Brugerundersøgelse omkring (mangel på) helende arkitektur i et observationsrum

Et sparsomt indrettet og tilfældigt udformet hospitalsmiljø har negativ indflydelse på både den ydede pleje og patienters oplevelser af trivsel – I et ph.d. projekt på Vejle Sygehus identificerede man tre vigtige temaer for redesign af et observationsrum: Rummets stemning, tilstedeværelse af natur og ønsket om privathed.

Kig ind i observationsrum - Helende arkitektur

I det undersøgte observationsrum var undersøgelsesområdet skærmet med gardin. Patienter og sygeplejerske udtrykte ønske om afskærmning med fast væg. Generelt foreslog mange af respondenterne mere natur i form af billeder og evt. kunstige planter.

 

Hvad skal der til for at skabe en følelse af velvære i et observationsrum?

På hjerteafdelingen på Vejle Sygehus ønskede man at redesigne observationsrummet ud fra en forståelse af, at positive og mere æstetisk tiltalende sanseindtryk i hospitalsmiljøer er vigtige faktorer i understøttelsen af brugernes oplevelser af trivsel, samt for kvaliteten af ​​den pleje, der ydes. Som forberedelse til ændringerne blev der lavet en brugerundersøgelse med først interviews og senere spørgeskemaer. I alt 60 patienter, pårørende og sygeplejersker deltog i undersøgelsen. Tre hovedtemaer blev identificeret, nemlig: rummets stemning, tilstedeværelse af natur og mulighed for privathed. De tre indsatsområder gennemgås i det følgende.

 

1) Ønsket om forbedring af rummets stemning med musik, billeder og farver på væggene

Mange patienter og pårørende beskrev observationsrummet som sterilt, trist og blottet for pynt, privathed og hygge. Nogle patienter og pårørende så endda omgivelserne som medvirkende til at gøre dem ubehageligt til mode og mere nervøse for den efterfølgende hjerteundersøgelse. Forslag, der gik igen med forskellige formuleringer var:

  • Skjul medicinsk udstyr som fx handsker, desinfektionsmidler og affaldsposer.
  • Giv mulighed for musik med høretelefoner.
  • Mal vægge i afdæmpede farver.
  • Skab hjemlighed.
  • Mere kunst, gerne med natur, på væggene.

En patient følte, at farver på væggene kunne bringe håb: “Jeg kunne forestille mig en type klar grøn eller noget, men det kan ikke være dominerende. En lys grønlig farve, fordi den giver håb. I stedet for den kolde, hvide farve”.

 

2) Ønsket om naturelementer i rummet

Flere patienter, pårørende og sygeplejersker ønskede at se naturelementer i rummet, da de generelt forbandt naturen med positive følelser som hygge, fred og ro, afslapning og flugt fra påtrængende tanker.

Kunstige planter og blomster blev nævnt som en måde at skabe positive følelser og en imødekommende følelse. Som en patient udtrykte det: “Jeg synes, det er rart med nogle planter. Det gør rummet mere indbydende, når der er noget smuk indretning. En sygeplejerske havde de samme tanker om planter i rummet: “Jeg gætter på, at planter ikke er tilladt her af hygiejniske årsager… Men de kan bidrage med en beroligende effekt for dem, der er særligt nervøse.”

Andre patienter og pårørende ville gerne se kunst eller billeder af naturelementer for at bringe fred og afslapning og tage tankerne andre steder hen. En patient forklarede: “Jeg vil gerne have billeder af natur. Nogle billeder af hav, skov eller strand. Fred og ro og afslapning. Det vil jeg gerne se på, for så er jeg fri for spekulationer.” En anden patient sagde: ”Jeg elsker naturen, kan lide blomster eller heste eller bare skoven og sådan noget. Så ville jeg sidde og kigge meget på dem og drømme mig ud i naturen”.

En sygeplejerske mente, at sanseindtrykkene fra naturen kunne gavne patienterne og deres pårørende på en positiv måde: “For eksempel træer eller andet, der kunne kompensere for de vinduer, der vender ud mod noget, der også bare er hvidt og gråt”.

 

 

Helende Arkitektur skal også tiltrække medarbejdere til afdelingen

Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus ser også arbejdet med den Helende Arkitektur (“Rum og Udtryk”) som en del af strategien for at kunne fastholde og rekruttere nye medarbejdere på afdelingen.

Planchen symboliserer indsatsområder som oplæg til et strategimøde.

På den lille gule poster fra strategidagen er der skrevet:

  • “Miljø = PT + Pers.”
  • “Herunder natur som et redskab/middel” 🙂

3) Ønsket om mere privathed – Vi prøver at viske, men…

Flere patienter og pårørende udtrykte behov for mere privathed i rummet. En pårørende forklarede, at manglen på privathed i rummet skabte en ubehagelig følelse, fordi alle kan høre hinandens samtaler: “Jeg føler mig utilpas, fordi man kan høre, hvad folk taler om.”

Flere patienter ønskede fleksible skillevægge mellem medpatienternes stole. En patient sagde: “Man burde have skillevægge, så man kunne sidde lidt mere for dig selv.”

Mere privathed var også et ønske for sygeplejerskerne, for bedre at kunne føre en fortrolig samtale med patienter og pårørende: “Hvis jeg var patienten, ville jeg nok have nogle spørgsmål, som jeg ikke ville stille her i rummet. Fordi vi gennemgår deres undersøgelsesresultater med dem, og de synes nok ikke, at det skal deles med alle andre i lokalet. Vi prøver at hviske, men…”

En anden sygeplejerske forklarede, hvordan hendes faglighed undermineres af det fysiske rum: ”Jeg synes, jeg krænker deres integritet med de fysiske rammer i rummet. Jeg tror, ​​det må være utilfredsstillende for patienterne, og derfor er det også utilfredsstillende for mig.”

Patienter, pårørende og sygeplejersker foreslog alle at tilføje en fast væg ind til undersøgelseshjørnet, da den eksisterende adskillelse kun var et gardin. Patienterne og pårørende oplevede denne mangel på privathed som ubehagelig, fordi alle patienter kan høre samtalen mellem den undersøgte patient og sygeplejersken.

Baggrunden for projektet på Sygehus Lillebælt

Hjerteafdelingen på Sygehus Lillebælt har ønsket at få mere natur og flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk ind i afdelingen til gavn for patienter og pårørende, og som en måde at styrke relationer og samtaler gennem tillidsskabende omgivelser. Rum og omgivelser skal således være med til at understøtte kvaliteten af samtaler, omsorg og behandlingsforløb.

Projektet er en del af en samlet 5-årig indsats for både at skabe og implementere viden om betydningen af natur samt flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk i en hospitalskontekst. Projektet er støttet af Region Syddanmarks Kliniske Forskerkarriepulje.

 

Fra observationsrummet på 9, sal var der gennem de fire vinduer kun udsigt til en anden bygning. Den kunstneriske udsmykning bestod af to små farverige klovnebilleder.Indretning af lindrestue/palliationsstue med natur

Sonovision deltager i forskningsprojekt omkring helende arkitektur på Vejle Sygehus

Sonovision deltager i et forskningsprojekt omkring indretning af familiestuer på hjerteafdelingen på Vejle Sygehus. Projektet bygger direkte på erfaringerne fra ovenstående forskningsprojekt, og skal inspirere til fremtidig indretning og udsmykning af hospitaler.

 

top