Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Akustikbilleder med lokale motiver på Fanø Plejecenter

September 2017 – En spændende og intens proces førte til levering af 33 lyddæmpende billeder med mange lokale motiver til udsmykning af Fanø Plejecenter

 

Montering af akustikbilleder på Fanø Plejehjem

Færdigt arbejde - Claus Isaksen i færd med at samle akustikbilleder og skærmvægge

Stor begejstring blandt beboere, pårørende og personale

Fanø plejecenter kunne onsdag den 13. september 2017 fejre 40 års jubilæum med en helt særlig overraskelse for de 70 indbudte gæster: vægge og gangarealer havde fået et helt nyt look med afslappende naturmotiver. De markante naturmotiver var at finde på vægbilleder og flytbare skærmvægge, som har det til fælles, at de også har en lyddæmpende effekt.

 

Udsmykning af plejecenter med støjdæmpende billeder

 

Beboere, pårørende og personale har taget rigtig positivt imod de nye billeder. Gæsterne ved jubilæet gav udtryk for, at man havde fået et meget flottere plejehjem. Beboere har især hæftet sig ved, at motiverne var dejlige for øjnene og virkede afslappende.

 

 

 

Kontakt os for ideer til dit plejemiljø

 

 

 

Motionsrum i plejecenter - Billede med dæmpning af støj

Lokale naturmotiver - En stor del af akustikbillederne er lokale naturmotiver, som vækker genkendelse.

 

Fantastisk samarbejde omkring udvælgelse af motiver

Processen med udvælgelse af billeder er kørt over et par måneder. Den startede med at Sonovision aflagde besøg på plejehjemmet for at vurdere akustikken, samt se på muligheder for at hænge billeder op. Udviklings- og uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg og teamleder Dorte Devantier havde flere forslag til fotografer, som kunne levere lokale naturbilleder i høj kvalitet. Udvælgelsesprocessen havde form af en intens dialog mellem plejehjem og Sonovision indtil der blev fundet en god balance mellem generelle danske motiver og lokale Fanø-motiver.

 

Udviklings- og uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg og teamleder Dorte Devantier

Udviklings- og uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg og teamleder Dorte Devantier

Farvel til håndlisterne

Efter levering af billederne er plejehjemmet gået ind i en proces med indretning af gange og opholdssteder. Det har givet en kærkommen lejlighed til at omdisponere udsmykning på vægge samt placering af møblement. En af udfordringerne var de vægmonterede håndlister, som man kender fra mange ældre plejehjem. De signalerer institution og vanskeliggør en god harmoni i disponering af billeder på væggen. Fanø har derfor valgt at gå radikalt til værks - håndlisterne bliver nu fjernet i den ene side af gangene. I øvrigt helt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Statens Byggeforskningsinstitut

 

 

Se udvalg af støjdæmpende skærmvægge

 

Se udvalg af akustikbilleder

 

 

 

Billeder på gang i plejecenter

Håndlister fjernet - Gangene på plejecentret har valgt at fjerne håndlisterne i den ene side og givet væggene en varm sart farve. De lyddæmpende skærmvægge deler gangarealerne op med klart genkendelige motiver, som også tjener til wayfinding på plejehjemmet.

 

 

Akustikbillede med klitter på Fanø

Motiv fra Fanø

 

Motiv fra Fanø på lyddæmpende materiale

Motiv fra Fanø

 

Lyddæmpende billede med køer fra Vejle Ådal

Motiv fra Vejle Ådal

 

Lyddæmpende motiv fra Ringkøbing Fjord

Motiv fra Ringkøbing Fjord

 

Udsmykningen på Fanø Plejecenter er finansieret af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre

 

Læs mere om Fanø Plejecenter

 


 

 

Knopsvane i Skjern Å ved Hastrup  

Behagelig og lyddæmpende kunst

Sonovision sælger lyddæmpende billeder med motiver, der er valgt ud fra evidensbaserede kriterier. Motiverne er fotografiske afbildninger af dansk natur og kulturlandskab, med søer, åer, skov, hav og blomster som tema. Nogle gange med dyr, og nogle gange med spor efter menneskelig virke.