Inspiration til kunstudvalg på sygehuse – Vælg kunst, der understøtter helingsprocessen

De nye supersygehuse har fået beskåret deres budgetter, og må derfor skære ned på antallet af sengepladser. Det sætter også sygehusenes udgifter til kunstnerisk udsmykning under pres. Vi har her oplistet fem bud på, hvordan kunstudvalgene kan:

  • få mere kunstnerisk udsmykning for færre penge.
  • få den kunstneriske udsmykning helt ud til patienterne.
  • udvælge kunst, der baserer sig på evidens og understøtter patientens helingsproces.

Afbildninger af natur bør vægtes højt

 

1. Inddrag reproduktioner i kunststrategien

I vore hjem omfatter den kunstneriske udsmykning typisk en del reproduktioner i form af indrammet grafik eller plakater. Den reproducerede kunst får kunsten ud i alle rum for et overkommeligt budget.

Når der købes kunst til sygehuse, bruger kunstudvalgene typisk midlerne på originale værker. Det betyder, at den kunstneriske udsmykning sjældent kan nå ud til de steder, hvor patienterne opholder sig mest.

Hvis kunstudvalget vælger at sætte noget af budgettet af til reproduktioner, kan man for et mindre budget nå helt ud på patientstuerne.

De reproducerede værker kan stadig være udvalgt af professionelle med både kunstnerisk og medicinsk indsigt. Og reproduktionerne kan stadig indgå som en del af masterplanen for den kunstneriske udsmykning på sygehuset.

Der er flere oplagte fordele forbundet med at afsætte en del af kunstmidlerne til reproduceret kunst:

  • Sygehuset får betydeligt mere kunstnerisk udsmykning for de samme penge.
  • Kunstudvalget vil nemmere kunne forhåndsvurdere de værker, der udvælges til at udsmykke forhaller, gange, opholdsrum og patientstuer.
  • Patienterne får kunst på gange, opholdsrum og stuer.
  • Det bliver økonomisk mere overkommeligt at skifte kunsten ud, hvis den ikke falder i brugernes smag.

2. Billeder af natur bør vægtes højt

Forskning viser, at specielt billeder af natur bidrager til positive tanker og følelser hos patienterne. Faktisk viser undersøgelser, at hvis patienter selv får lov at vælge motivet, så trækker valgene i markant grad imod fotografiske gengivelser af natur.

3. Prioriter kunsten på patientstuerne højt

Der er i de senere år samlet en del viden omkring betydningen af kunst og kunstnerisk udsmykning i hospitalsmiljøet. Denne viden peger på, at æstetiske elementer i et kliniske miljø kan medvirke til at skabe oplevelse af hjemlighed, og dermed virke styrkende på patienten.

Når man har erkendt, at kunst kan have en positiv indvirkning på det syge menneske, så virker det oplagt, at kunstudvalget prioriterer kunsten på patientstuerne højt.

4. Fokuser på patienternes opfattelse af hjemlighed

Forskning viser, at en stor del af patienterne på vores hospitaler føler sig fremmedgjorte over for moderne og tvetydig samtidskunst. Med evidensbaseret kunst på sygehusene forsøger man i disse år at mindske denne følelse af fremmedgjorthed.

Hvis man vil imødekomme patientens behov for følelse af hjemlighed kan kunstudvalgene stile mod valg af kunst, som bidrager til øget velbefindende, lindring og positive tanker.

5. Giv patienterne medindflydelse

Kunstnerisk udsmykning er godt for patienten, men selvvalgt kunst er endnu bedre. Et kunstbibliotek kan give patienterne indflydelse på den kunst de skal se fra deres sygeseng. Det kan fx. gøre ved at etablere et kunstbibliotek med frivillige “bibliotekarer”, som det gøres på flere amerikanske sygehuse. Kunstbibliotekprincippet var også basis for vores undersøgelse af patienters valg af kunst på OUH

 

Hvad koster det at få den kunstneriske udsmykning ud til patienten?

Sonovision har i 2016 lavet en kalkulation ud fra et større sygehusprojekt i Danmark.

Udsmykningen tog udgangspunkt i begrebet evidensbaseret kunst, og var baseret på køb af originale naturfotografier taget af danske fotokunstnere.

Der blev afsat penge til kunstnerisk udsmykning i alle de patientnære områder såsom sengestuer, modtagelse, stressfrie zoner, multifunktionsrum, fysioterapi og ergoterapi. Altså områder, hvor patienterne opholder sig mest.

Alle patienter, som lå i længere tid ville få mulighed for at vælge deres eget værk til sengestuen gennem etablering af kunstbiblioteker på afdelingerne.
Overslaget landede på 12 % af kunstudvalgets totale budget for det pågældende hospital.

 

Artikler om besparelser på sygehusenes kunstbudgetter

top