Forskning i helende arkitektur på hospitaler og plejehjem

Hos Sonovision baserer vi vores produkter inden for kunst, akustik, døgnrytmelys, indendørs planter og wayfinding på forskningsresultater. Forskning inden for helende arkitektur har taget fart de senere år, og har i høj grad påvirket den måde vi indretter vores sygehuse og plejehjem.

Hvilke typer billeder understøtter demensvenlig orientering?

Et godt “wayfinding-billede” skal have evnen til at fange brugerens opmærksomhed, med et tydeligt motiv have markante farver og et objekt, som det er nemt at sætte ord på.   Fire vigtige for det demensvenlige “wayfinding-billede” Under vores søgning efter videnskabelig evidens for, hvad der gør et billede egnet til wayfinding på plejehjem og demensvenlige […]

Indretning af lindrestue/palliationsstue med natur

Naturen ind på stue 17 – Forskning i helende arkitektur

Sonovision deltager sammen med DK Planteservice i et forskningsprojekt på Vejle Sygehus omkring indretning af familiestuer. De mange planter (kunstige) er ikke udtryk for den endelige indretning i stuen.   Undersøgelse af hvordan naturelementer og æstetiske sanseindtryk kan bidrage til patienters velvære Sonovision var i april på besøg på hjertemedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt i […]

9 indsatsområder for helende arkitektur

Vi har nærlæst Region Hovedstadens fremragende rapport med anbefalinger til helende arkitektur. Her indgår vigtige elementer fra Sonovisions værktøjskasse inden for: kunst, akustik, natur og wayfinding! Sonovision arbejder inde for fire af de ni af Region Hovedstadens anbefalede indsatsområder Region Hovedstadens arbejdsgruppe har anbefalet i alt 9 indsatsområder inden for helende arkitektur på hospitaler: Det […]

Planter eller skærmvægge – Frygten for at blive glemt i venteværelset

Undersøgelse på OUH peger på, at patienter gerne vil sidde afskærmet i venteområdet – men ikke så meget, at de mister overblikket. Frygten for at blive glemt i venteværelset er et gennemgående tema. Planter eller skærmvægge i venteområdet? Projektet omfattede syv afdelinger på OUH, hvor man lavede en grundig undersøgelse af patienters opfattelse af ankomst-, […]

Fernisering på naturbilleder på Veteranhjem Odense

Afsløring af naturbilleder på Veteranhjem Odense

Daglig leder af Veteranhjem Odense, Hannah Ussing foran et af de fire naturbilleder, der blev afsløret ved ferniseringen, den 26. februar 2021. Projektet er sponsoreret af Kulturregion Fyn. Ti veteraner deltog i udvælgelse af fire naturbilleder til Veteranhjem Odense Som en del af projekt Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder var der den 26. februar fernisering […]

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen forsker i kunst og velvære

Katrine og Hannah forsker i kunst og velvære på bosteder

Katrine og Hannah er i fuld gang med at bearbejde data fra de første interviews på bosteder for hjemløse og veteraner i Odense. De er dermed kommet rigtig godt fra start med deres to kandidatspecialer omkring kunst og velvære på bosteder. Forskning i tryghedsskabende kunst på bosteder Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen er i […]

Patienter ønsker rolige og genkendelige motiver, hvor man kan drømme sig væk

Maria Kristine Julie Pedersen og Line Bredkjær Larsen er ergoterapeutstuderende, og har netop afsluttet 6 ugers praktik på FAM i Odense. De har i forbindelse med praktikken gennemført et ministudie af hvilken indflydelse kunst i form af naturfotografier kan have på patienters oplevelse af at være indlagt. En undersøgelse af kunst med naturmotiver på Fælles […]

Sonovision har fået midler fra Kulturregion Fyn

Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder

Sonovision har af Kulturregion Fyn fået tildelt midler til et banebrydende projekt omkring kunst og brugerinddragelse på bosteder. I projektet vil beboere på et veteranhjem, et botilbud for hjemløse og et plejehjem for misbrugere blive inddraget i udvælgelse af tryghedsskabende kunst til deres bosteder. Der vil på de tre bosteder blive hængt omkring 12 store billeder […]

Udsigt til natur reducerer indlæggelsestid og medicinforbrug

Udsigt til natur reducerer patienters indlæggelsestid og medicinforbrug Et forskningsprojekt fra 1984 viste, at udsigt til natur afkorter indlæggelsestiden og og reducerer medicinforbruget. Roger Ulrich offentliggjorde allerede i 1984 resultaterne af et banebrydende forskningsprojekt vedrørende patienters udsigt til natur fra patientstuen. Han påviste, at patienter havde kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin, hvis de havde udsigt til […]

Patienter får det bedre med selvvalgt kunst

Nyt forskningsprojekt viser, at patienter, der får lov til selv at vælge billedkunsten ved sygesengen, føler større overskud og større tilfredshed med patientplejen. Patienter får større psykisk overskud ved eget valg af kunst Et netop offentliggjort forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital har påvist, at eget valg af kunst har en markant positiv indflydelse på patienternes psyke. […]

top