En undersøgelse af patienters valg af kunst på Odense Universitetshospital

Sonovision har været initiativtager til en større undersøgelse omkring patienters valg af kunst. Undersøgelsen blev udført på Odense Universitetshospital.

Hospitalskunst - Patient vælger kunst på sengestuen

Undersøgelsen på OUH viste, at patienter i udpræget grad vælger fotografiske afbildninger af natur til deres patientstue.

Hvad betyder det for patienter, at få mulighed for selv at vælge kunsten ved sygesengen?

130 patienter på endokrinologisk afdeling på OUH fik mulighed for selv at vælge den hospitalskunst, der skulle hænge ved deres sygeseng. Undersøgelsen viste, at selvvalgt hospitalskunst bidrager til patientens oplevelse af velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen.

Sammenfattende konklusion: Eget valg af kunst giver et frirum fra sygdom og indlæggelse

Undersøgelsen viste, at selvvalgt kunst i væsentlig grad bidrager til patienternes oplevelse af velvære. Særligt fotografiske motiver med natur blev valgt. Naturen blev i særlig grad forbundet med hjemlighed og tryghed, og var med til at give patienterne et frirum fra sygdom og indlæggelse.

Undersøgelsen viste, at muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen er betydningsfuld for patienten på følgende fire områder:

  1. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af indflydelse.
  2. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af at få omsorg.
  3. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af større hjemlighed, og dermed en følelse af tryghed.
  4. Billedmotivet har betydning for patienternes velbefindende.

Konklusion 1: Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af indflydelse

Patienter, som deltog i projektet, var glade for, at de fik mulighed for selv at vælge den billedkunst, der skulle hænge ved patientsengen. Det gav dem en følelse af at have direkte indflydelse på en lille, men alligevel betydningsfuld del af deres indlæggelse.

En patient udtaler: “Et ‘personligt’ billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig; der er mange faktorer, man ikke selv har indflydelse på, som indlagt pga. sygdom – men billedet har givet mulighed for at præge den fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte – en egenkontrol – og det føles godt når meget andet er i andres hænder.”

Konklusion 2: Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af omsorg

Deltagerne opfattede muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen som en form for omsorg, der tog højde for den enkelte patients ønsker. De oplevede, at der blev ydet en særlig omsorg for dem, når de fik mulighed for selv at udvælge billedkunsten.

En patient fortæller: “Altså bare det, man måske også bliver taget alvorlig på en eller anden måde. Du kan selv få lov til at vælge, hva’ for et billede du gerne vil ha, ik’. Altså, det er da et privilegium at få… At når du ligger på et sygehus, der hvor man næsten bliver umyndiggjort på en eller anden vis… Og lige pludselig, så kan du få lov til at bestemme noget.”

 

Patienterne kunne vælge mellem 25 forskellige billeder i glas og ramme, typisk i en størrelse 60×80 cm. Billederne var udvalgt med baggrund i erfaringer fra internationale og nationale studier. Der var således en variation i motiverne mellem natur/ikke-natur og abstrakte/figurative billeder. Blandt patienternes favoritter var der en markant overvægt af motiver med natur.

 

Konklusion 3: Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af hjemlighed og tryghed

Særligt genkendeligheden i motivet og følelsen af “hjemlighed” bidrog til, at patienterne følte tryghed under indlæggelsen. Flere patienter beskrev, hvorledes deres billedmotiv skabte positive minder og tanker om oplevelser. På den måde fik de mulighed for at lade tankerne følge billedmotiverne og skabe en positiv distraktion væk fra sygdomsforløbet og indlæggelsen.

En kvindelig patient udtalte: “Et personligt (selvvalgt) billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig. Der er mange faktorer, man ikke selv har indflydelse på som indlagt pga. sygdom – men billedet har givet mulighed for at præge min fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte – en egenkontrol – og det føles godt, når meget andet er i andres hænder.”

Konklusion 4: Billedmotivet har betydning for patientens velbefindende

Undersøgelsen afslørede derudover, at selve billedmotivet har betydning for patientens velbefindende under indlæggelsen. Patienterne valgte i høj grad billedmotiverne på baggrund af en genkendelighed, der gav associationer til oplevelser i deres liv.

Dermed opnåede patienterne distraktion gennem billedmotivet, hvilket blev oplevet som et frirum fra sygdom og indlæggelse. Patienterne beskrev, at deres valg af billedmotiver kunne frembringe glæde og positivitet. De oplevede, at genkendeligheden i motiverne havde en beroligende effekt, og at billederne skabte glæde.

Netop genkendeligheden var vigtig for mange patienter. Genkendeligheden relaterede sig til steder, hvor patienten havde været, og billederne gav associationer, der ledte patientens tanker hen på tidligere oplevelser.

Billedkunsten medvirker således til, at patienterne får et frirum fra deres sygdom eller indlæggelsen. Genkendeligheden viste sig i patienternes valg af billedmotiver, hvor de mest foretrukne motiver overvejende var af natur og dyr.

 

Det suverænt mest valgte billedmotiv var denne fotografiske afbildning af en sti gennem en bøgeskov. Billeder med figurative eller nonfigurative motiver blev i meget ringe grad valgt uanset om de indeholdt elementer af natur eller ej. Foto: Ross Hoddinott

Se motivet som akustikbillede

 

Brugerinddragelse i fremtidens hospitalsindretning

Brugerinddragelse vinder i disse år indpas på hospitalerne, og medvirker til, at patienterne gøres til aktive aktører i deres behandling. Forfatterne til undersøgelsen har påvist, at hospitalspatienter ønsker indflydelse på udsmykningen af det nære miljø. For patienterne blev inddragelsen i beslutninger om billedkunst ved patientsengen således opfattet som en ret betydningsfuld del af deres indlæggelse.

Muligheden for valg af eget billede var med til at skabe en følelse af “hjemlighed” og tryghed i et ukendt miljø. Processen medvirkede således til, at patienterne fik en oplevelse af et mindre stressende indlæggelsesforløb. Hospitalspatienterne oplevede en glæde og optimisme, når de fik visuelle stimuli gennem billedkunst. Bekymringer om sygdom trådte i baggrunden.

Den figurative og nonfigurative samtidskunst, som i stor udstrækning præger vores hverdag, blev i vid udstrækning fravalgt af patienterne. I stedet vælges fotografiske billedmotiver af natur, som giver et lindrende frirum fra sygdom og indlæggelse.

Ovenstående konklusioner er interessante set i lyset af, at der i disse år bygges en række sygehuse ud over landet. Her arbejdes der bevidst med begrebet helende arkitektur, og muligheden for selv at patienten selv kan vælge kunst kunst herunder fotografiske naturmotiver kunne med stor fordel tages i betragtning, når kunstudvalgene skal træffe deres valg.


Downlad artiklen


 

Undersøgelsens formål

Undersøgelsens formål var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker patienter i en dansk, somatisk afdeling, så de oplever øget velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen.

Herunder: Hvordan påvirker selvvalgt billedkunst på patientstuen den enkelte patient, og udtrykker patienter generelt et selvoplevet velbefindende/velvære relateret til selvvalgt kunst på patientstuen?

Undersøgelsens datamateriale

130 patienter blev i 2012/2013 inkluderet i undersøgelsen, hvor der blev udfyldt 127 registreringsskemaer. Derudover udfyldte 100 af patienterne et spørgeskema, som blev suppleret med efterfølgende interview med en fokusgruppe og enkelte af patienterne.

Ved indlæggelsen modtog patienterne skriftlig information, samtykkeerklæring, registreringsskema og et spørgeskema. Patienterne fik udleveret en kunstmappe, hvori patienten kunne vælge et billede ud fra et udvalg på i alt 25 billeder.

Financiering af projektet

Projektet blev finansieret af OUH, Sonovision og Tidens Rammer i fællesskab med 100.000 kr. i støtte fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond.

 

Præferencer for velkendte naturmotiver - en svensk vinkel

 

Erfaringer fra denne og andre undersøgelser af patienters valg af naturmotiver peger på, at velkendte naturmotiver er specielt eftertragtede.

 

 

Det er således ikke spektakulære scenerier fra Himalaya eller Grand Canyon, der står i højsædet, når patienter vælger kunst. Det er i højere grad naturmotiver med et indhold, som giver patienterne associationer til oplevelser i deres liv. Måske en oplevelse, de selv har haft eller sammen med med sig selv eller sammen med kærester, venner eller familie.

Dette understreges af de typiske kommentarer, som patienterne gav til deres valg af billedmotiv: “Det giver mig ro” og “Det giver mig gode minder”

Det sidste udsagn kan eksemplificeres med en interessant detalje fra undersøgelsen. Ovenstående billede var et af de populære valg i undersøgelsen. Det giver indtryk af hurtigt strømmende vand, og store sten/klipper, der dukker op af skovbunden. Ikke et helt typisk dansk vandløbsmotiv.

Besvarelserne i undersøgelsen var som sådan anonyme, men ud fra besvarelserne kan man se, at to af patienterne nævnte, at lige netop dette billede gav dem gode minder om deres opvækst i Sverige – og her er naturen jo i højere grad er karakteriseret af klipper og hurtigt strømmende vand!

 

 

Perspektiver ifm. udvælgelse af hospitalskunst

Sonovision var initiativtager og inspirator til undersøgelsen ligesom vi bidrog med finansiering. Projektet var det første af sin art i Danmark, hvor man spørger ind til patienters oplevelse af kunst.

Undersøgelsen på OUH har givet Sonovision et uvurderligt indblik i, hvilke typer motiver, der vil være specielt egnede til pleje- og behandlingsmiljøer.

Det, som udenlandske undersøgelser pegede på, nemlig at patienter i overvejende grad ønsker behagelige fotografiske afbildninger af natur blev hermed evidensmæssigt understøttet i en dansk kontekst.

Sonovision har efterfølgende lanceret en serie akustikbilleder og lyddæmpende skærmvægge med danske naturfotos taget af førende danske naturfotografer.

 


Her vælger patienterne selv kunsten på væggene

Artikel om forskningsprojektet i Kristeligt Dagblad, 24-08-2012

“65-årige Tom Magnussen sidder på sengekanten på den lille tomandsstue på Odense Universitetshospital, hvor han for tiden er indlagt. Mens han taler, ser han op på væggen, hvor et indrammet billede af en sommergrøn skov bryder den ellers sterilt hvide hospitalsvæg”

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad

 


 

Relaterede artikler

Evidensbaseret kunst – Hospitalskunst, der fremmer helingsprocessen

Hvad er det egentlig for en type kunst, der gør sig godt på sygehuse? Hvilken type kunst og kunstnerisk udsmykning bør man udvælge, som led i hospitalets behandling?

Evidensbaseret kunst/hospitalskunst

Er samtidskunst godt for patienter?

I denne artikel stiller vi fokus på, om samtidskunst på hospitaler harmonerer med nyere tids forskning i helende kunst i pleje- og behandlingsmiljøer.

Samtidskunst på hospitaler

Hvad gør kunst på hospitaler

En brugerundersøgelse: Hvad gør kunst på hospitaler?

I 2016 gennemførte sociologen Anette Stenslund 400 brugerinterviews af patienter, pårørende og personale på fem hospitaler i Danmark.

Hvad gør kunst på hospitaler?

Akustikbilleder og skærmvægge på hospitaler

top