176 Vadehavslandskab ved Keldsand

120×180 cm lyddæmpende skærmvæg

Halvt motiv, hvor der kan stå møbler foran.

top