Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Ny pulje på 28,5 mio. til indretning af demensegnede plejeboliger – Vi hjælper med ideer

Ansøgningsfrist 15. marts 2018

 

I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventer man også, at antallet af borgere med en demensdiagnose stiger. Det er derfor vigtigt, at også eksisterende plejeboliger imødekommer efterspørgslen efter mere demensvenlig indretning. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har derfor åbnet op for at danske plejehjem kan søge midler til øgning af plejehjemmenes demensegnethed.

 

Pulje til indretning af demensegnede boliger

Få ideer til ansøgning – Sonovisions produkter inden for akustikbilleder og skærmvægge understøtter ideen om at gøre det nemmere for beboerne at finde vej og have udsigt til oplevelsesrige og varierende omgivelser. Læs mere om wayfinding på demensplejehjem

 

 

Ny pulje til ansøgning vedrørende ombygning af demensboliger

Snarlig ansøgningsfrist - Indtil 15. marts 2018 kan plejecentre ansøge om tilskud til indretning demensegnede pleje boliger. Der kan søges tilskud på op til 25.000 kr. pr. plejebolig. Ved hurtig hovedregning svarer det til mindst 1.140 danske demensplejeboliger – Vi kan hjælpe med ideer.....

 

 

 

Kontakt os for ideer til ansøgning

 

 

Puljen lægger sig tæt op ad anvisningerne fra Statens Byggeforskningsinstitut

SBi's anvisning 263 vedrørende plejeboliger til personer med demens fokuserer overordnet set på disse emner:

 • Hjemlighed og atmosfære.
 • Dags- og kunstlysets betydning.
 • At finde vej og overskuelige omgivelser.
 • Kontakt til naturen og sansestimulering.
 • Sikkerhed.

Den nye pulje understøtter mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger. Her fokuserer man især på de faktorer, der er lagt vægt på i den nye mærkningsordning for demensegnede plejeboliger, der trådte i kraft i 2017. Mærkningen er delt op i tre områder: A) plejecentrets overordnede struktur, B) de enkelte boliggrupper, og til sidst C) de private plejeboliger:

 

A. Forhold vedrørende plejecentrets overordnede struktur

 • Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejecentret?
 • Er plejecentret opdelt i grupper med 4-12 private boliger i hver boliggruppe?
 • Er plejecentrets fælles gangarealer, herunder eventuelle trapper og elevatorer, placeret tæt ved boliggrupper og fællesrum i servicearealer?
 • Har plejecentrets fællesrum til sociale, fysiske og kognitivt stimulerende aktiviteter for beboerne?
 • Har plejecentret et fælles udeareal?

 

B. Forhold vedrørende de enkelte boliggrupper

 • Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?
 • Er boliggruppernes gangareal overskueligt?
 • Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige aktiviteter?
 • Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
 • Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?

 

C. Forhold vedrørende de enkelte private plejeboliger

 • Er de private boligers indgangsdøre let at finde?
 • Er de private boliger overskuelige?
 • Kan de private boliger indrettes på flere måder, så beboeren selv kan præge den?
 • Har de private boliger gode dagslysforhold?
 • Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?

 

 

Billeder på gang i plejecenter

Hvor er min dør? – På Fanø Plejecenter har men med succes eksperimenteret med at placere nogle af Sonovisions markante og let genkendelige billedmotiver på ud for nogle af de dementes døre. Billedmotiverne er placeret på støjdæmpende skærmvægge, som nemt kan flyttes rundt på låsbare hjul.

 

 

Wayfinding på demensplejehjem - Mærkning af demensegnede boliger

Wayfinding, akustik, æstetik og natur - Sonovisions produkter bidrager til en nemmere wayfinding i demensboliger samtidigt med at de virker støjdæmpende og indeholder naturmotiver, som har en beroligende indflydelse på beboere og personale - Læs mere om wayfinding med Sonovisions akustikbilleder

 

 


 

 

Link til puljen for indretning af demensegnede plejeboliger

Læs mere om den nye pulje til indretning af demensegnede plejeboliger: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Puljer/Aktuelle-puljer/Demenspuljen-2018.aspx