Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Forskning i stressreducerende kunst til hospitaler og plejemiljøer

Hvad er det egentlig for en type kunst, der gør sig bedst på sygehuse og i plejemiljøer? Sonovision har været aktiv i forskningen i stressreducerende hospitalskunst, og på denne side gennemgår vi nogle af de vigtigste forskningsmæssige erkendelser.

 

Forskning i evidensbaseret kunst til hospitaler og plejemiljøe
Foto: Keld Skytte Petersen

Kunst og kunstnerisk udsmykning som positiv distraktion i plejemiljøer

Det er efterhånden veldokumenteret, at kunst som positiv distraktion spiller en væsentlig rolle for helingsprocessen i sygehusmiljøer. Kunst og kunstnerisk udsmykning kan have indflydelse på længden af ophold på hospitalet, reduktion i indtagelse af smertestillende medicin samt nedsættelse af blodtryk og puls. Derudover er der positive effekter i form af mindre opfattelse af smerte og større tilfredshed med den service, der ydes i behandlings- eller plejemiljøet. På personalesiden har man kunnet konstatere, at kunstnerisk udsmykning og støjdæmpning kan medvirke til reduktion af stress og dermed færre sygedage og lavere personaleomsætning.

 

 

Helende og lindrende kunst på patientstuen

Sonovision har deltaget i et forskningsprojekt på OUH, hvor dette billede var patienternes suverænt mest foretrukne. Det indeholder flere kvaliteter fra nedenstående 'scoringsliste' -  det er bl.a. en fotografisk gengivelse af et genkendeligt landskab med grøn vegetation, dybde og store trækroner. Foto: Ross Hoddinott

 

 

Kontakt os for inspiration til helende kunst

 

 

Stressreducerende kunst kan bidrage til lavere smerteopfattelse og mindre nervøsitet

Undersøgelser har påvist at forsøgspersonerne udviste bedre smertekontrol, når de blev udsat for en naturscene med naturlyde i et undersøgelsesrum. Distraktioner i form af vægdekorationer resulterede i signifikant fald i smerteintensitet, smertekvalitet og nervøsitet hos patienter med forbrændinger. Brystcancer-patienter viste reduktion i bekymring, træthed og fortvivlelse i forbindelse med kemoterapi. En undersøgelse på et psykiatrisk hospital viste klare forskelle i patienternes mentale tilstand alt efter om der var forskellige former landskabsafbildninger eller abstrakt kunst i venteværelset.

 

 

Hospitalskunst bør understøtte behandling og heling. Undersøgelser viser, at vi som patienter oftest foretrækker at billeder, som er rolige, og hvor motivet er let at forstå og forholde sig til. Som i dette tilfælde, hvor der er tale om et åbent, genkendeligt landskab med roligt vand. Billedet er præget af både forgrund og dybde. Foto: Ib Jensen


Hvilke motiver virker lindrende eller helende - og hvilke gør ikke?

To af de førende amerikanske forskere på området, Ulrich og Gilpin, sammenfattede i 2003 forskningen på området, og kom bl.a. frem til følgende elementer, som har en positiv indvirkning på helingen: stille eller langsomt flydende vand, frodig vegetation, blomster, forgrund med pletvis åbenhed, parklignende eller åbne landskaber med spredte træer og græs, fugle eller andre ikke-truende dyr. Læs mere om udvælgelse og placering af kunst på hospitaler

En undersøgelse gennemført af Nanda og Hathorn i 2006 konkluderede, at patienterne foretrækker naturscener og figurativ kunst frem for stiliseret eller abstrakt kunst. Også i de tilfælde hvor den abstrakte kunst var aktuelle bestsellere i online plakatshops. Studiet indikerer således, at populær kunst, der købes i meget store mængder i form af plakater, ikke synes at være noget godt valg til hospitalspatienter. Andre undersøgelser viser, at abstrakt kunst ligefrem kan have en negativ indvirkning på patienter, når der måles på faktorer som f.eks. blodtryk, puls og egne udsagn.

 

 

Evidensbaseret kunst med ikke-truende dyr (køer)

Amerikanske undersøgelser peger på, at der også gerne må indgå et element af ikke-truende dyr i evidensbaseret kunst. Det kan dog være forskelligt hvad forskellige personer opfatter som ikke-truende. Foto: Carsten Medom Madsen

 

Dobbelttydig kunst er problematisk i hospitalssammenhæng

Det er påvist, at det er problematisk at benytte hospitalskunst, der lægger op til fortolkning. Dette giver problemer med megen samtidskunst, hvor opfordring til fortolkning udgør en væsentlig del af ideen i billederne. Når vi er stressede eller i en negativ følelsesmæssig situation, hvilket vi ofte er i en hospitalssammenhæng, vil vi have tendens til at reagere på en negativ måde i forhold til kunst, vi ikke umiddelbart forstår. Måske indeholder kunsten endda negative billeder eller symboler, som vi tager umiddelbar afstand fra.

Pernille Weiss Terkildsen beretter om en situation, hvor en midaldrende kvinde, der har været indlagt i et par uger, fortæller, at hun nærmest er blevet vred på billedet overfor hendes seng, fordi der står nogle sætninger på et fremmedsprog, som hun ikke kan tyde "Mine øjne søger automatisk hen til teksten, og jeg bliver så træt i øjnene af at kigge på det - og det er meget irriterende". Den slags erkendelser er vigtige at tage med i betragtning i sygehusenes kunstudvalg.

 

 

Stressreducerende helende kunst - USA

Billedet her er patienternes foretrukne valg i en undersøgelse på et amerikansk hospital. Træernes røde og gyldne blade signalerer sensommer eller tidligt efterår, noget som kunne forbindes med forfald og mismod. Patienterne forklarede, at de kunne se sig selv i scenen, og det gav dem muligheden for en flugt fra hospitalsverdenen. Foto: Bill Robertson

 

Et kunstprogram baseret på evidensbaserede principper

I 2006 gennemførte man et kunstprogram på Mays Clinic på M. D. Anderson hospitalet i Texas. Kunsten blev udvalgt efter efter evidensbaseret principper, og ikke efter 'kunst for kunstens skyld'. I forbindelse med projektet gennemførte man en undersøgelse af den valgte kunsts indvirkning på patienter og personale. Projektet er et eksempel hvor man har baseret designbeslutninger på den bedste tilgængelige dokumentation, og derefter evalueret effekten af de gennemførte designbeslutninger.

Målene for projektet var bl.a. at skabe et helende og optimistisk miljø, samt afhjælpe stress forbundet med at opholde sig i et sygehusmiljø. Med denne målsætning og baseret på tidligere undersøgelser valgte man billeder, som alle indeholdt et element af natur.

Når patienterne efter opholdet blev spurgt om kunstens rolle, nævnte de blandt andet, at kunsten tjente til at aflede opmærksomheden, højnede følelse af hjemlighed, var behagelig, var opløftende, hjalp til at reducere nervøsiteten, og bidrog til en generel opfattelsen af kvalitet i omsorgen. 89 % af af patienterne var positive og 9 % var negative. Blandt de negative kommentarer var, at  billederne var for fredfyldte og gav for lidt udfordringer.

Personalet havde mange positive kommentarer til kunstens rolle på hospitalet. Bl.a. at kunsten tjente som en positiv distraktion, gav bedre stemning, gav anledning til konversation blandt patienter, indgød tillid, af-institutionaliserede hospitalet, gav mulighed for flugt fra nærmeste omgivelser, samt var beroligende, afslappende og opmuntrende.

Ud fra de kvalitative data, man indsamlede, uddrog man følgende vigtige temaer for hospitalskunstens rolle:

  • Helende effekt - Kunst kan få patienter, pårørende og personale til at føle sig bedre tilpas.
  • Positive distraktioner - Kunst kan give patienter og besøgende mulighed for at fokusere på andet end egen (og omgivende personers) tilstand.
  • Hjemlighed - Kunst kan give patienten en følelse af større hjemlighed og tryghed.
  • Afstresning - Patienter, besøgende og personale kan bruge udvalgte kunstværker til afstresning.
  • Orientering - Markante kunstværker tjener som pejlemærker for patienter og besøgende, når de skal orientere sig i bygningerne.
  • Branding - Kunst kan forbedre patienters og pårørendes overordnede opfattelsen af plejen på hospitalet, og tjener som et branding element, som brugerne kan identificere hospitalet med.

 

Stressfri kunstnerisk udsmykning med blomster (roser)

Forskning viser at blomster er et af de foretrukne motiver hos patienter på sygehuse. Frem for alt fotografiske afbildninger af blomster i naturlige, genkendelige/velkendte omgivelser. Foto: Ron Chapple

 

Kilder

  • A Guide to Evidence-based Art, Kathy Hathorn, MA, Upala Nanda, PhD, 2008
  • På herrens mark i sygehusarkitekturen. En undersøgelse af patienters oplevelser i med og i en dansk sygehusafdeling. Pernille Weiss Terkildsen. 2004.
  • Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen, Karen Frandsen, Tanja Juhl Jensen og Anne Holm Nyland, Klinisk Sygepleje nr. 4, 2014 (læs mere)

 

Find mere inspiration på denne hjemmeside

 

Sonovision produkter

 

 


 

 

Knopsvane i Skjern Å ved Hastrup  

Behagelig og afstressende hospitalskunst

Sonovision sælger lyddæmpende billeder med motiver valgt ud fra evidensbaserede kriterier. Motiverne er fotografiske afbildninger af dansk kulturlandskab og natur, med skove, søer, åer, hav og blomster som tema. Nogle gange med dyr, og nogle gange med spor efter menneskelig virke. Billederne er taget af en række dygtige danske og udenlandske naturfotografer med øje for perspektiv og dybde.