@@

Udsigt til natur reducerer indlæggelsestid og medicinforbrug

Udsigt til natur reducerer patienters indlæggelsestid og medicinforbrug Et forskningsprojekt fra 1984 viste, at udsigt til natur afkorter indlæggelsestiden og og reducerer medicinforbruget. Roger Ulrich offentliggjorde allerede i 1984 resultaterne af et banebrydende forskningsprojekt vedrørende patienters udsigt til natur fra patientstuen. Han påviste, at patienter havde kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin, hvis de havde udsigt til […]

/0 comments

Patienter får det bedre med selvvalgt kunst

Patienter får det bedre når de selv vælger kunst Nyt forskningsprojekt viser, at patienter, der får lov til selv at vælge billedkunsten ved sygesengen, føler større overskud og større tilfredshed med patientplejen. Større psykisk overskud ved eget valg af kunst Et netop offentliggjort forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital har påvist, at eget valg af kunst har […]

/0 comments
top