Kandidatprojekter ifm. projekt ‘Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder’

Kandidater fra SDU deltager i projekt "Tryghedsskabende kunst på bosteder"

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen arbejder på deres kandidatspecialer omkring kunst og velvære på bosteder.

 

Ideudvikling og undersøgelse

I forbindelse med projekt “Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder” skrev to kandidatstuderende på Den Sundhedsfaglige Kandidat på SDU specialer med udgangspunkt i projektet. Her undersøgte Hannah Tinggaard Nielsen og Katrine Skursch gennem observationer og interviews processen omkring beboernes valg af billeder/kunst til deres bosteder.

De to kandidater hjalp med at ideudvikle og sætte projektet ind i en forskningsmæssig kontekst. Undersøgelserne blev vinklet vinklet omkring:

  • Hvordan laves et godt setup for beboernes involvering i udvælgelse af motiver.
  • Betydningen af inddragelse af beboere i udvælgelse af motiver.
  • Hvordan virker forskellige typer motiver på beboerne.
  • Hvorvidt påvirker motiverne interaktion mellem beboere og personale.
  • Hvordan det opleves at blive inddraget i processen.

 

Katrine og Hannah præsenterer resultaterne af deres undersøgelser på seminaret i Forskerparken, den 28. juni 2021.

 

Du kan læse mere om resultaterne af de to specialer her:

Find uddrag af specialet om tryghedsskabende kunst på FORSORGSHJEM

 

Find uddrag af specialet om tryghedsskabende kunst på VETERANHJEM

 

Artikler til inspiration

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

top