Tænk helhedsorienteret ved implementering af døgnrytmelys og belysning i plejehjem

Sonovision tilbyder ikke selv døgnrytmelys. Men døgnrytmelys er med til at give beboere på plejehjem energi og følelsen af velvære. Døgnrytmelys kan i kombination med lyddæmpende billeder give en god sanseoplevelse og forbedre den ældres mulighed for at orientere sig.

Belysning og døgnrytmelys i plejehjem

 

Døgnrytmelys skaber velvære og højner energien hos ældre

Lys er vigtig for vores oplevelse af omgivelserne, og variation i lysets niveau, farve og retning har stor indflydelse på vores velbefindende. Med døgnrytmelys kan man opnå et sundhedsfremmende lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos ikke mindst ældre og svækkede. Undersøgelser på plejecentre har vist, at døgnrytmelys:

  • Giver ældre en bedre søvnkvalitet.
  • Kan virke beroligende på demente med agiterende adfærd og gøre dagligdagen mere afslappet for alle.
  • Gør demente mindre rastløse og være med til at stoppe urolig vandring i dag- og nattetimer.
  • Kan reducere ældres træthed og depression og give mere energi i de vågne timer.

Derudover har døgnrytmelyset en gavnlig indflydelse på personalets søvnkvalitet. De oplever ofte, at de får en bedre søvn og er mindre udsatte for hovedpine efter aften- og nattevagter.

 

Døgnrytmelys bør tænkes sammen med demensvenlig indretning i gange og fællesrum

På mange ældre plejehjem består den eksisterende belysning af forskellige former for lamper og lysstofrør, som giver dårlige lysforhold. Lyset brænder med samme intensitet døgnet rundt, og udspreder et ensartet, diffust og koldt lys. Der er ingen skyggetegninger, og miljøet opleves fladt, konturløst og udflydende. Ved overgang til døgnrytmelys opfattes lyset i gange og fællesrum som mere behageligt.

Desværre forsømmer man ofte at indtænke andre aspekter af demensvenlig indretning ved overgang til døgnrytmelys. Overgang til døgnrytmelys giver nemlig mulighed for at man samtænker andre vigtige aspekter af helhedsoplevelsen af et plejehjem, såsom wayfinding, hjemlighed og atmosfære:

 

Lys, lyd og wayfinding – lysets samspil med akustikbilleder gør en forskel
Ved implementering af døgnrytmebelysning kan man lade noget af lyset fokusere som galleribelysning på markante billeder på væggen. Det vil hjælpe ældre og ikke mindst demente med at orientere sig. Det er i den forbindelse vigtigt, at billederne ikke reflekterer lyset, hvilket kan være direkte forvirrende for demente.

 

Fokuseret lys understøtter hjemlighed og atmosfære
SBI angiver i sine anvisninger for demensplejeboliger, en række eksempler på, hvordan lys og lyssætning kan være med til at understøtte plejehjemmets forskellige funktioner og aktiviteter. Lyset kan med sin fokusering være med til at skabe omgivelser, der er letgenkendelige.

 

Eksempel på en døgnrytmebelysning, som fokuserer på et markant billede og en møbelgruppe og skaber “et rum i rummet”. Konstellationen understøtter ældres muligheder for at finde rundt (wayfinding) i et gangareal. Billedet, som er 100 % refleksfrit, kan man læse mere om her

 

Med døgnrytmelyset kan man med en kombination af diffuse og fokuserede lyskilder skabe forskellige flere lysrum i rummet, og dermed et mere varieret visuelt miljø.

Som det er gjort på billedet ovenfor har man i et ellers ensartet gangområde skabt fokus på et rum i rummet bestående af et refleksfrit (og støjdæmpende) billede, en sofa og et lille bord med en stueplante.

 

 

 

Døgnrytmelys er godt for ældre

Derfor er døgnrytmelys godt for ældre

Lys påvirker menneskers velvære og energiniveau. Særligt det blå lys spiller en rolle i menneskers regulering af døgnrytme, mental sundhed og niveau for aktivitet. Lyset påvirker derudover hormonproduktion og immunforsvar. Eksempelvis optages D3-vitamin nemmere i kroppen end når vitaminet gives som kosttilskud.

 

 

De fleste mennesker kender til at blive trætte og deprimerede om vinteren som følge af mindre dagslys. Dette problem er langt større for ældre og svagelige, og er derfor en udfordring på plejehjem. Svækkelsen betyder, at de ældre oftere opholder sig mere indendørs og kommer mindre ud i almindeligt sollys.

Indretning af mange plejeboliger betyder også, at det lys, den ældre udsættes for, kan være begrænset i løbet af dagen. Samtidig er en gradvis forværring af øjnenes funktion med til at mindske optagelse af det blå lys. Det betyder, at den ældre skal have mere lys for at fungere optimalt.

Forskning har påvist, at den rette type lys på bestemte tidspunkter af dagen kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression og forbedre energiniveauet. Der er også antagelser om, at den rigtige lyspåvirkning kan påvirke og modvirke demens.

 

 

 

Overgang til LED-pærer samtidig med døgnrytmelys giver besparelse på elregningen

Overgang til døgnrytmelys giver ikke kun et bedre lysmiljø, men kan også give besparelse på elregningen. I forhold til traditionel belysning på plejehjem kan der spares helt op til 80 % på energien. Da LED-pærer holder betydeligt længere end gammeldags pærer og lysstofrør, skal der over tid bruges færre penge på indkøb af pærer og udskiftning af pærer, der er sprunget.

 

Døgnrytmelys på plejehjem og hospitaler

En dagligdag med døgnrytmebelys skaber basis for en tryg og uforstyrret nattesøvn.

 


 

Yderligere informationer

 

top