Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden på hospitalet

Et amerikansk forskningsprojekt har vist, at udsigt til natur kan afkorte indlæggelsestiden og nedbringe forbruget af smertestillende medicin.

Modelfoto – Udsigt til natur reducerer indlæggelsestiden

 

Kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin

Den Amerikanske professor i arkitektur Roger Ulrich, der er en af grundlæggerne af forskningsområdet evidensbaseret design (helende arkitektur), gennemførte i 1984 en banebrydende undersøgelse omkring patienters vinduesudsigt. Her påviste han, at patienter, der havde udsigt til natur havde kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin sammenlignet med patienter, der primært havde udsigt til en anden hospitalsfløj.

Undersøgelsen blev foretaget på en afdeling for galdeblæreoperationer, og gik i al sin enkelthed ud på at sammenligne patientjournaler for en tiårig periode. 23 patienter med udsigt til en park blev ‘parret’ med 23 patienter, der hovedsageligt havde udsigt til en anden bygning.

To og to var patienterne matchet så ens som muligt mht. bl.a. køn, alder, ryger/ikke-ryger, fedme, tidligere indlæggelser, årstal for indlæggelse, farven på væggene og hvilken etage, de var indlagt på. Patienter med alvorlige komplikationer blev frasorteret undersøgelsen.

Resultaterne viste, at patienter med udsigt til en anden bygning havde en gennemsnitlig postoperativ indlæggelsestid på 8,70 dage, mens patienter med udsigt til natur lå der gennemsnitlig 7,96 dage. Patienter med udsigt til natur havde altså 9 % kortere indlæggelsestid.

Perspektiver for forskning i kunst på hospitaler

Undersøgelsen var både enkel i sin opsætning og banebrydende af sin art. Meget naturligt stillede man efterfølgende det spørgsmål: når udsigt til natur gennem et vindue har en gavnlig virkning: kunne det så ikke tænkes, at kunst, der indeholder natur, kunne have den samme virkning? Disse tanker har i årtierne efter materialiseret sig i forskningsområdet: Evidensbaseret kunst (helende kunst).

Situationsplan for hospitalet i Pennsylvania

 

 

Kilder

  • Roger Ulrich. 1984. View through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 224 (4647) pp. 420-421
  • Roger Ulrich, 1981. Natural Versus Urban Scenes: Some Psychological Effects. Environment and Behavior 13 pp. 523-556.
top