Kunstens rolle på det demensvenlige sygehus

Nationalt Videncenter for Demens har udgivet et Idékatalog for Demensvenlige Sygehuse. Vi har nærlæst publikationen og set på anbefalinger inden for de områder af helende arkitektur, vi beskæftiger os med.

Kunst på det demensvenlige sygehus - Nationalt videncenter for demens

Patienten, der nervøst venter på operationsgangen, har på trods af den skrå vinkel et tydeligt udsyn til det refleksfri billede.

 

Idekatalog for demensvenlige hospitaler fra Nationalt Videncenter for Demens

I forbindelse Den Nationale Demenshandlingsplan er der udarbejdet et idékatalog for mere demensvenlige hospitaler. Idekataloget, der er udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens, blev til på baggrund af forsøg på tre sygehuse og input fra yderligere otte følgesygehuse. Overordnet peger rapporten på tre hovedindsatsområder, nemlig 1) Viden og Kompetencer, 2) Organisering og 3) Fysiske Omgivelser.

Sonovisions kompetencer ligger inden for området Fysiske Omgivelser, hvor det fysiske miljø skal bidrage til at gøre indlæggelsen mere sikker og tryg for patienten. Dette kan ifølge rapporten overordnet ske ved at: 1) Forebygge utilsigtede hændelser, 2) Styrke orienteringsevnen, og 3) Tilpasse stimuli.

Det er især inden for de to sidstnævnte områder, som handler om wayfinding og positive distraktioner, at Sonovision bidrager med løsninger og ekspertise.

 

Kunstnerisk udsmykning som pejlemærker - Det demensvenlige sygehus

1) Kunstnerisk udsmykning der fungerer som pejlemærker

Nationalt Videncenter for Demens anbefaler, at kunst og billeder bidrager positivt ved at skabe en tryg og rolig atmosfære på det demensvenlige sygehus: “Kunst og billeder kan aflede og afstresse patienten, give anledning til samtale samt fungere som pejlemærke til at orientere sig efter.” Eksemplet her er fra operationsgangen på Helsingør Sygehus, hvor de to markante billeder er placeret for enden af gangen

 

2) Kunst som er tryghedsskabende

Nationalt Videncenter for Demens anbefaler, “at man vælger let genkendelige motiver, der ikke er for abstrakte eller lægger op til for meget fortolkning”. Det falder godt i tråd med Sonovisions udvælgelse af motiver ud fra evidensbaserede kriterier. Vores motiver er bl.a. valgt ud fra vores erfaring fra deltagelse i forskning, som fx hvilken kunst vælger patienter.

Kunst som er tryghedsskabende - Demensvenligt sygehus

 

Appetitstimulerende billeder/kunst - det demensvenlige sygehus

3) Motiver der understøtter rummets funktion

Nationalt Videncenter for Demens’ Idekatalog peger på, at “billeder kan bidrage til, at rummets funktion bliver tydeligere, fx vil madmotiver i spisestuen både signalere rummets funktion og fremme appetitten”. Billedet viser et spiseområde med Sonovisions appetitstimulerende motiver på et demensplejehjem.

 

4) Billeder der dæmper støj

Nationalt Videncenter for Demens anbefaler, at man udnytter muligheden for at billeder kan tilføres en støjdæmpende. Sonovisions akustikbilleder har en støjdæmpende funktion, som både dæmper uønsket støj og fremmer muligheden for samtale mellem patient, personale og pårørende.

Støjjdæmpende billeder hjælper demente på demensvenligt sygehus

 

… og så er der nogle faldgruber man skal forsøge at undgå

Ud fra vores erfaringer med valg af kunst til hospitaler ved vi, at der er nogle faldgruber, man skal forsøge at undgå. Forskning peger på, at abstrakt kunst, som lægger op til fortolkning kan være problematisk. Nogle gange kan abstrakte billedmotiver, som det raske menneske kan glæde sig over, være forvirrende eller direkte angstprovokerende, hvis man har demensudfordringer eller har delir.

Et andet udbredt fænomen er valg af kunst i glas og ramme. Glasset giver spejlinger fra vinduer og lamper, som forstyrrer både raske og syge, men som især forhindrer personer med demens i at få noget meningsfyldt ud af motivet. Ting, der ‘bevæger sig’ i spejlingen kan derudover virke forvirrende på personer med demens.

 

Pas på med kontraproduktiv kunst

Moderne kunst – figurativ eller non-figurativ – kan kan være svær eller umulig at aflæse for patienter med demens. Mange kan føle decideret angst over noget, de tolker som faretruende. Her et lidt ekstremt eksempel fra en skadestue i Aarhus – men mindre kan gøre det.

Skadelig kunst på sygehuse - Det demensvenlige sygehus

 

Reflekser i billeder på det demensvenlige sygehus

Spejling udfordrer personer med demens

Meget hospitalskunst er sat i glas og ramme bl.a. af hensyn til hygiejne. Men glasset giver spejlinger fra vinduer og lysarmaturer, som gør motivet vanskeligt eller direkte umuligt at afkode for personer med demensudfordringer. Hvad værre er, er at patienter med demens kan blive forvirrede eller decideret angste, hvis de ser spejlinger af noget der bevæger sig.

 

 


Yderligere inspiration

Download


Læs mere…

Pejlemærker for personer med demens

Hvad siger forskningen om brug af billeder som pejlemærker for personer med demens?

I artiklen “Creating a Supportive Environment using Cues for Wayfinding in Dementia” sammenfattes evidens omkring pejlemærker, der bidrager til wayfinding i byggede miljøer for ældre voksne med og uden demens.

Billeder kan understøtte wayfinding for personer med demens

Eksempler på tryghedsskabende kunst på hospitaler

top