Udsigt til natur reducerer patienters indlæggelsestid og medicinforbrug

Et forskningsprojekt fra 1984 viste, at udsigt til natur afkorter indlæggelsestiden og og reducerer medicinforbruget.

Roger Ulrich offentliggjorde allerede i 1984 resultaterne af et banebrydende forskningsprojekt vedrørende patienters udsigt til natur fra patientstuen. Han påviste, at patienter havde kortere indlæggelsestid og mindre indtag af smertestillende medicin, hvis de havde udsigt til natur.

Faktisk havde patienter med udsigt til park og træer gennemsnitlig 9% kortere indlæggelsestid ift. patienter, der primært havde udsigt til en anden kedelig hospitalsbygning.

Undersøgelsen, som bevæger sig inden for forskningsfeltet helende arkitektur, er senere blevet fulgt op af andre undersøgelser, som har sat fokus på om også kunstneriske afbildninger af natur kunne have en positiv indflydelse på patienters velbefindende

Læs mere om undersøgelsen omkring udsigt til natur på hospitaler

top