177 Strandskade på Mandø

Støjdæmpende akustikbillede med naturmotiv.

top