Måling af omkostninger ved forskellige typer kunst i psykiatrien – et amerikansk studie

Er abstrakt kunst sundt for psykiatriske patienter?

Et abstrakt impressionistisk maleri af Jackson Pollock på Museum of Modern Art i New York – Amerikansk undersøgelse indikerer at den type billeder kan være dyre at hænge op på et psykiatrisk hospital.

 

Et kontrolleret forsøg med ophængning af forskellige typer kunst i et psykiatrisk ambulatorium

I 2010 gennemførte man en undersøgelse af visuel kunsts (billedkunsts) indvirkning på psykiatriske patienters angst og agitation på et psykiatrisk ambulatorium i USA.

Resultatet viste, at mængden af anvendt p.n. medicin var signifikant mindre på dage, hvor der blev vist “realistiske naturbilleder” i forhold dage, hvor der blev vist hhv. abstrakt eller slet ingen kunst.

Ophængning af abstrakt kunst førte til forøgede omkostninger i form af øgede medicinudgifter og krævede mere intervention fra personalets side.

 

Tre typer billedkunst blev undersøgt

Undersøgelsens formål var at undersøge, hvordan forskellige former for billedkunst påvirkede agitations- og angstniveauet hos patienter på hospitalet.

Til brug for undersøgelsen målte man frekvensen af såkaldte “p.n. hændelser”, og der blev samtidigt indsamlet feedback fra personalet gennem interviews.

Der blev på skift hængt tre forskellige billeder op på væggen i en opholdsstue for psykiatriske patienter. Patienterne havde adgang til dette rum i forbindelse med et tre til fire dages ophold, mens deres psykiske problemer blev diagnosticeret og behandlet.

Hvert af billederne hang på væggen i tre uger, og til sammenligning var der også en tre ugers periode, hvor der ikke var hængt noget billede op på væggen.

Billede 1: Et naturfotografi udvalgt efter retningslinjerne for kunst i sundhedssektoren (Ulrich & Gilpin 2003, Hathorn & Nanda 2008)

Billede 2: Et klassisk naturalistisk maleri af Van Gogh, som i sin opbygning minder om naturfotografiet.

Billede 3: Et nonfigurativt billede af den abstrakte ekspressionist, Jackson Pollock.

 

Valget af kunst havde indflydelse på forbruget af medicin

Undersøgelsen viste, at mængden af anvendt p.n. medicin mod angst og agitation administreret af sygeplejersker var signifikant mindre på dage, hvor realistiske billeder af landskaber blev vist, sammenlignet med dage, hvor abstrakt kunst eller ingen kunst blev vist. Omkostningen til p.n. medicin blev sammenlignet for de forskellige betingelser og viste mulighed for en årlig besparelse på 4.000-27.000 USD, afhængigt af typen af kunst.

 

Det psykiatriske ambulatorium, hvor undersøgelsen fandt sted.

 

Kunst med landskaber kan hjælpe med at reducere psykiatriske patienters angst og agitation

Undersøgelsen konkluderede, at bestemte typer visuel kunst, der afbilder natur, kan hjælpe med at reducere psykiske patienters angst og agitation. Dette taler for, at de fysiske rammer i psykiatriske behandlingscentre kan have en stærk indvirkning på helbredelse.

Undersøgelsen blev gennemført af U. NANDA phd, S. EISEN phd, R. S. ZADEH march & D. OWEN med lpc i 2010.

 


 

Kunst i psykiatrien

Sonovision har leveret tryghedsskabende kunst til psykiatrien i Svendborg

Sonovision har leveret 50 store lyddæmpende billeder med naturmotiver til OUH’s psykiatriske afdeling i Svendborg.

Kunst på psykiatrisk hospital i Svendborg

Kunst på sygehuse/hospitaler

Hospitalskunst der fremmer helingsprocessen – Evidensbaseret kunst

Sonovision har engageret sig i at indsamle viden om, hvilke typer hospitalskunst, der virker fremmende på helingsprocessen, og det er veldokumenteret, at kunst spiller en væsentlig rolle for helingsprocessen i sygehusmiljøer.

Evidensbaseret, helende kunst

Kunst i venteværelset

Ulighed i sundhed starter med kunsten i venteværelset

To tredjedele af danske venteværelser er præget af moderne samtidskunst, som virker fremmedgørende på en stor del af den befolkning, som er er tabere i spillet om adgang til sundhed.

Kunst i venteværelset

Samtidskunst på hospitaler – kan det være et problem for patienten?

Er vi for ukritiske omkring valg af kunst til hospitalsmiljøer, og hvordan harmonerer valg af samtidskunst med nyere tids forskning i hvilken kunst, der virker positivt på

Samtidskunst på hospitaler – Et debatindlæg

top