Demensvenlige farver: Skab en rolig og afslappende atmosfære på plejehjemmet

Demensvenlige farver i fællesområderne på plejehjemmet har en positiv indvirkning på beboernes trivsel og reducerer forvirring og angst.

Her er et af Sonovisions dobbeltbilleder valgt til at matche en sart grøn væg. Rammen er valgt i hvid, så billedet står flot og markant ud fra væggen og understøtter orientering for personer med demens. Bemærk, at Sonovisions billeder er 100 % refleksfri.

Farver påvirker beboernes opfattelse af rummet og hjælpe med orientering

Demens er en tilstand, der påvirker kognitive funktioner og kan føre til hukommelsestab og desorientering. Dette kan føre til forvirring og angst hos plejehjemsbeboere, især når de udsættes for en overvældende mængde information og indtryk. Derfor er det vigtigt at skabe en demensvenlig atmosfære på plejehjem, hvor farver spiller en vigtig rolle.

Farver kan have en betydningsfuld indvirkning på vores humør og trivsel, og dette gælder også for beboere med demens. Farver kan hjælpe med at skabe en mere rolig og afslappende atmosfære og reducere forvirring og angst. Derfor er det vigtigt at vælge farver med omhu i fællesområderne på plejehjemmet.

Nogle farver kan skabe en mere afslappende og beroligende atmosfære, mens andre farver kan have en mere stimulerende og opmuntrende effekt. Forskel i farver kan påvirke beboernes opfattelse af rummet og hjælpe dem med at navigere i deres omgivelser.

Blå farver

En af de mest effektive farver til demensvenlige fællesområder er blå. Blå farver har en beroligende og afslappende virkning på vores sind, og kan hjælpe med at reducere angst og forvirring. Blå farver siges at kunne skabe en følelse af rum og åbenhed, hvilket kan hjælpe beboere med at navigere i deres omgivelser og reducere følelsen af indespærring.

Grønne farver

Grønne farver kan også have en beroligende og afslappende effekt på beboerne og kan skabe en følelse af natur og friskhed. Grønne farver kan også hjælpe med at reducere stress og forbedre beboernes humør og trivsel.

Rosa, lille og beige

Andre farver, der kan være nyttige i demensvenlige fællesområder, inkluderer bløde pastelfarver som rosa, lilla og beige. Disse farver kan skabe en følelse af varme og trøst og hjælpe med at reducere angst og forvirring.

Smukke, varme farvenuancer og teksturer

Hvis man vil tilstræbe hjemlighed omkring farvesætning af væggene, kan det være en god ide at gå efter en mat og varm tekstur. Et godt eksempel er Jotuns serie af kalkmalinger.

Kontrast

For at støtte orienteringen bør der skabes kontrast i overgange mellem døre, vægge, lofter og gulve. Det kan gøres ved at væggene har forskellige farver, fx ved skift mellem behagelige grønne, blå og hvide farver for de forskellige vægge. Kontrast i farverne på døre, karme, dørgreb, kontakter vil også kunne hjælpe til bedre orientering.

 

Belysningens rolle

Det er også vigtigt at overveje belysningens rolle, når man skal vælge farver til et rum. Elektriske pærer fås i forskellige farvetemperaturer, som ændrer opfattelsen af farverne. Hvis man vil nudge beboere elle patienter til at sætte sig et bestemt sted, kan det understøttes af en anden vægfarve på dette sted. Dette skal så kombineres med et samlende arrangement bestående af vægfarve, billeder, møbler, planter og belysning. På billedet her spiller trækker billedmotivet fokus til sig understøttet af billedmotivet.

 

Anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet SBI-anvisning 263 vedr. plejeboliger for personer med demens. Her finder man kapitel 3.3.2 om Farveforståelse og -anvendelse. Anbefalingerne her bygger på forskning, som beskriver hvordan farver kan anvendes til at kompensere for den nedsatte rumopfattelse hos personer med demens. Vi gengiver her under SBi’s anvisninger:

Anvend farvekontraster

Farver kan tydeliggøre et rum, fx kan paneler og dørkarme have kontrastfarve til væg og gulv, eller døren kan have en anden farve end væggen. På badeværelset kan fx fliserne på væggen bag wc og håndvask have kontrast til den hvide sanitet, wc-brættet kan tilsvarende have kontrastfarve til wc-kummen, evt. cisternen og væggen.

Anvendelse af farvekoder kan yderligere støtte orienteringen, fx ved at døre til samme funktion har samme farve. Døre til badeværelser i de enkelte boliger og det fælles wc-rum i boliggruppen kunne fx alle have samme farve. Læs om brug af farver i indretningen i afsnit 4, Anbefalinger.

Ældre har sværere ved at adskille kontraster end yngre. Derfor anbefales en forskel i lysrefleksion (LRV) på mindst 30 mellem tilstødende farver.

Planlæg ensfarvede gulve og vægge

Nogle personer med demens får dårlig dybdeperception, som bevirker, at deres rumopfattelse bliver nedsat. Fx kan de tro, at et nistret mønster på et gulv eller en bordplade er krummer, som de så vil fjerne. Gulve og andre overflader bør derfor være ensfarvede.

Et farveskifte i gulvet kan grundet den nedsatte dybdeperception opfattes som et trin eller hul. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at hårde skygger kan blive opfattet som et farveskifte. Derfor bør indretningen planlægges således, at hårde skygger undgås eller minimeres.

Fremhæv elementer med farver

Farver kan også anvendes til at fremhæve elementer og vise grænser, fx dørgreb på en dør. Dette kan være afgørende for, at personen med demens kan finde dørgrebet og åbne døren uden hjælp.

Undgå blanke overflader

Farver skal være matte, idet blanke overflader kan give blænding og uhensigtsmæssig spejling. Tendensen til blænding øges stærkt med alderen. Blænding fra et blankt gulv kan fx opfattes som vand, som en person med demens ikke vil træde ned i eller bliver bange for at glide på.

 

Link til SBi’s anvisninger

 

 

Øvrige referencer

top