Beboerne har fået lyst til at benytte bostedets hyggerum

Støjdæmpning på bostedet Hornemanns Vænge

Tilbudsleder Niclas Koefoed foran to af de støjdæmpende skærmvægge. Skærmvægge og akustikbilleder har dæmpet støj fra gange og elevatorer, så beboerne nu for alvor er begyndt at benytte hyggerummene til samvær.

Opholdsrummene var udfordret af støj fra gange og elevatorer

Hornemanns Vænge er et botilbud under socialpsykiatrien i København. Her bor der borgere med svære psykiske udfordringer som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser.

Tilbudsleder Niclas Kofoed beretter, at to af opholdsrummene havde så store udfordringer med støj fra elevatorer og trappeopgang, at det var svært at føre en uforstyrret samtale.

Derfor kontaktede man Sonovision med henblik på at få lavet en løsning, som kunne gøre det attraktivt for beboerne, at udnytte de to fællesrum til social kontakt.

Støjdæmpende indretning har givet beboerne lyst til at indtage opholdsrummene

Sonovision fik indledningsvis tilsendt fotos fra forskellige vinkler i de to fællesrum. Ud fra disse kunne vi udarbejde forslag til indretning med skærmvægge og tryghedsskabende naturmotiver afstemt efter det øvrige interiør.

Farverne på skærmvæggenes kanvasstoffer blev valgt, så de matchede skærmvæggenes naturmotiver og billederne på væggen, så de kunne skabe harmoni i rummet. Skærmvæggene er forsynet med låsbare hjul, så de efter behov kan flyttes til nye positioner i rummet.

“Sonovisions indretning har givet vores beboere lyst til at indtage fællesrummene, hvilket er en kæmpe gevinst for stedet. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra både beboere og personale”, udtaler en tilfreds tilbudsleder.

 

Motiverne på de støjdæmpende akustikbilleder er afstemte efter stoffer og motiver på skærmvæggene samt rummets øvrige interiør. Beboere og personale har udtrykt stor tilfredshed med naturmotiverne.

top