Forskning i helende arkitektur/evidensbaseret kunst

Sonovision er en Odensebaseret virksomhed, som arbejder med helende arkitektur i sundheds- og plejesektoren. Vores speciale er akustikbilleder (lyddæmpende billeder) med fotografiske afbildninger af natur.

I vores udvælgelse af motiver baserer vi os i videst mulig omfang på tilgængelig viden om evidensbaseret kunst, som vi har skrevet noget om her: https://www.sonovision.dk/viden/kunst/

Sonovisions hidtidige forskning i brug af billeder i pleje- og behandlingsmiljøer

Endokrinologisk afd. på OUH i Odense – Vi har været initiativtagere til et forskningsprojekt på OUH beskrevet her: https://www.sonovision.dk/viden/kunst/ouh-hospitalskunst/. Her var hovedformålet at finde ud af, hvad der sker, hvis patienten får mulighed for at selv at vælge kunst. Vi kunne sekundært ud fra data se, hvilke typer kunst patienterne valgte: ”Undersøgelsen afslørede derudover, at selve billedmotivet har betydning for patientens velbefindende under indlæggelsen. Patienterne valgte i høj grad billedmotiverne på baggrund af en genkendelighed, der gav associationer til oplevelser i deres liv”. Undersøgelsen bekræftede udenlandske undersøgelser, der viser, at patienter i høj grad foretrækker fotografiske afbildninger af kendt natur.

Neurologisk ambulatorium på SUH i Roskilde – Vores skærmvægge indgår i et igangværende forskningsprojekt omkring æstetik og hjemliggørelse på neurologisk afdeling på SUH i Roskilde: https://www.sonovision.dk/viden/helende-arkitektur/hjemliggoerelse/.
Hvordan kan man skabe et tryggere rum-i-rummet?
Hvordan kan omgivelserne understøtte en positiv stemning?
Dette projekt kører allerede i sine egne fastlagte baner. Selv om det foregår på hospitalet i Roskilde, er det sygeplejevidenskabelige arbejde underlagt OUH.
Se også: Æstetik og støj på neurologisk afdeling

 

Ønsker og ideer til ny forskning i brug af billeder i pleje- og behandlingsmiljøer

Vi ønsker at udforske forskellige naturmotivers indvirkning på forskellige målgrupper – patienter, beboere, personale, pårørende. Herunder er nogle ideer til forskellige angrebsvinkler.

 

Psykiatrien

Vi har for nylig lavet denne evaluering i psykiatrien i Svendborg: https://www.sonovision.dk/koncept/lyddaempende-billeder/case-psykiatrien-svendborg/

  • Hvordan indvirker forskellige typer naturmotiver på patienterne?
  • Hvordan påvirker motiverne interaktion mellem patient og personale.

Der er er p.t. 50 billeder hængt op på patientstuer og gange.

 

Fødeafdeling

Vi har for nylig lavet denne evaluering på fødeafdelingen i Odense: https://www.sonovision.dk/koncept/lyddaempende-billeder/case-foedeafdelingen-ouh/

  • Hvordan indvirker forskellige typer naturmotiver på de fødende kvinder?
  • Hvordan påvirker motiverne interaktion mellem de fødende og personale.

Der er i øjeblikket hæng 4 billeder op på to ventestuer.

 

Palliationsstuer

Sonovision deltager i et forskningsprojekt omkring indretning af palliationsstuer med naturelementer og æstetiske elementer på Vejle Sygehus for at skaffe inspiration til fremtidig indretning og udsmykning af hospitaler. Målet er at skabe rum og omgivelser, der kan bidrage til patienters velvære samt understøtter tillidsfulde relationer og samtaler. Yderligere ønsker der forslag til den faktiske indretning og udsmykning på hospitaler. Projektet forventes dermed at bidrage til forskningsfeltet omkring ”Helende arkitektur”.

 

Personer med demens

Vores billeder er solgt til en del demensplejehjem, fx beskrevet her: https://www.sonovision.dk/koncept/lyddaempende-billeder/plejecenter-kastaniehaven/

  • Hvordan indvirker forskellige typer naturmotiver på demente?
  • Hvordan påvirker motiverne interaktion mellem de demente beboere, personale og pårørende?
  • Hvorvidt benyttes billederne til wayfinding?

Der er måske 2-3 steder vi kunne spørge om de vil være med i en undersøgelse – alle i midtjylland.

 

Ovenstående tre settings (psykiatrien, fødeafdelingen, demente) er nogle, hvor vores billeder allerede hænger. Der kunne fx evt. suppleres med en ”billedbog” med forskellige motiver som respondenter kunne tage stilling til. Hvis der kan skaffes midler kunne vi også indrette en helt ny setting.

Vi er helt åbne overfor forslag til andre emner, der kunne belyses og metode.

top