Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Anbefalinger til valg af kunst til sygehuse og plejehjem

Der er i de senere år forsket en del i begrebet 'helende kunst' og specielt hvilke motiver, som patienter på sygehuse foretrækker fordi disse motiver synes at have en gunstig indvirkning på patienternes stress og bekymringer. Det er vores erfaring, at de samme kriterier er gode at tage udgangspunkt i, når man skal vælge kunst til plejehjem.

 

 

Retningslinjer for udvælgelse af kunst til sygehuse

Baseret på et stort antal videnskabelige undersøgelser og udsagn fra patienter har Ulrich og Gilpin i en undersøgelse fra 2003 angivet nogle enkle retningslinjer for indhold af kunstnerisk udsmykning i sundhedssektoren (voksne):

  • Landskaber: Landskaber med visuel dybde og åben forgrund. Træer med brede kroner. Sletteagtige landskaber. Grøn vegetation. Indslag af positive kulturelementer (f.eks. lader, ældre huse, herregårde).
  • Blomster: Sunde, friske og velkendte blomster. Haver med åben forgrund.
  • Figurativ kunst: Positive ansigter. Billeder som signalerer afslappethed.

 

Derudover bør man ved udvælgelse af kunsten overveje:

  • Fysisk placering af kunsten: Overvej hvor kunsten placeres, og hvordan den kan være den mest effektive i at forbedre det fysiske miljø og udvikle en helende og afslappende atmosfære.
  • Forskellige patientgruppers behov: Vær opmærksom på særlige behov for forskellige kategorier af patienter. For eksempel vil løsninger for børneafdelinger adskille sig fra løsninger for afdelinger med voksne. Og løsninger for fødeafdelinger adskille sig fra løsninger for afdelinger med palliativ pleje.
  • Forskellige demografiske behov: Overvej forskelligheder m.h.t. etnicitet, køn og alder i forbindelse med valg af kunst.

 

Læs også om:

 

 


 

 

 

Lindrende og helende kunst til plejemiljøer  

Stressreducerende kunst

Sonovision sælger lyddæmpende billeder med motiver valgt ud fra evidensbaserede kriterier. Motiverne er fotografiske afbildninger af dansk kulturlandskab og natur, med skove, søer, åer, hav og blomster som tema. Nogle gange med dyr, og nogle gange med spor efter menneskelig virke. Billederne er taget af en række dygtige danske og udenlandske naturfotografer med øje for perspektiv og dybde.