Eksempler på indretning med Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge i hospitaler og klinikker

Vi viser her en række eksempler, hvor Sonovision og vores smukke billeder med evidensbaseret kunst indgår i forskning og kunstnerisk udsmykning i danske hospitaler og klinikker.

Indretning af lindrestue/palliationsstue med natur

Forskning i indretning af palliationsstue på Vejle Sygehus

Sonovision og DK Planteservice deltager i et forskningsprojekt på Vejle Sygehus, der undersøger, hvordan naturelementer og æstetiske sanseindtryk kan bidrage til palliative patienters velvære. Projektet arbejder med forskellige aspekter af helende arkitektur og tager højde for patientinddragelse.

Læs mere
 

Naturmotiver giver ro og glæde i psykiatrien

Sonovisions naturmotiver har en positiv indvirkning på patienters trivsel og behandling på psykiatrisk afdeling i Svendborg. Billederne hjælper med at dæmpe forstyrrende tanker og fremme ro og afslapning. Projektet blev evalueret af patienter og personale, der begge beskrev billederne som beroligende og opløftende.

Læs mere
 

Tryghedsskabende kunst i psykiatrisk akutmodtagelse

Psykiatrisk Center Nordsjælland anvender evidensbaseret kunst som en del af deres strategi for at skabe en mere imødekommende akutmodtagelse og øge tryghed og velvære for patienter, pårørende og personale. Anskaffelse af Sonovisions akustikbilleder har været en succes og har ført til mange positive reaktioner.

Læs mere
 

Tryghhedsskabende naturbillede på operationsgangen på Nordsjællands Hospital

Landskaber sænker nervøsiteten på operationsgangen

Nordsjællands Hospital i Hillerød har indkøbt elleve akustikbilleder med naturmotiver til operationsgangen for at mindske patienters nervøsitet og bekymringer i ventetiden. Undersøgelser viser, at landskabsmotiver kan have en beroligende effekt på patienter, og de udvalgte billeder kan sende patienterne ud på en lille "drømmerejse" væk fra virkeligheden.

Læs mere
 

Naturbilleder skaber ro og fokus på fødegangen

Fødegangen på Odense Universitetshospital har ophængt lyddæmpende billeder med naturmotiver på væggene i to ventestuer. Billederne beroliger de fødende kvinder og hjælper dem med at drømme sig væk til et behageligt sted under veer. Jordemødre rapporterer om en mere hjemlig og afslappende atmosfære på stuerne.

Læs mere
 

Forskning i evidensbaseret kunst på OUH

Forskning i patienters valg af kunst til patientstuen

En undersøgelse fra Odense Universitetshospital og Sonovision viser, at selvvalgt hospitalskunst bidrager markant til somatiske patienters velvære og adspredelse under indlæggelsen. Patienter på endokrinologisk afdeling fik mulighed for at vælge mellem 25 forskellige billeder, hvor fotografiske motiver med natur var foretrukket.

Læs mere
 

Naturbilleder og planter skaber tryghed i lægens venteværelse

I lægeklinikken Klosterbakken i Odense har en tryghedsskabende indretning med planter og akustikbilleder med naturmotiver givet overvældende positiv modtagelse fra patienterne. Ifølge praktiserende læge Jacob Eiersted skaber en tiltalende indretning med fokus på tryghed en bedre stemning for patienterne, der ofte er anspændte og nervøse.

Læs mere
 

 

top