Indendørs planter forøger psykiske velvære på hospitaler og plejehjem

Indendørs planter medvirker til at forbedre indeklimaet i hospitaler og plejehjem. De giver visuel stimulation, forbedrer lydkvaliteten og fremmer følelsen af hjemlighed. Indendørs planter er dermed et godt supplement til Sonovisions helende arkitektur koncept.

Kunst og planter i lægens venteværelse

Tryghedsskabende kunst og planter i venteværelset hos lægerne på Klosterbakken i Odense.

 

Planter forbedrer indeklimaet i plejemiljøer

Indendørs planter bidrager til en række miljøforbedringer i institutioner, hvor de kan højne patienters og beboeres velvære.

  • Forøger følelse af hjemlighed.
  • Giver forbedrer luftfugtighed.
  • Kan skærme af mellem områder.
  • Giver forbedret akustik og mindsket støj.

 

Planteservice - Indendørs planter på hospital modtagelse reception

Planteservice på hospitaler og plejehjem

Sonovision samarbejder med DK Planteservice omkring grønne koncepter på danske hospitaler og plejehjem. Vi kan både hjælpe med at finde de rigtige planter og foranstalte pasningsordninger.

 

Statens Byggeforskningsinstitut om planter i demensplejehjem

SBI understøtter i deres retningslinjer for indretning af demensplejehjem, at planter er en væsentlig del af indretningen. Der skal sikres “gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr”. Her tænkes både på udendørs og indendørs planter. Indendørs haver og planter samt udsigter kan gøre natur tilgængelig for personer, der ikke har mulighed for at komme ud.

SBI anbefaler også, at der etableres indendørs grønne rum med meget dagslys. Fx med indendørs grønne væg af levende planter, et overdækket gårdrum – et atrium – eller en vinterhave/havestue med planter kan gøre natur tilgængelig for personer, der ikke har mulighed for at komme ud.

 

 

Forskning i demens og grønne planter

 

Grønne planter forøger det psykiske og sociale velvære på demensplejehjem

En finsk undersøgelse fra 2004 dokumenterede værdien af udendørs og indendørs planter i et demensplejehjem. Overordnet set konkluderede undersøgelsen, at planter bidragede væsentligt til velvære for personer med demens, og kun i mindre grad skabte problemer i plejemiljøet.

Rapporten baserede sig på interview af 65 ansatte på 10 plejehjem. Både indendørs og udendørs planter blev brugt aktivt som værktøjer i plejearbejdet, og personalet mente, at det havde en gavnlig indvirkning på plejehjemmene. Rapporten konkluderede, at

  • planter stimulerer beboernes sanser
  • planter stimulerer positive følelser
  • planter skaber mulighed for givende aktiviteter.

Ifølge undersøgelsen skabte planterne en frodig, hjemlig atmosfære og forbedrede kvaliteten af ​​indeluften ifølge respondenterne. Planter bidrog i væsentlig grad til beboernes psykiske og sociale velvære.

De største problemer, der blev identificeret, var beboernes spisning af planter og jord og planter. Beboerne var især interesseret i farverige planter og bær. Personalet kunne også opfatte det som negativt, hvis beboerne flyttede planter fra sted til sted, plukkede blomster eller vandede planter.

 

 


Yderligere læsning


Flere artikler om helende arkitektur…

Patient kigger ud ad vinduet på hospital

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Et amerikansk forskningsprojekt har vist, at udsigt til natur kan afkorte indlæggelsestiden og nedbringe forbruget af smertestillende medicin.

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

top