Forskning i helende arkitektur på hospitaler og plejehjem

Hos Sonovision baserer vi vores produkter inden for kunst, akustik, døgnrytmelys, indendørs planter og wayfinding på forskningsresultater. Forskning inden for helende arkitektur har taget fart de senere år, og har i høj grad påvirket den måde vi indretter vores sygehuse og plejehjem.

Udsigt til natur reducerer indlæggelsestid og medicinforbrug

Udsigt til natur reducerer patienters indlæggelsestid og medicinforbrug Et forskningsprojekt fra 1984 viste, at udsigt til natur afkorter indlæggelsestiden og og reducerer medicinforbruget. Roger Ulrich offentliggjorde allerede i 1984 resultaterne af et banebrydende forskningsprojekt vedrørende patienters udsigt til natur fra patientstuen. Han påviste, at patienter havde kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin, hvis de havde udsigt til […]

Patienter får det bedre med selvvalgt kunst

Nyt forskningsprojekt viser, at patienter, der får lov til selv at vælge billedkunsten ved sygesengen, føler større overskud og større tilfredshed med patientplejen. Patienter får større psykisk overskud ved eget valg af kunst Et netop offentliggjort forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital har påvist, at eget valg af kunst har en markant positiv indflydelse på patienternes psyke. […]

top