Forskning i kunst i psykiatrien – Hvilke typer kunst er mest gavnlig?

En en amerikansk undersøgelse af kunst i psykiatrien

I 2010 gennemførte man en undersøgelse af visuel kunsts (billedkunsts) indvirkning på psykiatriske patienters angst og agitation på et psykiatrisk ambulatorium i USA. Resultatet viste at mængden af anvendt p.n. medicin var signifikant mindre på dage, hvor der blev vist “realistiske naturbilleder” i forhold dage, hvor der blev vist hhv. abstrakt eller ingen kunst. Brugen af bestemte typer kunstnerisk udsmykning kunne faktisk udmøntes i konkrete besparelser på hospitalets budget.

 

Det psykiatriske ambulatorium, hvor undersøgelsen fandt sted

 

Test af tre typer billedkunst i et psykiatrisk ambulatorium

Undersøgelsens formål var at undersøge hvorledes forskellige former for visuel kunst påvirkede agitations- og angstniveauet hos patienter. Til brug for undersøgelsen målte man frekvensen af “p.n. hændelser”, og der blev samtidigt indsamlet feedback fra personalet gennem interviews.

Til brug for undersøgelsen blev tre forskellige billeder på skift hængt op på væggen i en opholdsstue for psykiatriske patienter. Patienterne havde adgang til dette rum i forbindelse med et tre til fire dages ophold, mens deres psykiske problemer blev diagnosticeret og behandlet.

Hvert af billederne hang på væggen i tre uger, og der var til sammenligning en tre ugers periode, hvor der ikke hang noget billede på væggen.

Billede 1: Et naturfotografi udvalgt efter retningslinjerne for kunst i sundhedssektoren (Ulrich & Gilpin 2003, Hathorn & Nanda 2008)

Billede 2: Et klassisk naturalistisk maleri af Van Gogh, som i sin opbygning minder om naturfotografiet.

Billede 3: Et nonfigurativt billede af den abstrakte ekspressionist, Jackson Pollock.

Valg af kunst kan have indflydelse på indtagelse af PN medicin

Undersøgelsen viste, at mængden af anvendt p.n. medicin mod angst og agitation administreret af sygeplejersker var signifikant mindre på dage, hvor realistiske billeder af landskaber blev vist, sammenlignet med dage, hvor abstrakt kunst eller ingen kunst blev vist. Omkostningen til p.n. medicin blev sammenlignet for de forskellige betingelser og viste mulighed for en årlig besparelse på 4.000-27.000 USD, afhængigt af typen af kunst.

Kunst der afbilder natur kan hjælpe med at reducere psykiatriske patienters angst og agitation

Undersøgelsen konkluderede, at bestemte typer visuel kunst, der afbilder natur, kan hjælpe med at reducere psykiske patienters angst og agitation. Dette taler for, at de fysiske rammer i psykiatriske behandlingscentre kan have en stærk indvirkning på helbredelse.

Undersøgelsen blev gennemført af U. NANDA phd, S. EISEN phd, R. S. ZADEH march & D. OWEN med lpc i 2010.


Kunst i psykiatrien

Sonovision leverer kunst til psykiatrien i Svendborg

Sonovision har leveret 50 store lyddæmpende billeder med naturmotiver til OUH’s psykiatriske afdeling i Svendborg.

Kunst på psykiatrisk hospital i Svendborg

Kunst på sygehuse/hospitaler

Hospitalskunst der fremmer helingsprocessen – Evidensbaseret kunst

Sonovision har engageret sig i at indsamle viden om, hvilke typer hospitalskunst, der virker fremmende på helingsprocessen, og det er veldokumenteret, at kunst spiller en væsentlig rolle for helingsprocessen i sygehusmiljøer.

Evidensbaseret, helende kunst

top

Kan vi hjælpe dig?

Send os en besked, hvis du har
spørgsmål eller gerne vil kontaktes.

Beskeden blev sendt

Kan ikke sende