Naturkunst dæmper stress og aggression i psykiatrien

Sonovision tryghedsskabende kunst i patientstue i psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød

 

Forskning i dæmpning af stress og aggressioner i psykiatriske miljøer

Roger Ulrich m.fl. udgav i 2018 en artikel om, hvordan gennem arkitektur og design kan reducere stress og aggressioner i psykiatriske miljøer (*).

Artiklen indeholder en lang række referencer til forskning på området. Vi har især kigget på kapitlet: “4.3.3 Nature art”.

Her er der reference til forskning, som peger på, at man kan reducere aggressioner i psykiatriske miljøer ved at vælge naturkunst, mens abstrakt kunst bør bruges med forsigtighed:

  1. En retrospektiv undersøgelse rapporterede, at psykiatriske indlagte patienter fysisk angreb visse abstrakte, men ikke naturkunstværker (Ulrich, 1991).
  2. En prospektiv undersøgelse af gerontopsykiatriske indlagte patienter fandt, at placering af en realistisk naturplakat i en psykiatrisk afdelings fællesstue var mere effektiv til at reducere aggressiv adfærd end abstrakt kunst eller en kontroltilstand uden kunst. Se omtale af undersøgelsen længere nede på siden.
  3. Parallelle fund blev opnået i et randomiseret forsøg med ikke-patientfrivillige udsat for vredesfremkaldende opgaver (Kweon et al., 2008).
  4. Undersøgelser af kunstpræferencer på somatiske hospitaler har konsekvent fundet ud af, at det store flertal af patienter foretrækker realistisk naturkunst, men de fleste kan ikke lide billeder, der er abstrakte, surrealistiske eller viser følelsesmæssigt negativt emne (Carpman og Grant, 1993, Nanda et al., 2008, Ulrich og Gilpin, 2003).

Artiklen peger derudover på, at generel forskning i neurovidenskab og visuel perception giver yderligere støtte til anbefalingen om, at man bør vælge naturkunst til psykiatriske faciliteter, mens mange abstrakte kunstværker og scener, der mangler natur, bør undgås.

Valg af naturkunst: en blandt flere designmæssige anbefalinger

Valg af naturkunst er en af en række designmæssige interventioner, som beskrives i artiklen. De andre anbefalinger omfatter bl.a. reduktion af trængsel og støj samt adgang til haver og dagslys.

Metoden blev afprøvet på et nyt psykiatrisk hospital i Sverige, hvor man fandt at antallet af injektioner og brug af fastholdelse faldt markant ift. forholdene på den tidligere afdeling.

(*) Psychiatric ward design can reduce aggressive behavior – Journal of Environmental Psychology – Ulrich, Bogren, Gardiner & Lundin (2018).

 

Måling af omkostninger ved forskellige typer kunst i psykiatrien

Forskningsprojektet, der bliver refereret til i punkt 2, drejer sig om en undersøgelse, som viste, at brugen af medicin og behovet for intervention var mindre på dage, hvor den kunstneriske udsmykning bestod af et naturfotografi eller et malet naturbillede.

Hvad koster det at anvende forskellige typer kunst i psykiatrien

top