162 Køer på eng ved Skibet i Vejle Ådal

120×180 cm lyddæmpende skærmvæg.

Halvt motiv, hvor der kan stå møbler foran.

top