Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Døgnrytmelys - Bedre lysmiljø og energibesparelse

Sonovisions totalløsninger inkluderer forbedring af lysmiljøet i eksisterende rum. Et forbedret lysmiljø i kombination med kunst og lyddæmpning giver personer, der opholder sig i rummene, en stærkt forbedret sanseoplevelse. Derudover er kan der være mange penge at spare på udskiftning af eksisterende belysning med mere moderne lyskilder.

 

Døgnrytmebelysning på plejehjem og sygehuse giver bedre miljø

Døgnrytmelys med variation i lysets niveau, farve og retning

Lys er vigtig for vores oplevelse af omgivelserne. Variation i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på menneskers velbefindende.  Derfor er kvaliteten af et rum meget afhængig af rummets belysning. Arbejde med eksisterende lys i hospitaler og plejecentre er derfor en del af Sonovisions koncept. Med døgnrytmelys kan man opnå et sundhedsfremmende lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos både patienter og personale. Undersøgelser på plejecentre har bl.a. vist, at

 • Beboere får bedre søvnkvalitet, er mindre urolige og udviser mindre agiterende adfærd i dagligdagen.
 • Beboerne er mindre rastløse med urolig vanding i dag- og nattetimer.
 • Personalet oplever bedre søvn efter aften- og nattevagter, og mindre hovedpine i dagtimerne.
 • Der er øget social kontakt mellem beboere og personale.

Mange offentlige institutioner lider under dårligt lysmiljø og dårlig energiøkonomi

Som led i et Sonovisions totalløsninger kan vi tilbyde udskiftning af eksisterende lyskilder. Mange steder består den eksisterende belysning af forskellige former for lamper og lysstofrør, som ikke bare giver dårlige lysforhold, men også giver en dårlig økonomi. Lyset brænder med samme intensitet døgnet rundt, og udspreder et ensartet, diffust og koldt lys. Der er ingen skyggetegninger, og miljøet vil opleves fladt, konturløst og udflydende.

Ny lysteknologi og bedre lyssætning skaber et behageligt miljø

Almindelige lysstofrør og sparepærer fjerner en del af farvespektret fra omgivelserne, så især de varme farver opleves grålige. Vores løsninger gengiver med moderne lysteknologi farvespektret mere nuanceret. Med en kombination af både diffuse og fokuserede lyskilder skaber vi flere lysrum i rummet, og dermed et mere varieret visuelt miljø.

Investeringer i bedre lysmiljø kan spares ind på under to år

Sonovisions løsninger giver ikke kun et bedre lysmiljø, men giver også mulighed for store besparelser på driften:

 • Besparelser på energi og energikilder på helt op til 80 % giver kort tilbagebetalingstid.
 • LED-lyskilderne holder i længere tid hvilket giver mindre udgifter til udskiftning af lyskilder.
 • Reduktionen i energiforbruget giver reduceret CO2-udledning.
 • Bedre og mere naturligt lys giver god farvegengivelse.
 • LED lyskilderne tænder øjeblikkeligt. De giver ingen flimmer som ved lysstofrør.
 • Skræddersyet design giver mulighed for at bevare arkitektonisk vigtige lamper.
 • Intelligent styring kan variere lysets farve og intensitet hen over døgnet.

Flere af vores projekter med udskiftning af lyskilder har vist en tilbagebetalingstid for investering i nye lyskilder på under to år!

I forbindelse med vores projekter vil vores lyskonsulent foretage opmåling og vurdering af nuværende belysning og give gode råd om energibesparelse. Ud fra opmålingerne vil vi vende tilbage med et projekt, hvor lys, lyddæmpning og kunst indgår i en højere enhed.