163 Får på Mandø Dige

Støjdæmpende akustikbillede med naturmotiv.

top