Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Wayfinding og indretning af demensegnede boliger

De nye regler for mærkning af demensegnede boliger lægger vægt på, at demente skal have nemt ved at finde rundt i demensplejehjem. Demente orienterer sig ofte sekventielt, altså i små bidder. Her kan kunstnerisk udsmykning med markante naturmotiver give et vigtigt bidrag til nemmere genkendelse af steder og referencepunkter.

 

Harmonisk wayfinding kunst på plejecenter i Broby

Harmoniske billedserier – Udvalgte markante billeder bidrager til at skabe ro og harmoni og letter wayfinding i institutioner.

 

 

Tydelige motiver hjælper med wayfinding på et plejehjem

Tydelige motiver – De ekstra tydelige motiver er nemme at afkode for demente, og kan benyttes som referencepunkter på strategisk udvalgte steder i plejehjemmet.

 

 

 

Kontakt os for ideer til dit plejemiljø

 

 

 

Wayfinding på demensplejehjem - Mærkning af demensegnede boliger

Wayfinding – Markante, smukke og let genkendelige naturmotiver hjælper beboerne til at finde vej på de lange gange. Billederne er i øvrigt støjdæmpende og bidrager på den måde til et bedre miljø for beboere og personale.

 

Naturen bør være let tilgængelig i demensegnede plejeboliger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) anbefaler i sine anvisninger for demensplejeboliger (se nederst på siden), at demente sikres gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr. SBI anbefaler på baggrund af forskning, at naturen gøres tilgængelig for personer, der ikke har mulighed for at komme ud. Her tænkes bl.a. på udsigt til det grønne og adgang til sansehaver og terapihaver.

 

Ansøgningspulje på 28,5 mio. kr. til indretning af demensboliger

En pulje med ansøgningsfrist 15. marts 2018 understøtter mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger. Der lægges især vægt på faktorer, der understøtter den nye mærkningsordning for demensegnede plejeboliger.

Læs mere om den 2018 demenspuljen

 

 

Hjemlighed på demensplejehjem - Mærkning af demensegnede boliger

Hjemlighed – Sonovisions motiver bidrager til hjemlighed og atmosfære.

 

Danske naturmotiver skaber ro og velvære

Det kan i praksis være vanskeligt at skabe fornøden udsigt til natur i eksisterende plejecentre. Her kan Sonovisions billeder bidrage til den daglige oplevelse af natur. Vores billeder med lokale naturmotiver skaber således allerede glæde på en del danske plejehjem. Her bidrager de både til at skabe hjemlighed og atmosfære i fællesområderne, og som markante wayfinding referencepunkter for beboerne.

 

 

Støjdæmpning på demensplejehjem

Støjdæmpning – Alle vores billeder er forsynet med en akustikplade, med høj støjdæmpningseffekt.

 

Sonovisions billeder er støjdæmpende

Skjult bag lærredet på Sonovisions billeder er der placeret en 40 mm støjdæmpende plade, som giver et mærkbart bidrag til en bedre akustik i de rum, de er placeret. Dette kan ikke mindst fornemmes i fællesrum, hvor vores akustikbilleder gør en forskel for både beboeres og personales velvære – "Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra"

 

 

Sansestimulerende kunst på demensplejehjem

Sansestimulerende motiver – Spisestue med sansestimulerende motiver

 

 

Fleksible skydevægge til sanserum på demensplejehjem

Fleksible skydevægge – Specialdesignede skydevægge bruges her til midlertidig afgrænsning af et sanserum.

 

 

 

Se Sonovisions udvalg af støjdæmpende skærmvægge

 

Se Sonovisions udvalg af støjdæmpende akustikbilleder

 

 

 

Kunst hjælper med wayfinding på plejehjem

Lokale motiver – Mobil skærmvæg med lokalt genkendeligt motiv. Her på Fanø Plejecenter

 

 

Rumopdeling på plejehjem

Rumdeling – En specialdesignet permanent skærmvæg kan dele et stort rum op i mere trygge enheder.

 

 

Kontakt Sonovision - Karsten Andersen

Kontakt os – Sonovision har gennem en årrække arbejdet med design og udvikling og af lyddæmpende produkter til hospitaler og plejehjem. Vi kan derfor tilbyde nogle af markedets mest effektivt lydabsorberende produkter til plejemiljøer. Er du interesseret i at høre nærmere om vores støjregulerende billeder, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvad vi kan gøre for dit plejemiljø – Kontakt Karsten Andersen hos Sonovision

 

 


 

 

Baggrundsinformation om mærkning af demensegnede plejeboliger

I dag har 42 pct. af beboerne på plejehjem og i plejeboliger en demensdiagnose. Den samlede andel menes dog at være højere, da der hertil kommer de beboere, der lever med demens uden at have fået en diagnose. I 2015 blev der afsat midler til den såkaldte nationale demenshandlingsplan 2025. Et af initiativerne herfra er mærkningsordningen for demensplejeboliger.

 

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

I oktober 2017 tråde Transport-, Bygnings- og Boligministeriets nye bekendtgørelse om mærkning af plejeboliger til demente i kraft. Kommuner har pligt til at indberette, friplejeboliger m.fl. kan vælge at indberette. Skemaet fylder kun en A4-side.

De fire såkaldte hovedgreb fokuserer på følgende emner:

  • At finde vej og overskuelige omgivelser.
  • Kontakt til naturen og sansestimulering.
  • Hjemlighed og atmosfære.
  • Dags- og kunstlysets betydning.

Man skal bl.a. svare på, om indgangsdøre er lette at finde, og om der er udsigt til oplevelsesrige og varierende omgivelser.

 

Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger for demensplejeboliger

SBI har udgivet en række anvisninger og anbefalinger til, hvordan der kan skabes gode fysiske rammer for demente i plejeboliger. Anbefalingerne er baseret på forsknings- og erfaringsbaseret viden.