Hvordan kan naturfotografier som kunstnerisk udsmykning fremme velvære for veteraner med PTSD

Hannah Tinggaard Nielsen har ifm. sit Cand.Scient.San kandidatprojekt (en del af projekt tryghedsskabende kunst på fynske bosteder) undersøgt hvordan veteraner med PTSD forstår og oplever naturfotografier, og betydningen af at have deltaget i udvælgelse af naturfotografier til veteranhjemmet.

 

Formålet med specialet

Formålet med specialet har været at undersøge om, og hvordan naturfotografier kan fremme veteraner, der har PTSD’s mentale sundhed og skabe velvære. Det er gjort ved at undersøge betydningen af deres forståelse og oplevelse af naturfotografierne, og betydningen af at have deltaget i udvælgelsen af naturfotografierne til veteranhjemmet.

 • Hvilken rolle spiller veteranernes erfaringer i naturen for deres forståelse og oplevelse af naturfotografierne?
 • Hvad oplever veteranerne, at naturfotografierne gør ved stemningen på veteranhjemmet?
 • Hvilken betydning har det, at have deltaget eller ikke have deltaget, i udvælgelsen af naturfotografierne?

Herunder gennemgås metode og delkonklusionerne præsenteres under tre hovedoverskrifter

 1. Tidligere erfaringers rolle for oplevelsen af naturfotografierne.
 2. Stemningen, som billederne bidrager med.
 3. Betydningen af at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne.

 

Billederne var på forhånd hængt op uden motiv, så veteranerne kunne få et 1:1 indtryk af, hvor de skulle hænge, og hvor store de ville blive.

 

Metode

Empirien til projektet er indsamlet gennem interviews med veteraner og deltagerobservation på veteranhjemmet – både i forbindelse med veteranernes udvælgelse af billederne og deltagelse i deres sociale praksis. Udvælgelsen fandt sted over én dag, hvor veteranerne, som til et andet åbent hus-arrangement, kom ind på veteranhjemmet for at udvælge fire naturfotografier til at blive hængt op i veteranhjemmet.

Aktørerne udvalgte fire naturfotografier: Et til køkken-alrummet, to på gangarealet og et i det rum de bruger til NADA-behandling. Efterfølgende pegede de henholdsvis på de seks billeder de syntes bedst om, og de seks, de syntes mindst om, hvilket var for at undersøge om der var fælles holdninger blandt veteranerne for valg og fravalg af motiver. Undervejs delte de deres tanker og begrundelser for valg og fravalg.

Som efterfølgende deltagerobservatør og interviewer valgte Hannah rollen med moderat grad af deltagelse, hvor hun deltog i praksis, når hun sad med ved et af spisebordene og observerede praksis på afstand, når hun sad i lænestolen.

Respondenterne er under andre navne end deres egne.

 

1) Erfaringernes rolle for oplevelsen af naturfotografierne

 

 • Veteranernes erfaringer i naturen spiller en stor rolle, idet deres forståelse og oplevelse af naturfotografierne er betinget af naturomgivelserne og personlige erfaringer, som er forskellig fra veteran til veteran.
 • Samme naturomgivelser kan være behagelig for nogle, vække positive minder om fællesskab i militæret – og ubehagelig for andre.
 • Steder med manglende udsigt og overblik oplever veteraner med PTSD ikke som tilflugtssteder, hvor de kan finde ro, tryghed og koble af i naturen. Dette er med til at understrege, at naturen kan give en følelse af velvære, hvis den frembringer trøst, sikkerhed og er fri for stressfaktorer.

 

Emil i interview: ”Jeg fravalgte billedet (under udvælgelsen), fordi det mindede mig om at vågne op fra øvelse, når alt lortet var overstået, og man så bare sad om morgenen og slappede af. Eller hvis det var lort, og man så vågnede op og tænkte: ‘Hold kæft, hvor er der egentligt dejligt her.’ (…) Men når jeg sidder og kigger på det nu, så savner jeg egentlig at være på øvelse. Og når vi sidder to soldaterkammerater og taler om det, så tænker jeg: ‘Hold kæft det var egentlig nogen fede tider’.” Jacob siger efterfølgende: ”Ja, jeg kan også godt forestille mig at rende rundt der grøn i hovedet igen.”

Jonas i interview: ”Jeg er ikke så glad for træer, for jeg kan ikke se, om der står nogen fjender bagved (…) Jeg kan gemme mig i skoven, men det kan fjenderne også. Ved åbent land eller en vej, der er der overblik, men ikke mulighed for at gemme sig. Så det kan fjender ikke, men det kan jeg heller ikke. Jeg føler mig trykket af at kigge på skovbilledet, for jeg føler ikke, at jeg har styr på det. Jeg sætter mig selv ind i billedet og tænker: ‘Har jeg styr på mig selv her?’ Man kan gemme sig selv, men man har ikke overblikket over, hvad der står bag et andet træ.”

 

 

 

2) Stemningen, som billederne bidrager med

 

 • Ifølge veteranerne er der lighedspunkter mellem intentionen med at være på veteranhjemmet, at finde ro, tryghed og veteranhjemmet som et fristed – hvilket er en ro naturfotografierne bidrager til.
 • Idet de tilbringer eller har tilbragt meget tid udendørs, kan veteranerne relatere til naturfotografierne, fordi de har et tilhørsforhold til naturen.
 • Naturfotografierne bidrager med en behagelig stemning og balance, som gennem synssansen kan skabe indre billeder, hos veteranerne, af at de andre sanser bliver stimuleret.
 • For nogle veteraner motiverer stemningen dem til at komme udendørs eller tage på udflugt – alene eller sammen med andre veteraner.

 

Mads i interview: ”Jeg synes, de er nemme at relatere til, for jeg oplever, at det er nogen steder og øjeblikke man gerne vil være en del af. Det er nogen steder, hvor man godt kunne tænke sig at tage hen. Så når man kigger på dem, kan man nærmest sidde og tænke: Det kan jeg relatere til, for det er et sted jeg gerne vil være. Det er et behageligt sted at være. Der kunne jeg godt selv tænke mig at gå en tur.”

 

Jonas i interview: ”Det motiverer faktisk til at tage af sted. (…) Jeg tænker, at billederne kan være med til at motivere én lidt til at sige: Nu har jeg gået og kigget på det her billede (billedet med strandbredden) i så lang tid, og følt det her øjeblik i så lang tid, så nu vil jeg sgu egentlig også gerne selv ud at opleve det (…) Billederne kan motivere til at komme udenfor og gøre noget. Fordi man bliver glad. Og så er det jo nok det man søger. Man kan søge det der et eller andet sted, og finde lidt af roen selv.”

 

 

 

3) Betydningen af at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne

 

 • Veteranerne forstår og oplever det at have deltaget i udvælgelsen som at være en del af et team.
 • Betydningen af udvælgelsen forbinder veteranerne med stolthed, hvor et udvalgt billede, som nu hænger på væggen, er blevet et symbol på, at andre lytter til veteranerne.
 • Det at deltage eller ikke deltage i udvælgelsen har en mindre betydning for veteranerne sammenlignet med projektets betydning for dem. Projektet vækker i sig selv en følelse af taknemmelighed, fordi nogle mennesker har set, tænkt på og vil lytte til dem. Ifølge Honneths teori om anerkendelse kan den selvværdsættelse veteranerne udvikler ved at blive anerkendt, gennem projektet, have en positiv betydning for deres mentale sundhed (Honneth, 1992), idet veteranerne kan opleve, at de er inkluderet i samfundet. Dette har stor betydning, idet veteraner med PTSD kan føle sig ensomme, ekskluderet i samfundet, marginaliseret og stigmatiseret.

 

Jacob i interview: ”(…) projektet her omkring billederne og omkring det at skabe velvære for veteranerne er jo en stor ting i sig selv, at nogen de tænker så langt. (…) At der er nogen, som stiller spørgsmålet: Hvad kan vi gøre for veteraner? Det minder mig om, at der er nogen, der tænker på os og vil os det bedste. Og dét er med til at gøre en stor ting for mig.”

 

Mads i interview: ”Jeg bliver taknemmelig. Selv hvor lille en ting, det end måtte være, så kan man ikke andet end at blive lidt taknemmelig for projektet. Fordi der er en mening bag billederne, og vi har været med til at vælge dem, så synes jeg, at det er en stor ære et eller andet sted. Altså det rører ved mig.”

 

 

 

Fernisering på naturbilleder på Veteranhjem Odense

Efter udvælgelsen blev motiverne ført over på lærred og spændt op på den tomme billedramme

 

Samlet konklusion

Når vi nøje overvejer veteranernes symptomer på PTSD før billedkunst bliver udvalgt, kan det være vigtigt nøje at overveje, hvilken kontekst og hvilke erfaringer veteranerne har med sig fra deres militærtjeneste. Dette kan have en positiv og/eller negativ betydning for veteraner med PTSD’s forståelse og oplevelse af billedkunst.

Samlet set så har deltagelsen i udvælgelsen betydning for veteranerne, at de helt overordnet – aktiviteten sat til side – føler sig anerkendt, fordi der er nogle mennesker, der har et projekt, som er møntet på dem. Der er tænkt på dem, de føler sig set og taget hånd om. Og det gør noget positivt ved veteranerne. Det rør dem, fordi de bliver anerkendt som mennesker.

Implikationerne af perspektivet kan være, at i sundhedsfremmende indsatser er det væsentlige ikke, hvad vi gør (aktiviteten), men hvordan vi gør det (metoden), hvem vi gør det sammen med og for (gør os klart hvem målgruppen er) og hvorfor (formålet). En anerkendende tilgang, hvor mennesket ses og høres – for dem de er.

 

Veteranernes fire udvalgte motiver

Herunder de fire billedmotiver valgt af beboere og brugere på Veteranhjem Odense.

Egetræ ved Lehnskov gods nær Svendborg
Foto: Bert Wiklund

Morgendis over sø ved Davinde
Foto: Maybritt Hodal Jensen

Skovsti i fredsskov på Thurø
Foto: Lars Clausen

Udsigt over Helnæsbugten
Foto: Poul Christian Jensen

 

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i yderlige oplysninger om projektet, er du velkommen til at kontakte Karsten Andersen på telefon 40 91 68 50 eller e-mail: karsten@sonovision.dk

top