Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Derfor er lydmiljøet vigtigt i hospitaler og plejemiljøer

Forbedring af lydmiljøet indgår som en væsentlig del af Sonovisions arbejde for at skabe et sansestimulerende miljø på hospitaler, plejecentre og hospicer.

 

Et godt lydmiljø uden støj på plejehjem, plejecentre, sygehuse og hospitaler

Et godt lydmiljø giver behagelig akustik og rum til den fortrolige samtale

Specialdesignede lydmiljøer giver gode vilkår for den private samtale, og virker afstressende på patienter, pårørende og personale. Et godt lydmiljø virker stimulerende på helbredelsesprocessen. Omvendt virker vedvarende støj og dårlig akustik ekstremt generende og forstyrrende. En rungende akustik kan give megen uro med forstærkede lyde af f.eks. fodtrin, stemmer og smækkende døre.

 


God video (på engelsk) om akustikkens betydning i virksomheder, skoler og sygehuse

Køb lyddæmpende akustikbilleder hos Sonovision

 

Højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk

På Center for Health Design i Californien har man lavet videnskabelige undersøgelser af hvordan støj, lyd, tale og musik indvirker på patienter og personale i hospitalsmiljøer. Undersøgelsen påviste, at de amerikanske hospitaler generelt er meget støjende, og at støjniveauet på de fleste af hospitalerne overstiger de anbefalede niveauer. Det blev påvist, at et højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk. For personale resulterer støjen i udmattelse og udbrændthed.

Dårlig akustisk forringer kommunikationen

Dårligt designede akustiske miljøer udgør en alvorlig trussel mod patientens fornemmelse af fortrolighed kan overhøres af uvedkommende medlyttere. Samtidigt hindrer et dårligt akustisk miljø en effektiv kommunikation mellem patienter og sygepersonale og personalet imellem. Dette har stor indflydelse på patienternes sikkerhed. Undersøgelsen på Center for Health Design viste, at støjniveauet effektivt kan reduceres ved brug at støjdæmpende materialer, som f.eks. lydabsorberende paneler. Herved gøres tale nemmere forståelig, og man opnår en reduktion i forplantningen af lyd ind i tilstødende lokaler.

 

 

Kilder

  • Joseph, Anjali and Roger Ulrich: Sound Control for Improved Outcomes in Healthcare Settings, Center for Health Design, januar 2007.