Kandidatprojekter ifm. projekt ‘Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder’

Kandidater fra SDU deltager i projekt "Tryghedsskabende kunst på bosteder"

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen arbejder på deres kandidatspecialer omkring kunst og velvære på bosteder.

 

Ideudvikling og undersøgelse

I forbindelse med projekt “Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder” er to kandidatstuderende på Den Sundhedsfaglige Kandidat på SDU ved at skrive specialer med udgangspunkt i projektet. Her undersøger Hannah Tinggaard Nielsen og Katrine Skursch gennem observationer og interviews processen omkring beboernes valg af billeder/kunst til deres bosteder.

De to kandidater hjælper med at ideudvikle og sætte projektet ind i en forskningsmæssig kontekst. Undersøgelserne bliver vinklet vinklet omkring:

  • Hvordan laves et godt setup for beboernes involvering i udvælgelse af motiver.
  • Betydningen af inddragelse af beboere i udvælgelse af motiver.
  • Hvordan virker forskellige typer motiver på beboerne.
  • Hvorvidt påvirker motiverne interaktion mellem beboere og personale.
  • Beboeres opfattelse af rummene før og efter.
  • Hvordan det opleves at blive inddraget i processen.

 

Formidling af resultater

Sonovision vil med støtte fra Welfare Tech afholde et gå-hjem-møde, hvor resultaterne af projektet vil blive fremlagt. Alle interessenter og interesserede vil blive indbudt, herunder Welfare Techs medlemmer, involverede institutioner og fotoklubber i Kulturregion Fyns kommuner.

Seminaret er planlagt til at finde sted den 28. og/eller 29. juni 2021. Afhængigt af coronasituationen, forventet deltagerantal m.v. vil seminaret finde en af dagene eller blive gentaget to dage.

Kunne du tænke dig at køre mere om resultaterne af projektet, så send en mail til karsten@sonovision.dk

 

Artikler til inspiration

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

top