Forskning i præferencer og brugerinddragelse af ifm. valg af kunst i pleje- og behandlingsmiljøer

Sonovision har i mere end ti år arbejdet med forskning, brugerinddragelse og evalueringer ift. kunst i pleje- og behandlingsmiljøer. Vi holder os orienteret om dansk og udenlandsk forskning på området, og har gennem årene bidraget med initiativer og involvering i yderligere forskning og brugerundersøgelser.

Hvilke billeder virker på hospice?

Ovenstående motiv vakte både glæde og uro i en undersøgelse af billedmotiver på Hospice Fyns patientstuer.

Naturbilleder skaber håb og trøst

Indretning af lindrestue/palliationsstue med natur

Naturen ind på stue 17 – Forskning i helende arkitektur

Sonovision deltager i 2022 i et forskningsprojekt på Vejle Sygehus omkring indretning af familiestuer. Der forskes i, hvordan naturelementer og æstetiske sanseindtryk kan bidrage til patienters velvære på en palliationsstue.

Naturen ind på stue 17

Forskning i patienter og kunst på OUH

Hvad sker der når patienter får mulighed for at vælge kunst

Vi var initiativtagere til et større projekt, hvor 130 patienter på en almenmedicinsk afdeling fik mulighed for selv at vælge kunsten ved sygesengen. Vi fik samlet stor viden om betydningen af selvvalgt kunst og hvilke typer motiver patienter foretrækker.

Når patienter får mulighed for at vælge kunst

Kunst, æstetik og hjemliggørelse på en neurologisk afdeling i Roskilde

Projekt hjemliggørelse på neurologisk afdeling

Vores skærmvægge har indgået i et forskningsprojekt omkring hjemliggørelse og æstetik på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Projektet har gjort os klogere på, hvordan vores mobile skærmvægge kan bidrage til tryghed og ro på en neurologisk afdeling.

Æstetik og hjemliggørelse på en hospitalsafdeling

Sygehuskunst med landskabsbilleder mindsker nervøsiteten på operationsgang

Landskabsbilleder på operationsgangen mindsker nervøsiteten

Evaluering på Hillerød hospital viser, at Sonovisions landskabsmotiver skaber rammer for en ”drømmerejse” væk fra de kliniske omgivelser.

Landskabsbilleder mindsker nervøsiteten

Et studie af naturmotivers indflydelse på patienter på akut afdeling

Naturmotiver på Fælles Akutmodtagelse

Ergoterapeutstuderende på OUH gennemførte en miniundersøgelse af patienters opfattelse af patientstuen og deres holdning til to konkrete naturmotiver.

Kunst med naturmotiver på akutmodtagelse

Forskning i kunst med naturmotiver på bosteder

Tryghedsskabende kunst på bosteder

I forbindelse med et kunstprojekt rettet mod tre forskellige typer bosteder har Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen skrevt specialer med udgangspunkt i projektet. Blandt andet blev det undersøgt, hvilke typer naturmotiver, der blev valgt, og hvordan de forskellige motiver virker på beboerne.

Tryghedsskabende kunst på bosteder

Kunst med naturmotiver på fødegangen

Naturmotiver på fødegangen

I forbindelse med ophængning af billeder på fødeafdelingen på OUH gennemførte vi sammen med afdelingen en undersøgelse af naturmotivernes indvirkningen på de snart-fødende kvinder.

Naturmotiver på fødegangen

Kunst og grønne planter i venteværelset

top