Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder

Sonovision har fået midler fra Kulturregion Fyn

Sonovision har af Kulturregion Fyn fået tildelt midler til et banebrydende projekt omkring kunst og brugerinddragelse på bosteder. I projektet vil beboere på et veteranhjem, et botilbud for hjemløse og et plejehjem for misbrugere blive inddraget i udvælgelse af tryghedsskabende kunst til deres bosteder. Der vil på de tre bosteder blive hængt omkring 12 store billeder op i fællesarealer.

 

Brugerne på bosteder inddrages i udvælgelse af kunst

Sonovision har i flere år arbejdet med brugerinddragelse ifm. kunst på plejehjem og hospitaler. Forskningsmæssig evidens og omfattende praktisk erfaring peger på, at især fotografiske afbildninger af natur giver os en følelse af tryghed, når vi er i pleje- og behandlingsmiljøer.

Det er den erfaring, Sonovision nu vil afprøve i en noget anden kontekst: et kunstprojekt, som retter sig mod tre fynske bosteder: Veteranhjem Odense, Store Dannesbo og Dannesbohus.

Her vil vi med støtte fra tre kandidatstuderende fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDUafprøve, hvad der sker, når beboere bliver inddraget i udvælgelse af tryghedsskabende kunst.

Vi vil i den forbindelse sætte fokus på emner som: hvilke motiver vælger brugerne; hvordan er opfattelsen af rummene før og efter at kunsten er hængt op; og hvordan påvirker kunsten trivslen for beboere og personale.

 

Hjælp fra fynske naturfotografer

Sonovision er i gang med at kontakte alle fotoklubber på Fyn, Langeland og Ærø. Her opfordres medlemmerne til indsende deres bedste landskabsmotiver fra Fyn og omliggende øer. Sonovision tilbyder i den forbindelse at aflægge besøg i fotoklubberne for at fortælle om begrebet ”helende kunst” ifm. fotografiske afbildninger af natur.

De bedste af de indsendte fotos vil komme med i den pulje af naturmotiver, som beboerne på de tre bosteder kan vælge imellem. Læs mere om fotokonkurrencen

 

Formidling af erfaringer og forskningsresultater i 2021

Projektet strækker sig helt hen til sommeren 2021, hvor erfaringerne fra projektet vil blive fremlagt. Det vil ske på et gåhjemmøde, vi vil afholde i Forskerparken i Odense i samarbejde med Welfare Tech. Læs mere om forskningsprojektet

 

Læs alt om projektet her

 

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

 

 

top