Vi dæmper støj i hospitaler, plejehjem, bosteder og klinikker

Alle Sonovisions akustikbilleder og mobile skærmvægge har en høj støjdæmpende effekt. Vores produkter er udsmykket med tryghedsskabende billeder eller smukt kanvasstof tilpasset omgivelserne.

Et tryghedsskabende landskabsmotiv fordelt over flere store akustikbilleder er en æstetisk smuk måde at forbedre det akustiske miljø, og give de besøgende en behagelig modtagelse i indgangsområdet.

 

Et godt lydmiljø giver behagelig akustik og rum til den fortrolige samtale

Specialdesignede lydmiljøer giver gode vilkår for den private samtale, og virker afstressende på patienter, beboere, pårørende og personale. Et godt lydmiljø virker stimulerende på helingsprocessen, og højner trivsel og velvære.

 

Skærmvægge skruer ned for lyden og op for roen – I Othello benyttes de støjdæmpende skærmvægge til at at skabe rum-i-rum, hvor beboerne kan slappe af, og i mindre grad blive forstyrret af generende lyde og samtale i det omgivende rum.

 

Støj på plejehjem og hospitaler har mange kilder

Undersøgelser viser, at støj på fx plejehjem navnlig stammer fra rulleborde, service, hårde hvidevarer og arbejdsrelaterede samtaler. Derudover kan der være tale om generende lyde fra TV, radio, musik, stole, personalealarmer og døre, der smækker. Derudover kan der være beboerne, som kan være råbende og i nogle tilfælde få andre til at råbe.

Alle disse støjkilder kan man håndtere og minimere individuelt, men man bliver nok aldrig alle støjkilder kvit. Derfor har vi hos Sonovision udviklet en serie af smukke akustikbilleder og mobile skærmvægge, som skal hjælpe med at reducere virkningen af den støj, der opstår.

 

Som led i demensvenlig indretning af Kastaniehaven, har man ønsket en opdeling af fællesrummet i mindre rum-i-rum og samtidigt dæmpe støjen. I dag bruger Sonovision i højere grad mobile skærmvægge (med eller uden hjul), så vi på en fleksibel måde kan tilpasse afskærmningen efter beboernes skiftende behov og udfordringer.

 

Vi kombinerer reduktion af støj med andre aspekter af helende arkitektur

På sygehuse arbejder man meget bevidst med fagområdet helende arkitektur, i erkendelse af, at elementer som lyd, lys, farver, kunst, personligt rum og udsigt til det grønne har en betydelig indvirkning på vores trivsel og velbefindende.

Hos Sonovision har vi med vores serie af akustikbilleder og mobile skærmvægge lykkedes med at kombinere flere af disse helende arkitektur elementer. Det betyder fx. at vores skærmvægge ikke bare dæmper støj, men også på en fleksibel måde bidrager til, at der på en nem måde kan skabes rum-i-rum tilpasset beboere og patienter.

Og vores tryghedsskabende billedverden af landskabsmotiver bidrager til på en positiv måde at tiltrække opmærksomhed og give velvære.

 

På plejehjemmet i Funder har vi dæmpet støjen i det meget store fællesrum med skærmvægge og akustikbilleder på væggene. Derudover har vi dæmpet støjen fra køkkenet med en 40 mm nedhængt akustikplade forklædt som landskabsbillede. Bemærk, at landskabsmotivet er udvalgt, så det matcher farver i køkkenet.

 

På Skovvang passer de støjdæmpende skærmvægge sammen to og to. På den ene side er der et landskabsmotiv udvalgt til at passe til det øvrige interiør. På den anden side kanvasstof som farvemæssigt matcher.

 

De mobile støjdæmpende skærmvægge på Skovvang benyttes løbende til at skabe rum-i-rum, hvor beboere blive skærmet af for omgivelserne lyd- og synsindtryk. Man kan efter behov vende billedsiden eller den neutrale stofside ind mod beboeren.

 

På hospitalet i Roskilde har man brugt Sonovisions mobile og støjdæmpende skærmvægge til at forske i æstetik og hjemliggørelse på hospitalet.

 

 

Sonovisions skærmvægge er akustisk testet af FORCE Tecchnology i efterklangsrummet hos DTU i Kongens Lyngby.

 


 

Demensvenlig indretning på plejehjem Kastaniehaven

“Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra”

Demensvenlig indretning på Kastaniehaven plejehjem – “Jeg var SÅ glad, da jeg gik derfra – flot arbejde, I har lavet”

Demensvenlig indretning

top