Akustikbilleder og skærmvægge med lokale naturmotiver på Fanø Plejecenter

En spændende og intens proces førte til levering af 33 lyddæmpende billeder med mange lokale motiver til udsmykning af Fanø Plejecenter

Demensvenlig indretning på Fanø Plejehjem

Færdigt arbejde – Sonovision i færd med at samle akustikbilleder og skærmvægge

 

Stor begejstring blandt beboere, pårørende og personale

Fanø plejecenter kunne onsdag den 13. september 2017 fejre 40 års jubilæum med en helt særlig overraskelse for de 70 indbudte gæster: vægge og gangarealer havde fået et helt nyt look med afslappende naturmotiver. De markante naturmotiver var at finde på vægbilleder og flytbare skærmvægge, som har det til fælles, at de også har en lyddæmpende effekt.

Beboere, pårørende og personale har taget rigtig positivt imod de nye billeder. Gæsterne ved jubilæet gav udtryk for, at man havde fået et meget flottere plejehjem. Beboere har især hæftet sig ved, at motiverne var dejlige for øjnene og virkede afslappende.

 

Demensvenlig indretning med lokale naturmotiver

Lokale naturmotiver – En stor del af akustikbillederne er lokale naturmotiver, som vækker glæde og genkendelse.

 

Fantastisk samarbejde omkring udvælgelse af naturmotiver

Processen med udvælgelse af billeder er kørt over et par måneder. Den startede med at Sonovision aflagde besøg på plejehjemmet for at vurdere akustikken, samt se på muligheder for at hænge billeder op. Udviklings- og uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg og teamleder Dorte Devantier havde flere forslag til fotografer, som kunne levere lokale naturbilleder i høj kvalitet. Udvælgelsesprocessen havde form af en intens dialog mellem plejehjem og Sonovision indtil der blev fundet en god balance mellem generelle danske motiver og lokale Fanø-motiver.

 

Demensvenlig indretning med lyddæmpende skærmvægge

Udviklings- og uddannelseskoordinator Dorthe Lodberg og teamleder Dorte Devantier

 

Farvel til håndlisterne

Efter levering af billederne er plejehjemmet gået ind i en proces med indretning af gange og opholdssteder. Det har givet en kærkommen lejlighed til at omdisponere udsmykning på vægge samt placering af møblement. En af udfordringerne var de vægmonterede håndlister, som man kender fra mange ældre plejehjem. De signalerer institution og vanskeliggør en god harmoni i disponering af billeder på væggen. Fanø har derfor valgt at gå radikalt til værks – håndlisterne bliver nu fjernet i den ene side af gangene. I øvrigt helt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Statens Byggeforskningsinstitut

Demensvenlig indretning uden håndlister

Håndlister fjernet – Gangene på plejecentret har valgt at fjerne håndlisterne i den ene side og givet væggene en varm sart farve. De lyddæmpende skærmvægge deler gangarealerne op med klart genkendelige motiver, som også tjener til wayfinding på plejehjemmet.

 

 

Demensvenlig indretning med akustikbillede med klitmotig

Naturmotiv fra Rindby strand på Fanø – Se motiv i vores galleri

Naturmotiv fra Pælebjerg på Fanø

Motiv fra Vejle Ådal – Den fik lov at komme med, selvom det ikke er er et helt typisk Fanømotiv

Motiv fra Ringkøbing Fjord

 

Udsmykningen på Fanø Plejecenter er finansieret af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre

 

Læs mere om Fanø Plejecenter

 


 

Demensvenlig indretning på plejehjem Kastaniehaven

Demensvenlig indretning på Kastaniehaven

Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge har bidraget til demensvenlig indretning på plejehjemmet Kastaniehaven i Give.

Demensvenlig indretning af plejehjem

Hjemlighed og demensvenlig indretning

Demensvenlig indretning og hjemlighed

Det kan være en ganske vanskelig opgave at skabe hjemlige rammer i fællesområderne på et plejehjem. Sonovision giver her sit bud på, hvor der kan tages fat, hvis man vil skabe basal velvære for beboerne på plejehjemmet.

Demensvenlig indretning og hjemlighed

top