Tryghedsskabende kunst med ultralav brandbelastning overholdt brandmyndighedernes krav

Plejecenter Kildebakken

Plejehjemsleder Linda Berg Schmidt på Bo-enheden Kildebakken er glad for de nye akustikbilleder, som påkalder sig beboernes opmærksomhed. Sonovisions billeder tilfører plejehjemmet tryghedsskabende kunst, som også dæmper støjen i bygningen.

 

Hensynet til brandsikkerheden kostede på hyggen

Efter brandmyndighedernes besøg var der tomt på gangene hos Bo-enheden Kildebakken. Mange træmøbler og malerier var fjernet, hvad der gik ud over hyggen og forværrede akustikken.

Men heldigvis åbnede der sig en ny mulighed, da plejehjemmet fik tildelt midler til at gøre livet mere behageligt for beboerne under coronaen.

Tryghedsskabende indretning i tråd med Eden Alternativ filosofien

Plejecenter Kildebakken i Vissenbjerg arbejder efter Eden Alternatives visioner og værdier. Med afsæt heri har man meget fokus på elimineringen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed i beboernes hverdag. Det er herunder vigtigt, at beboere, venner og gæster føler, at plejehjemmet er et rart sted at være.

Det vakte derfor glæde, at puljemidlerne kunne benyttes til udsmykning med Sonovisions billeder med ultralav brandbelastning, som er specielt velegnede til plejehjem. Sonovisions naturmotiver har evnen til at tiltrække sig opmærksomhed, fremkalde gode minder og give anledning til en hyggelig snak.

Beboerne var med til udvælgelse af motiverne

Det var vigtigt for Kildebakken, at beboerne var involveret i processen med udvælgelse af naturmotiver. Så Sonovision fremsendte en nemt tilgængelig oversigt over de motiver, der kunne vælges imellem til opgaven.

Selve udvælgelsesprocessen foregik over flere trin med større og mindre grupper, hvor man fik forevist billedmotiverne i udprint. Nogle gange var det 6-8 beboere rundt om et bord, der skulle tage stilling, andre gange var det bare en enkelt person, som blev bedt om at give sin mening.

På den måde kunne ledelsen til sidst tage et endeligt valg ud fra en vægtning af de forskellige input.

God proces med udvælgelse og ophængning

Plejehjemsleder Linda Berg Schmidt har været glad for processen – “Jeg fik kontakt med Karsten fra Sonovision, som sendte mig en nemt tilgængelig oversigt over Sonovisions mange naturmotiver, vi kunne vælge ud fra. Sonovision satte de færdige akustikbilleder op, så de blev godt disponeret ift. symmetri og optimal støjdæmpning” beretter en tilfreds plejehjemsleder, som tilføjer: “Vi skal helt klart have flere billeder, hvis vi engang får flere midler til indretning”.

 

Skænk på plejecenter Kildebakken - Kunst på gangene med lav brandbelastning

Skænken var en af de få møbler, som brandmyndighederne gav lov til at blive stående. Sonovisions akustikbilleder i brandklasse A/B må gerne hænge på gangene. Akustikken er blevet bedre, men det er især de smukke motiver, der er blevet bemærket.

 

 

 

Ingeniøren: Stort problem med mangel på brandsikre flugtveje på plejehjem

I hver fjerde plejehjem i Danmark blev kravene vedrørende brandbelastning af flugtveje ikke overholdt, ifølge en rapport fra Trafikstyrelsen efter en dødsbrand i 2018.

Begrebet “brandbelastning” omhandler tilstedeværelsen af materialer, der kan sprede en potentiel brand. Eksempelvis udgør gangarealer med møbler som sofaer, hynder, tæpper og gardiner en betydelig brandrisiko sammenlignet med tomme gange. Især flugtveje skal holdes fri for at undgå, at de bliver til brandfælder uden mulighed for at flygte.

Rapporten fra 2019 viste, at i mere end 25 procent af de 1.253 undersøgte institutioner var der en høj brandbelastning i flugtvejsgange. Dette er i strid med den danske brandsikkerhedsfilosofi, der fokuserer på at begrænse brandens spredning til andre rum, indtil brandvæsenet kan tage kontrol.

Selvom der er visse begrænsede undtagelser, forventes flugtveje normalt at være fri for enhver form for inventar eller genstande. Bygningsreglementet fastsætter en grænse for brandbelastning i bygningsafsnittet for at sikre sikkerheden. Reglerne er dog ikke fuldstændigt klare i bekendtgørelsen, der følges af brandmyndighederne.

Læs mere på Ing.dk

top