Naturfotografiers rolle i fremme af velvære på et forsorgshjem for hjemløse

Forskning i kunst for hjemløse på forsorgshjemmet St. Dannesbo i Odense

Sonovision fik i 2020 midler til at gennemføre kunstprojektet “Tryghedsskabende Kunst på Fynske Bosteder” – Seks beboere på forsorgshjemmet St. Dannesbo var involveret

Seks beboere på St. Dannesbo deltog i udvælgelse af naturkunst til forsorgshjemmets fælleshus

I sit kandidatprojekt med titlen “Hvordan kan naturfotografier som kunstnerisk udsmykning fremme følelsen af velvære for hjemløse” har Katrine Skursch undersøgt virkningen af naturbilleder som kunstnerisk udsmykning på velværefølelsen hos beboere på et forsorgshjem for hjemløse.

For at inddrage beboerne i udvælgelsen af billeder blev seks beboere bedt om at anbefale motivvalg til store billeder og skærmvægge i kantinen. Billederne hang i kantinen i ti dage, før interviews blev gennemført med fem af beboerne. Individuelle interviews gav beboerne mulighed for at udtrykke deres tanker uden afbrydelser.

Formålet med undersøgelsen har været at analysere, hvordan naturkunst på væggene påvirker beboernes følelsesmæssige resonans, når de bor på et forsorgshjem. Forskningen har fokuseret på at besvare spørgsmål om beboernes tidligere erfaringer med naturen, hvilke stemninger kunsten frembringer hos dem, og hvordan beboerne oplever at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne.

Metoden, der er blevet anvendt, er kvalitativ og involverer observationer samt semistrukturerede interviews med beboerne. Analyserne af resultaterne bygger på teorier fra Bourdieu om sociale klasser og Rosas teori om resonans. Resultaterne er blevet kategoriseret i fire hovedtemaer:

  • Stemninger frembragt af naturfotografierne.
  • Tidligere erfaringer med natur
  • Betydningen af inddragelse.
  • Sociale klasser og kunst.

I konklusionen understreges det, at kunstnerisk udsmykning med naturfotografier kan have en positiv indflydelse på hjemløse beboeres velvære ved at aktivere deres tidligere erfaringer med naturen, påvirke deres stemninger og give dem en følelse af inddragelse og betydning.

 

Læs mere om projektet her

 

Et af resultaterne af projektet var disse mobile skærmvægge, som bruges til fleksibel rumdeling i fællesrummet, som både fungerer som kantine og som opholdsrum. Motiverne er valgt af de deltagende beboere ud fra 37 fynske naturmotiver indsendt af 25 naturfotografer.

 

top