Stueplanter hjælper hospitalspatienter til hurtigere heling med mindre medicinforbrug

Et overbevisende amerikansk studie har vist, at stueplanter i hospitalet ikke kun er pæne at se på, men også hjælper på patienternes helingsproces. 

 

Et randomiseret forsøg med planter på patientstuen

I en amerikansk undersøgelse fra 2009 blev 80 kvindelige patienter, der restituerede sig efter en skjoldbruskkirteloperation, tilfældigt tildelt hospitalsstuer, hvor halvdelen af ​​værelserne indeholdt planter og halvdelen ikke indeholdt planter. Der blev indsamlet data for hver patient, inklusive indlæggelsestid, brug af smertestillende midler, helbredstegn og vurderinger af smerteintensitet, smertebesvær, angst, træthed og tilfredshedsniveau.

Patienter i patientstuer med planter og blomster havde signifikant kortere hospitalsophold, havde mindre behov for smertestillende medicin, havde færre smerter, mindre angst og træthed og havde mere positive følelser og større tilfredshed med patientstuen sammenlignet med patienter i kontrolgruppen, der ikke havde nogen planter i deres værelser.

Kombinationen af i alt 12 planter, der blev brugt i patientstuerne, var identisk fra stue til stue. Patienterne fik ikke at noget vide om formålet med undersøgelsen eller hvordan de interagerede med planterne. Kontrolrummene indeholdt ingen planter.

 

A: Patientstue uden stueplanter, B: Patientstue med 12 forskellige stueplanter

 

Patienter med stueplanter havde kortere indlæggelsestid

Omhyggeligt registrerede data viste, at patienter, der havde planter på venteværelset havde betydeligt kortere indlæggelser sammenlignet patienter uden planter. Anvendelsen af ​​smertestillende medicin var markant mindre for patienter, der blev udsat for planter. På tredjedagen efter operationen var den oplevede intensitet af smerter signifikant lavere for patienter, der blev udsat for planter sammenlignet med ingen planter. Oplevelsen af træthed og angst var også mindre fremherskende for plantegruppen i restitutionsperioden.

Stueplanter gav større tilfredshed med hospitalsopholdet

Patienter i de patientstuer, der indeholdt planter, gav et mere positivt indtryk af hospitalspersonalet, de modtog pleje fra. Patienter havde i højere grad en opfattelse af, at deres stuer havde en behagelig lugt og føltes mere afslappende, behagelige, farverige, beroligende og attraktive at opholde sig i, sammenlignet med patienter i ikke-planterummene. På forespørgsel angav flertallet af patienterne i plantegruppen, at planter var de mest positive egenskaber i deres værelser, mens patienter i kontrolgruppen rapporterede at se fjernsyn som det mest gunstige aspekt af deres værelser.

Originaltitel: Therapeutic Influences of Plants in Hospital Rooms on Surgical Recovery. Forfattere: Seong-Hyun Park og Richard H. Mattson. 2009. Læs hele artiklen

 

View through a Window May Influence Recovery from Surgery

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Ovenstående undersøgelse bekræfter Roger Ulrichs berømte forskningsprojekt fra 1984, der påviste, at patienter med udsigt til grønne træer helede hurtigere, havde brug for mindre smertestillende medicin og havde færre komplikationer efter operation.

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

 

 

 

Stueplanter i hydrokultur (hydroponisk kultur) - kan man det på et dansk hospital?

Studiet omtalt på denne side beskriver, at potteplanterne stod i en steril, jordløs potteblanding i selvvandende beholdere.

Hydrokultur, også kaldet hydroponisk kultur, er en kunstig dyrkningsform, hvor planterne dyrkes uden jord i vand, tilsat en svag næringsopløsning. Planterne dyrkes næsten sterilt, så man undgår de svampesygdomme og skadedyr, som kan følge med pottejorden ved den traditionelle dyrkning i jord.

Hydrokultur er en meget effektiv dyrkningsmetode til planter i miljøer, hvor det er særligt vigtigt at undgå svampesygdomme. I stedet for jord anvendes her højabsorberende granulat eller vulkansk småsten, som absorberer det vand og de næringsstoffer, vi tilfører, mens planterne til gengæld kan samle vand og næringsstoffer fra småstenene.

Generelt skriver Statens Serum Institut i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om potteplanter på hospital, at “Bakterier findes i meget stort antal overalt i naturen, blandt andet i vand, jord og i planter. Planter i form af grønne vægge bør ikke placeres indendørs, da de fugtige forhold udgør en risiko for opformering af både vandbakterier og skimmelsvampe. Pottemuld indeholder ofte svampesporer og kan udgøre en risiko for patienter med nedsat immunforsvar”, og kommer med tre grundlæggende retningslinjer:

  • Planter i form af grønne vægge bør ikke placeres indendørs.
  • Planter med jord må ikke forefindes på patientstuer eller i lokaler, hvor der foregår undersøgelse og/eller behandling.
  • Afskårne blomster på patientstuer er tilladt.

I forbindelse med et hjemlighedsprojekt, vi er involveret i på Vejle hospital, er der blevet tage kontakt med SSI, for at høre, om planter dyrket i hydrokultur kan anvendes for at skabe et hjemligt miljø i en hjerteafdeling.

Samlet set bliver det forsigtigt vurderet, at “risikoen ved hydrokulturer måske er mindre end ved potteplanter, men den er til stede”.

Ud fra SSI’s besvarelse må man nok konkludere, at hverken planter i pottemuld eller i hydrokultur anbefales på hospitaler – i hvert tilfælde ikke inde på patientstuen. 


 

 

 

top