Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Demensvenlig indretning med akustikbilleder og rumopdeling med skærmvægge

 

"Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra" - Sonovision og Tidens Rammer har leveret lyddæmpende akustikplader med stressreducerende motiver til Plejecenter Kastaniehaven i Give. De helende og støjreducerende akustikbilleder indgår som et element i plejecentrets arbejde med at skabe en bedre hverdag for de demente beboere.

 

Lyddæmpende akustikbilleder og skærmvægge - Demensvenlig indretning

Demensvenlig indretning - Allerede efter de første dage efter installationen var der en fornemmelse af, at kombinationen af skærmvægge, billeder og lyddæmpende materiale har skabte mere ro for beboere og personale. Forandringen blev bedst udtrykt af en fra personalet som til Magasinet Pleje udtalte: "Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra"

 

 

Bestil konsulentbesøg

 

 

Hver dag skal være en god dag - Plejehjemmet Kastaniehaven har en overordnet målsætning om, er arbejdet ikke er lykkedes, hvis der ikke skabes en god hverdag for de enkelte beboere. Man er derfor hele tiden optaget af, hvilke små og store tiltag, der kan hjælpe med til at skabe en god hverdag for beboerne. Centerleder Emma Winther besigtiger her de nye skydevægge, som kan lukke enden af gangen af. Demensvenlig indretning med skydevæggene giver mulighed for nogle uforstyrrede rum til de demente beboere. Rummene vil blandt andet blive brugt som sanserum (snoozelrum), hvor billeder, lys, lyd og behagelige møbler kan hjælpe med at bringe beboerne i en tilstand af ro.

 

"Jeg var SÅ glad, da jeg gik derfra - flot arbejde, I har lavet"

Nu har jeg været i Give og se ombygningen. Jeg havde store forventninger - og jeg må sige, de er blevet mere end indfriet. Man kan mærke en forskel i akustikken allerede når man træder ind i huset. Begge afdelinger har fået en helt anden ro over sig - det er både det auditive men også det visuelle, der gør en stor forskel. Det er meget smukke billeder, helt tredimensionelle. Min mand har en virksomhed der arbejder med printløsninger, så jeg er vant til at se professionelle løsninger. Jeres er bestemt flotte! Personalet fortæller gode historier om beboernes ændrede adfærd - bl.a. at de drages mod billederne og historier opstår. Det animerer til aktivitet og fordybelse - kan være med til at fremkalde historier, minder, fornemmelser fra en ellers tabt hukommelse. Jeg var SÅ glad da jeg gik derfra. Flot arbejde I har leveret!"

- Ulla Riber Mortensen, selvstændig demenskonsulent og tidligere ansat på Kastaniehaven

 

 

Karsten Andersen foran akustikbillede med helende motiv på plejecenter

Stressreducerende motiver valgt ud fra evidensbaserede kriterier - Karsten Andersen fra Sonovision med et af de lyddæmpende akustikbilleder med motiv fra en bøgeskov. Rammer og billeder er afstemte til en harmonisk helhed. Man bemærker derfor ikke, at der faktisk befinder sig en hele 40 mm tyk lyddæmpende akustikplade inde bag lærredet. Alle billederne er udvalgt ud fra overordnede evidensbaserede kriterier. Alle motiver er danske, og flere er specielt valgt fra egnen omkring plejehjemmet.

 

 

Lyddæmpende akustikbilleder for demente i plejeboliger/plececentre

Ro i en kaotisk verden - Centerleder Emma Winther forklarer om plejecenterets arbejde med at forbedre stedets metoder til at give en tryg hverdag for plejecentrets beboere. Sonovisions løsning bidrager til at skabe et bedre akustisk miljø i en hverdag, hvor nogle af beboerne kan være uadreagerende og virke forstyrrende på depressive beboere. Der er således åbnet mulighed for, at hvor nogle af beboerne kan opholde sig i et miljø med færre stimuli, så der skabes ro i en måske kaotisk verden.

 

Lyddæmpende akustikbilleder med afstressende motiver giver ro for personalet i plejecentre for demente

"Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra" - Akustikbillederne med afstressende motiver har også haft en gunstig indflydelse på arbejdsmiljøet. Tidligere lagde man mærke til alle lyde, men nu registrerer man dem ikke længere på samme måde fortæller ergoterapeut Christina Ratleff. (Magasinet Pleje 5/16: Lyddæmpende kunst skaber ro)

 

Download beskrivelse af akustikbillederne på demensplejehjemmet Kastaniehaven

 

 

Lyddæmpende billeder - Akustikbilleder til plejeboliger

Refleksfri billeder – Reflekser og genskin fra overflader er trættende for øjnene. Men derudover kan demente opfatte skygger og reflekser som reelle ting, de kan gribe ud efter.  Mange demente kan mistolke deres eget spejlbillede, og måske opfatte det som en anden person, der befinder sig i rummet. Sonovisions akustikbilleder er fuldstændig refleksfri, og derfor velegnede til demensplejehjem.

 

 

Kontakt os for ideer til dit miljø

 

 

 

Tydelige motiver hjælper med at finde vej på et demensplejehjem

Wayfinding - hjælp til orientering – Demente orienterer sig i høj grad sekventielt, altså fra punkt til punkt. Sonovisions markante motiver hjælper beboerne med at orientere sig, når de skal finde gennem fællesområder og gange og tilbage til egen dør. Wayfinding i demensegnede plejeboliger

 

 

Akustikbilleder dæmper lyden i demensboliger - plejecentre

Akustikbilleder - På Kastaniehaven er alle billeder såkaldte akustikbilleder, dvs. at de ud over det billedmæssige også tjener et lyddæmpende formål. God lyddæmpning opnås kun, ved at benytte tilstrækkeligt med lyddæmpende materiale gemt inde bag billedet. Her er det ikke kun højden og bredden, der betyder noget, men også tykkelsen. Vi har med den udformningen af de elegante billedrammer sørget for, at akustikbilledet opfattes som et helt almindeligt billede, som bidrager til følelsen af hjemlighed.

 

 

Se udvalg af støjdæmpende skærmvægge

 

Se udvalg af akustikbilleder

 

 

 

Lyddæmpende skærmvæg på plejehjemmet Kastaniehaven - demensboliger

Skærmvægge deler rummene op i mere overskuelige enheder - Projektet har omfattet to fastmonterede, lyddæmpende skærmvægge i plejecentret. Skærmvæggene deler de store køkkenalrum op i mindre og hyggeligere enheder, og bidrager til en større fornemmelse af tryghed og fornemmelse af det private rum for plejehjemmets beboere. Akustikregulerende skærmvægge til plejehjem

 

 

Skydevæg med helende motiver på plejehjemmet Kastaniehaven i Give

Skydevægge afgrænser til sanserum - Skræddersyet skydevæg med fire sektioner giver muligheder for at lukke enden af gangen af til et uforstyrret sanserum på plejehjemmet.

 

 

Støjdæmpende billeder til sygehuse og plejecentre og demensboliger

Enkle, klare og genkendelige motiver lægger op til samtale - Mange demente har svært ved at overskue for mange indtryk ad gangen. Sonovisions billeder på Kastaniehaven er derfor enkle motiver hentet fra dansk natur. Billeder, som mange vil have et neutralt eller positivt forhold til. De store billedformater gør, at motiverne fremstår klart og tydeligt. Motiverne åbner op for samtaler mellem beboere og medarbejderne - samtaler, som kan gøre en forskel i den enkeltes hverdag. Eksempler på Sonovisions stressreducerende motiver

 

 

Kunst til demensboliger - Plejecenter for demente

Motiver og billedstørrelser tilpasset det enkelte plejecenter - Sonovisions billeder er alle unikke i den forstand, at de bliver udvalgt og printet til hver enkelt opgave. I dette tilfælde kan motivet medvirke til at forøge beboernes lyst til mad. Vi opererer ud fra en række standardformater, men kræver arkitektur eller akustikken et specielt format, tilpasser vi højde og bredde efter forholdene.

 

 

Billederne på akustikbillederne kan vaskes i vaskemaskine

Vaskbare overflader - Sonovisions lyddæmpende akustikbilleder er trykt på stof, som kan tages af og vaskes i vaskemaskine. Stoffet kan tåle flere gange maskinvask uden at det går ud over billedets farver eller stoffets form.