Forskning i præferencer og brugerinddragelse ifm. valg af tryghedsskabende kunst

Sonovision har siden 2011 arbejdet med forskellige former for brugerinddragelse og evalueringer ifm. valg af kunstnerisk udsmykning på hospitaler, plejehjem, bosteder og klinikker. Vi tager i vores arbejde med kunstnerisk udsmykning afsæt i dansk og udenlandsk forskning, og har gennem årene bidraget med at initiativ og involvering i yderligere forskning og brugerundersøgelser på området. Herunder er en oversigt over seks projekter, vi har bidraget til.

Forskning i patienter og kunst på OUH

Hvad sker der når patienter vælger kunst

Vi var initiativtagere til et stort projekt, hvor 130 patienter på en almenmedicinsk afdeling fik mulighed for selv at vælge kunsten ved sygesengen. Vi fik samlet stor viden om betydningen af selvvalgt kunst og hvilke typer motiver patienter foretrækker.

Når patienter får lov at vælge kunst

Kunst, æstetik og hjemliggørelse på en neurologisk afdeling i Roskilde

Hjemliggørelse på neurologisk afdeling

Vores skærmvægge har indgået i et forskningsprojekt omkring hjemliggørelse og æstetik på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Projektet har gjort os klogere på, hvordan vores mobile skærmvægge kan bidrage til tryghed og ro på en neurologisk afdeling.

Æstetik og hjemliggørelse på en hospitalsafdeling

Sygehuskunst med landskabsbilleder mindsker nervøsiteten på operationsgang

Landskabsbilleder på operationsgangen mindsker nervøsiteten

Evaluering viser, at Sonovisions landskabsmotiver skaber rammer for en ”drømmerejse” væk fra de kliniske omgivelser.

Landskabsbilleder mindsker nervøsiteten

Et studie af naturmotivers indflydelse på patienter på akut afdeling

Naturmotiver på Fælles Akutmodtagelse

To ergoterapeutstuderende gennemførte en miniundersøgelse af patienters opfattelse af patientstuen og deres holdning til to konkrete naturmotiver.

Kunst med naturmotiver på akutmodtagelse

Forskning i kunst med naturmotiver på bosteder

Tryghedsskabende kunst på bosteder

I forbindelse med et kunstprojekt rettet mod tre forskellige typer bosteder er Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen ved at skrive specialer med udgangspunkt i projektet.

Tryghedsskabende kunst på bosteder

Kunst med naturmotiver på fødegangen

Naturmotiver på fødegangen

I forbindelse med ophængning af billeder på fødeafdelingen på OUH gennemførte vi sammen med afdelingen en undersøgelse af naturmotivernes indvirkningen på de snart-fødende kvinder.

Naturmotiver på fødegangen

Kunst og grønne planter i venteværelset

top