Demensvenlig indretning med akustikbilleder og skærmvægge på Kastaniehaven

 “Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra” – Sonovision har leveret demensvenlig indretning med akustikbilleder og skærmvægge med behagelige motiver til Plejecenter Kastaniehaven i Give. Akustikbilleder og lyddæmpende skærmvægge indgår som et element i plejecentrets arbejde med at skabe en bedre hverdag for de demente beboere.

Demensvenlig indretning på plejehjemmet Kastaniehaven

Centerleder Emma Winther besigtiger her de nye lyddæmpende skærmvægge, som kan lukkes af ind til sanserummet.

 

“Hver dag skal være en god dag” – Demensvenlig indretning

Plejehjemmet Kastaniehaven har en overordnet målsætning om, er arbejdet ikke er lykkedes, hvis der ikke skabes en god hverdag for de enkelte beboere.

Man er derfor hele tiden optaget af, hvilke små og store tiltag, der kan hjælpe md til at skabe en god hverdag for beboerne.  Demensvenlig indretning med skydevæggene giver mulighed for nogle uforstyrrede rum til de demente beboere. Rummene vil blandt andet blive brugt som sanserum (snoezelrum), hvor billeder, lys, lyd og behagelige møbler kan hjælpe med at bringe beboerne i en tilstand af ro.

 

“Jeg var SÅ glad, da jeg gik derfra – flot arbejde, I har lavet”

Nu har jeg været i Give og se ombygningen. Jeg havde store forventninger – og jeg må sige, de er blevet mere end indfriet. Man kan mærke en forskel i akustikken allerede når man træder ind i huset.

Begge afdelinger har fået en helt anden ro over sig – det er både det auditive men også det visuelle, der gør en stor forskel. Det er meget smukke billeder, helt tredimensionelle. Min mand har en virksomhed der arbejder med printløsninger, så jeg er vant til at se professionelle løsninger. Jeres er bestemt flotte!

Personalet fortæller gode historier om beboernes ændrede adfærd – bl.a. at de drages mod billederne og historier opstår. Det animerer til aktivitet og fordybelse – kan være med til at fremkalde historier, minder, fornemmelser fra en ellers tabt hukommelse. Jeg var SÅ glad da jeg gik derfra. Flot arbejde I har leveret!”

– Ulla Riber Mortensen, selvstændig demenskonsulent og tidligere ansat på Kastaniehaven

 

Demensvenlig indretning med akustikbilleder

Stressreducerende motiver valgt ud fra evidensbaserede kriterier

Karsten Andersen fra Sonovision med et af de lyddæmpende akustikbilleder med motiv fra en bøgeskov. Rammer og billeder er afstemte til en harmonisk helhed. Man bemærker derfor ikke, at der faktisk befinder sig en hele 40 mm lyddæmpende akustikplade inde bag lærredet. Alle billederne er udvalgt ud fra overordnede evidensbaserede kriterier. Alle motiver er danske, og flere er udvalgt fra egnen omkring Kastaniehaven.

Se se det viste akustikbillede med bøgeskov i vores katalog

 

Ro i en kaotisk verden

Centerleder Emma Winther forklarer om plejecenterets arbejde med at forbedre stedets metoder til at give en tryg hverdag for plejecentrets beboere. Sonovisions løsning bidrager til at skabe et bedre akustisk miljø i en hverdag, hvor nogle af beboerne kan være uadreagerende og virke forstyrrende på depressive beboere. Der er således åbnet mulighed for, at hvor nogle af beboerne kan opholde sig i et miljø med færre stimuli, så der skabes ro i en måske kaotisk verden.

Demensvenlig indretning giver ro i en kaotisk hverdag

 

Akustikbilleder giver mere ro

“Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra”

Akustikbillederne med afstressende motiver har også haft en gunstig indflydelse på arbejdsmiljøet. Tidligere lagde man mærke til alle lyde, men nu registrerer man dem ikke længere på samme måde fortæller ergoterapeut Christina Ratleff. (Magasinet Pleje 5/16: Lyddæmpende kunst skaber ro)

 

Refleksfri billeder er vigtigt element i demensvenlig indretning

Reflekser og genskin fra overflader er trættende for øjnene. Men derudover kan demente opfatte skygger og reflekser som reelle ting, de kan gribe ud efter.  Mange demente kan mistolke deres eget spejlbillede, og måske opfatte det som en anden person, der befinder sig i rummet. Sonovisions akustikbilleder er fuldstændig refleksfri, og derfor velegnede til demensplejehjem.

Refleksfrie billeder gør indretningen mere demensvenlig

 

Demensvenlig indretning med billeder der skaber dialog og glæde

Kendte landskaber skaber tryghed og åbner for dialog

Vores forskning viser, at bestemte typer fotografier af natur virker afstressende, og har en positiv indflydelse på vores velbefindende. Derfor allierer vi os med dygtige lokale fotografer, når vi skal løse en opgave, så plejehjemsbeboere i forskellige dele af landet kan genkende landskaberne.

 

Akustikbilleder skaber ro og gode minder for demente

På Kastaniehaven er alle billeder såkaldte akustikbilleder, dvs. at de ud over det billedmæssige også tjener et lyddæmpende formål. God lyddæmpning opnås kun, ved at benytte tilstrækkeligt med lyddæmpende materiale gemt inde bag billedet. Her er det ikke kun højden og bredden, der betyder noget, men også tykkelsen.

Akustikbilleder skaber gode minder og er et godt erindringsværktøj

 

Elegant indramning af billeder

Vi har med den udformningen af den hvide passepartout og de elegante billedrammer sørget for, at akustikbilledet opfattes som et helt almindeligt billede, som bidrager til følelsen af hjemlighed.

 

Lyddæmpende skærmvægge deler rummene op i mere overskuelige enheder for demente

Lyddæmpende skærmvægge deler rummene op i mere demensvenlige enheder

Projektet har omfattet to fastmonterede, lyddæmpende skærmvægge i plejecentret. Skærmvæggene deler de store køkkenalrum op i mindre og hyggeligere enheder, og bidrager til en større fornemmelse af tryghed og fornemmelse af det private rum for plejehjemmets beboere.

 

Skydevægge afgrænser til sanserum

En skræddersyet skydevæg med fire sektioner giver muligheder for at lukke enden af gangen af til et uforstyrret sanserum på plejehjemmet.

Sanserum for demente kan lukkes af med støjdæmpende skærmvægge

 

Motiver der er nemme at genkende for demente

Enkle, klare og genkendelige motiver lægger op til samtale

Mange demente har svært ved at overskue for mange indtryk ad gangen. Sonovisions akustikbilleder på Kastaniehaven er derfor enkle motiver hentet fra dansk natur. Billeder, som mange vil have et neutralt eller positivt forhold til. De store billedformater gør, at motiverne fremstår klart og tydeligt. Motiverne åbner op for samtaler mellem beboere og medarbejderne – samtaler, som kan gøre en forskel i den enkeltes hverdag.

 

Motiver og billedstørrelser tilpasset plejehjemmet

Sonovisions billeder er alle unikke i den forstand, at de bliver udvalgt og printet til hver enkelt opgave. I dette tilfælde kan motivet medvirke til at stimulere beboernes lyst til mad. Vi opererer ud fra en række standardformater, men kræver arkitektur eller akustikken et specielt format, tilpasser vi højde og bredde efter forholdene.

Spiseområde for demente med sansestimulerende motiver

 

Markante motiver på billederne gør hjælper med wayfinding for demente

Wayfinding for demente – hjælp til orientering i rummene

Demente orienterer sig i høj grad sekventielt, altså fra punkt til punkt. Sonovisions markante motiver hjælper beboerne med at orientere sig, når de skal finde gennem fællesområder og gange og tilbage til egen dør. Wayfinding i demensegnede plejeboliger

 

 

Støjdæmpende billeder med vaskbare overflader

Vaskbare overflader – Sonovisions lyddæmpende akustikbilleder er trykt på stof, som kan sprittes af eller tørres af med en fugtig klud vredet op i vand tilsat lidt farveløs sulfo.

Falmer ikke i sollys – Sonovisions billeder kan tåle at blive eksponeret for stærk sollys uden at tabe farver.

 

Eksterne links

top