Hjemlighed på plejehjem – Fem ideer til demensvenlig indretning

Det kan være en ganske vanskelig opgave at skabe hjemlige rammer i fællesområderne på et plejehjem. Sonovision giver her 5 bud på, hvor man kan tage fat.

Indretning plejehjem - Hjemlighed og demensvenlig indretning

Stueplanter får naturen ind i fællesrummet og skaber hygge. Sonovisions skærmvægge skaber rum-i-rum og dæmper forstyrrende lyd- og synsindtryk.

 

Hjemlighed = Hvordan gør vi plejehjemmet til et rart sted at være for beboere, pårørende og personale?

Hjemlighed er noget, som opfattes forskelligt fra person til person. Det som nogle synes er idealet for hjemlig indretning kan af andre føles som noget fremmedartet. Sonovision har været rundt på mange plejehjem, og vi kan se, at nogle eksempelvis går efter det lyse nordiske arkitekttegnede look og andre efter mere traditionelt valg af interiør.

Man kan komme langt med æstetisk valg af interiør i form af møbler og vægudsmykning. Men ud fra vores erfaring, er der andre lige så vigtige områder, at fokusere på, når man skal skabe tryghed og velvære i fællesrummene:

  1. Anskaf flere og større stueplanter.
  2. Få begrænset støjen, der vandrer i rummene.
  3. Få bedre funktionsadskillelse mellem trafik-, arbejds- og opholdsområder.
  4. Få nem adgang til at skabe rum-i-rum dagen igennem.
  5. Vælg tryghedsskabende kunst.

Nedenfor giver vi et bud på, hvordan man kan gøre plejehjems fællesområder til et bedre sted at være for beboere, pårørende og personale.

Ring til os om hjemlighed: 70 25 55 52

 

 

Hjemlighed på plejehjem - Stueplanter/planter som del af indretningen

1. Anskaf flere og større indendørs planter

Planter er et ofte undervurderet virkemiddel til at skabe en stemning af hjemlighed og velvære i plejehjemmet. Planterne er der måske, men de er ofte for få og for små. Og det er synd: talrige undersøgelser har vist, at planter er noget af det allerbedste til at give os bedre psykisk velvære både udendørs og indendørs.

Indendørs planter kan fungere som stimulerende oaser og kompensere for manglende adgang udgang til park og haver eller bare udsyn til det grønne. Ikke mindst i vinterhalvåret bidrager smukke planter til følelsen af velvære i plejehjemmet. Planterne er også med til at dele de store fællesrum op i mere hyggelige og afskærmede områder. Er gulvplanterne på hjul kan de bidrage til fleksibel skabelse af rum-i-rum.

Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i sine retningslinjer, at planter udgør en væsentlig del af indretningen i vores plejehjem. For eksempel i form af indendørs grønne vægge af levende planter, eller et arrangement med store grønne planter for beboere, der har svært ved at komme ud. Sørg for at planterne er mobile, og få gerne et eksternt plantefirma til at sørge for, at planterne altid er friske og sunde, og skifte ud, når det er nødvendigt. Læs mere om planter i plejehjem

Ring til os om planter: 70 25 55 52

 

 

Hjemlighed på plejehjem - Begræns støjen i rummene med akustikbilleder

2. Begræns generende støj der vandrer i rummene

Støj og uønskede lyde, der vandrer gennem fællesrummene, er et af de største problemer for følelsen af komfort og hjemlighed i vores plejehjem. Alle Sonovisions skærmvægge og akustikbilleder har indbygget en kraftig støjdæmpende plade, som er med til at dæmpe vandrende støj og forstyrrende snak fra personale eller medbeboere, der kalder.

Ring til os om støj: 70 25 55 52

 

 

Hjemlighed på plejehjem - Adskil plejehjemmets funktionsområder

3. Adskil plejehjemmets trafikområder, arbejdsområder og opholdsområder

Plejehjem er ofte født med af en mangelfuld opdeling af funktionsområder, såsom gangarealer, køkkenaktiviteter, kontoraktiviteter, spiseområder, TV-områder og slappe-af områder. Plejehjemmet er skabt, som det nu er, og det gælder om at få det bedste ud af det. Her er Sonovisions skærmvægge sammen med mobile stueplenter et uvurderligt hjælpemiddel til på en nem og fleksibel måde at skærme afslapningsområder fra trafikerede områder.

I forhold til de faste reoler, som ofte benyttes til rumopdeling, har skærmvægge den fordel, at de ikke fylder i bredden og de er mobile. Skærmvæggene fås med motiv eller ensfarvet stof, hvor motiv og farver er afstemt efter interiøret.

Ring til os om afskærmning: 70 25 55 52

 

 

4. Giv fleksible muligheder for at skabe rum-i-rum

Hjemlighed har i demenssammenhæng også noget at gøre med mulighed for at kunne sidde lidt afskærmet fra lyd- og synsindtryk. Mange plejehjem forsøger med succes at dele de store fællesrum op med reoler for at skabe mindre enheder. Men reoler løser ikke alle problemer i en hverdag med skiftende beboeres skiftende behov.

Sonovisions serie af mobile skærmvægge er optimeret til at skabe nye rum-i-rum alt efter beboernes behov. De fleste har et smukt naturmotiv på den ene side og stof på den anden side, hvor stof og motiv er tilpasset plejehjemmets interiør. Man kan efter personalets vurdering vælge at vende den billedløse stofside eller den mere stimulerende billedside ind mod beboeren/beboerne.

Ring til os om rum-i-rum: 70 25 55 52

 

 

Hjemlighed på plejehjem - Tryghedsskabende kunst og velvære

5. Vælg tryghedsskabende kunst

Naturen har en særlig evne til at give os ro og gode minder. Og Sonovisions naturkunst har ikke mindst vist sit værd inden for demensvenlig indretning i plejehjem. Vores motiver er udvalgt ud fra forskning og brugerundersøgelser. Motiverne er disponeret, så de tiltrækker positiv opmærksomhed, og giver basis for at dele gode minder. Sonovisions naturmotiver afstemmes efter hvilken egn plejehjemmet befinder sig i.

Billederne er optimerede til folk med demens og svagt syn. Motiverne er store og tydelige, så de nemt kan afkodes, og lærrederne er 100 % refleksfri og dermed uden genskær fra vinduer, lamper eller personer, der bevæger sig i rummet. Stoffets struktur giver en særlig dybde i motiverne.

 

Ring til os om indretning af plejehjem: 70 25 55 52

 

 


 

Eksempler på Sonovision tryghedsskabende indretning på plejehjem

Se eksempler på Sonovisions arbejde med indretning på plejehjem

Linda Berg Schmidt er leder på en af de mange plejehjem, som har fået glæde af Sonovisions tryghedsskabende kunst og indretning. Læs mere om emner som brandsikker kunst, demensvenlig indretning, støjreduktion og glæde ved naturmotiver i vores serie af artikler om indretning på plejehjem.

 


 

Eksterne kilder vedrørende begrebet “hjemlighed”

Hjemlighed er en udefinerlig størrelse, som vi alle kan forholde os til, men som er umulig at sætte på en formel. Vi har ovenfor givet bud på, hvad der udfordrer følelsen af hjemlighed på vores plejehjem, og vores forslag til, hvor der kan sættes ind.

 

top