Døgnrytmelys på plejehjem og hospitaler giver et bedre lysmiljø og sparer energi

Døgnrytmebelysning i kombination med lyddæmpende billeder giver personer, der opholder sig i rummet, en stærkt forbedret sanseoplevelse. Der kan derudover være mange penge at spare på udskiftning af eksisterende belysning til mere moderne lyskilder.

Døgnrytmelys på plejehjem og hospitaler

Døgnrytmelys med variation i lysets niveau, farve og retning

Lys er vigtig for vores oplevelse af omgivelserne. Variation i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på vores velbefindende. Derfor opfattes kvaliteten af et rum meget forskelligt afhængig af rummets belysning.

Med døgnrytmelys kan man opnå et sundhedsfremmende lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos både patienter og personale. Undersøgelser på plejecentre og hospitaler har bl.a. vist, at

  • Beboere og patienter får bedre søvnkvalitet, er mindre urolige og udviser mindre agiterende adfærd i dagligdagen.
  • Beboerne og patienter er mindre rastløse med urolig vandring i dag- og nattetimer.
  • Personalet oplever bedre søvn efter aften- og nattevagter, og mindre hovedpine i dagtimerne.
  • Der er øget social kontakt mellem beboere/patienter og personale.

Døgnrytmelys med ny lysteknologi og bedre lyssætning skaber et behageligt miljø at bo og færdes i

Mange steder består den eksisterende belysning af forskellige former for lamper og lysstofrør, som ikke blot giver dårlige lysforhold, men også har en dårlig driftsøkonomi. Lyset brænder med samme intensitet døgnet rundt, og udspreder et ensartet, diffust og koldt lys. Der er ingen skyggetegninger, og miljøet vil opleves fladt, konturløst og udflydende.

Almindelige lysstofrør og sparepærer fjerner en del af farvespektret fra omgivelserne, så især de varme farver opleves grålige.

Døgnrytmelys gengiver med moderne lysteknologi farvespektret mere nuanceret. Med en kombination af både diffuse og fokuserede lyskilder skaber vi flere lysrum i rummet, og dermed et mere varieret visuelt miljø.

Investering i døgnrytmelys kan spares ind på under to år

Sonovisions løsninger giver ikke kun et bedre lysmiljø, men giver også mulighed for store besparelser på driften:

  • Besparelser på energi og energikilder på helt op til 80 % giver kort tilbagebetalingstid.
  • LED-lyskilderne holder i længere tid, hvilket giver mindre udgifter til udskiftning af lyskilder.
  • Reduceret energiforbrug giver reduceret CO2-udledning.
  • Bedre og mere naturligt lys giver god farvegengivelse.
  • LED lyskilderne tænder øjeblikkeligt. De giver ingen flimmer som ved lysstofrør.
  • Intelligent styring varierer lysets farve og intensitet hen over døgnet.

Erfaringer fra projekter med udskiftning af lyskilder viser, at der kan opnås en tilbagebetalingstid for investering i nye lyskilder på under to år!

Som led Sonovisions totalløsninger tilbyder vi samarbejde med leverandører af døgnrytmelys, som udskifter de eksisterende lyskilder til døgnrytmelys.

 

Yderligere informationer

top