Vælg en sygehus-kunststrategi der understøtter helingsprocessen

5 effektive ideer til sygehusenes kunstudvalg

De nye supersygehuse har fået beskåret deres budgetter, og må skære hårdt i projekterne. Det har også sat sygehusenes udgifter til kunst under pres. Vi giver i denne artikel 5 bud på, hvordan kunstudvalgene kan:

  • Få mere kunstnerisk udsmykning for færre penge.
  • Få den kunstneriske udsmykning ud hvor patienterne opholder sig.
  • Få kunst, der baserer sig på evidens og understøtter patienternes helingsproces.

 

Afbildninger af natur bør vægtes højt for at understøtte patientens helingsproces

 

1. Få kunsten ud på patientstuen

Når der købes kunst til sygehuse, bruger kunstudvalgene typisk midlerne på originale værker. Det betyder, at den kunstneriske udsmykning sjældent kan nå ud til de steder, hvor patienterne opholder sig mest.

Hvis kunstudvalget vælger at sætte noget af budgettet af til reproduktioner, kan man på denne måde nå helt ud på patientstuerne.

De reproducerede værker kan stadig være udvalgt af professionelle med både kunstnerisk og medicinsk indsigt. Og reproduktionerne kan stadig indgå som en del af masterplanen for den kunstneriske udsmykning på sygehuset.

Der er flere oplagte fordele forbundet med at afsætte en del af kunstmidlerne til reproduceret kunst:

  • Sygehuset får betydeligt mere kunstnerisk udsmykning for de samme penge.
  • Kunstudvalget vil nemmere kunne forhåndsvurdere de værker, der udvælges til at udsmykke forhaller, gange, opholdsrum og patientstuer.
  • Kunsten når ud på de patientstuer, gange og opholdsrum, hvor patienterne opholder sig.
  • Det bliver økonomisk mere overkommeligt at skifte kunsten ud, hvis den ikke falder i brugernes smag.

 

2. Billeder af natur bør vægtes højt

Forskning viser, at specielt billeder af natur bidrager til positive tanker og følelser hos patienterne. Faktisk viser undersøgelser, at hvis patienter selv får lov at vælge motivet, så trækker valgene i markant grad imod fotografiske gengivelser af natur.

 

3. Styrk patientens velvære med “hjemlighed”

Kunstudvalget bør sætte fokus på at styrke patientens følelse af hjemlighed.

Man kan eksempelvis tilstræbe hjemlighed ved at at vælge billeder der vækker behag og har en indramning i god kvalitet. Dette betyder også, at man i højere grad skal gå bort fra den bygningsintegrerede kunst, kunstudvalgene typisk bruger pengene på.

Kunsten kan på den måde være med til at udviske følelsen af hospital trods de umiskendelige lyde, lugte og hvide kitler, som sygehuse er forbundet med.

 

4. Undgå tvetydig og udfordrende kunst

Forskning viser, at en stor del af patienterne på vores hospitaler føler sig fremmedgjorte over for udfordrende eller tvetydig samtidskunst.

Hvis man derimod imødekommer patientens behov for følelse af hjemlighed kan kunstudvalgene stile mod valg af kunst, som bidrager til øget velbefindende, lindring og positive tanker.

 

Kunststrategi på sygehuse og patienters egen valg af kunst

5. Giv patienterne medindflydelse på valget af kunst

Kunstnerisk udsmykning er godt for patienten, men selvvalgt kunst er endnu bedre. En del af sygehusets kunststrategi kunne være at indrette et kunstbibliotek, som giver patienterne indflydelse på den kunst de skal se fra deres sygeseng.

Patienter kan fx. få medindflydelse på kunsten ved at der etableres et kunstbibliotek med frivillige “bibliotekarer”, som det gøres på flere amerikanske sygehuse. Kunstbiblioteksideen var også basis for vores undersøgelse af patienters valg af kunst på OUH

 

 

Hvad koster det at få den kunstneriske udsmykning ud til patienten?

Sonovision lavede i 2015 en kalkulation ud fra et større sygehusprojekt i Danmark.

Forslaget til kunstnerisk udsmykning af sygehuset tog udgangspunkt i begrebet evidensbaseret kunst, og var baseret på køb af originale naturfotografier taget af danske fotokunstnere.

Der blev afsat penge til kunstnerisk udsmykning i alle de patientnære områder såsom sengestuer, modtagelse, stressfrie zoner, multifunktionsrum, fysioterapi og ergoterapi. Altså områder, hvor patienterne opholder sig mest.

Alle patienter, som lå i længere tid ville få mulighed for at vælge deres eget værk til sengestuen gennem etablering af kunstbiblioteker på afdelingerne.

Overslaget landede på 12 % af kunstudvalgets totale budget for det pågældende hospital.

 

 

Artikler om besparelser på sygehusenes kunstbudgetter

top