Hospitality – et projekt om æstetik og hjemliggørelse på en neurologisk afdeling

I Projekt Hospitality blev der arbejdet med hjemliggørelse og tryghed på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Man undersøgte, hvordan man kan få patienterne til at føle sig mere hjemme. Hvordan kan omgivelserne understøtte en positiv stemning.

 

Omgivelserne betyder ekstra meget for neurologiske patienter. For de flestes vedkommende, er sanseapparatet påvirket og/eller der er tegn på sygdom i hjernen. Gennemtænkte ydre omgivelser stimulerer og bidrager til tryghed og ro. Post doc sygeplejerske Malene Beck beretter i videoen om projektetet med hjemliggørelse på afdelingen.

Artikel: Om at føle sig som nomade, når man indlægges med en neurologisk sygdom

Projekt Hospitality udgav 15. september 2020 den første artikel om, hvordan patienter med en neurologisk sygdom påvirkes på deres evne til at opretholde fokus og let forstyrres af eksterne stimuli. Fire temaer blev identificeret:

  • Opfattelse af uro, der fører til fortvivlelse
  • Forsøg på at få opmærksomhed fra personalet
  • Følelsen af at være i et vakuum af pålagt passivitet
  • Søgning efter frirum.

Undersøgelsen giver indsigt i, hvordan miljøet spiller en væsentlig rolle i forhold til eksistentielle spørgsmål for patienter under indlæggelse. Patienterne fortalte om, at et hospitalsinteriør kan være tiltalende og opløftende, mindske deres oplevelser af stedløshed og derved støtte dem i en livssituation, hvor de føler sig mindre truet med hensyn til deres helbred og velvære.

Artiklen har fået titlen: “Becoming a nomad when hospitalized with a neurological disease: a phenomenological study”, og kan downloades her:

 

Download artiklen her

Æstetik og støj på neurologisk afdeling

I en opfølgende artikel undersøgte teamet 15 neurologiske patienters reaktioner på de fire nye hyggeområder belyst gennem walk-along interviews. En overordnet konklusion var, at det nye æstetiske miljø både var synligt for deltagerne, og gjorde dem taknemmelige for anstrengelserne for at imødekomme deres behov. Patienternes problemer med håndtering af støj overskyggede dog i nogen grad glæden ved hyggeområderne.

 

Projektet omkring hjemliggørelse og æstetik i “Modtagelsen”, “Spiseområde”, “Patientstue” og “Mellemgang” omfattede bl.a. afprøvning af Sonovisions flytbare støjdæmpende skærmvægge med naturmotiver.

 

I projektet har sygehuset med enkle greb skabt en hyggekrog, som benyttes af både patienter og personale. Sonovisions støjdæmpende billede med motiv fra Møns Klint bidrager til hyggen.

 


 

Vil du vide mere om løsninger med akustikbilleder og skærmvægge til hospitaler?

Har du lyst til at høre mere om akustikbilleder og skærmvægge til hospitaler, så ring til Karsten Andersen på telefon 70 25 55 52 (karsten@sonovision.dk) eller Mari Böhlig på telefon 26 36 47 11 (mari@sonovision.dk)

 

 

top