Sygehuskunst - kunst på operationsgang på Nordsjællands Hospital

​Landskabsbilleder på operationsgangen mindsker nervøsiteten hos patienter, der venter på operation. Motiverne skaber rammer for en ”drømmerejse” væk fra de kliniske omgivelser. Sygeplejerske Birgitte Steentoft Zilmer har i forlængelse af sit forskningsprojekt fået indkøbt 11 akustikbilleder med tryghedsskabende motiver fra Sonovision. Foto: Anders Rasmussen

 

Naturbilleder på væggen gør ventetiden nemmere for patienter på operationsgangen

​​Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og projektleder Birgitte Steentoft Zilmer står bag indkøb af 11 Sonovision akustikbilleder med naturmotiver til Nordsjællands Hospital i Hillerød. Billederne har givet patienter, der venter på operationsgangen en mere positiv opfattelse af den såkaldte levede tid (*), hvor de venter på at komme ind på operationsstuen.

Ventetid på operationsgangen kan give anledning til mange nervøse tanker, især når hospitalsmiljøet virker klinisk og fremmedartet, og patienten bare vil have det overstået hurtigst muligt.

Initiativet til indkøbet af de tryghedsskabende billede kom på baggrund af Birgittes aktuelle forskningsprojekt omkring patienters opfattelse af ventetiden på operationsgangen. Forskellige aspekter blev undersøgt herunder patienternes opfattelse af rummet, de lå i. Patienterne beskrev generelt omgivelserne som “kliniske”, “kolde”, “ikke hyggelige” og fyldt med operationsudstyr. Alt i alt var patienternes sindstilstand præget af en rastløshed og nervøsitet, og rummet synes at understøtte dette.

 

Sygehuskunst på operationsgang på Nordsjællands Hospital

Det virker beroligende at ligge og se på et aftenbillede fra Roskilde Fjord. Billedet er 100% refleksfrit, hvilket er en vigtig faktor, når patienten kan blive ‘parkeret’ i alle mulige vinkler i forhold til billedet. Billedet virker som en behagelig afledning, når patienten hverken har blade eller mobiltelefon med. Foto: Anders Rasmussen

 

Naturmotiver med beroligende farver og motiver

Forskning peger på, at landskabsmotiver kan mindske patienters smerte og nervøsitet. Birgitte henvendte sig derfor til Sonovision, som har en større samling af akustikbilleder med naturmotiver at vælge imellem.

De 11 billeder blev udvalgt med afsæt i at farver som blå og grøn og udsigt til vand kan have en beroligende effekt på patienten med sænkning af puls og respirationsfrekvens til følge. Coronaen umuliggjorde udefrakommende besøg på stedet. Men Birgitte sendte i stedet mobiloptagelser og plantegninger. Det satte Sonovision i stand til at komme med oplæg til, hvad der kunne hænge hvor.

 

Sygehuskunst - tryghedsskabende hospitalskunst på operationsgang på Nordsjællands Hospital

Billederne på operationsgangen tåler rengøring med desinficerende klude. Ved kraftig tilsmudsning vil lærrederne kunne tages af og vaskes i vaskemaskine ved op til 100 grader. Akustikbillederne har en støjdæmpende effekt, som dæmper uønsket lyd, der vandrer i gangene. Foto: Anders Rasmussen

 

Motiverne sender patienterne på drømmerejse

En bøgeskov ved Hindsgavl Dyrehave og solnedgang over Roskilde Fjord er blot nogle af de motiver, der nu udsmykker væggene på operationsgangen, og hjælper med at aflede patienternes tanker.

Birgitte Steentoft Zilmer har lavet en lille rundspørge blandt patienter og personale: “Der har været en rigtig god modtagelse af billederne både fra patienter og personale. Patienterne har givet udtryk for at kunne genkende motiverne, som har medvirket til, at de er taget på en lille ”drømmerejse” væk fra virkeligheden inden operation, ved at ligge og tænke tilbage på dengang, de selv var i den en bøgeskov. Operationspersonalet nyder også godt af at kunne kigge på pæne og inspirerende billeder, når de færdes rundt på gangene”.

 

Operationsgang med indrammede billeder - sygehuskunst, hospitalskunst

Et blik ned ad en af gangene viser, hvordan der tidligere så ud. På denne gang er der vinduer uden udsyn, andre steder er der slet ingen vinduer. Patienterne udtalte, at der ikke havde været noget at se på. En medvirkende årsag til, at de ikke havde bemærket billederne, kan være, at patienterne blev ‘parkeret’ i en skrå vinkel i forhold til billederne. De har dermed ikke kunnet se motivet for genskær fra glasset.

 

Når hospitalskunsten skal virke som positiv distraktion

Sonovisions billeder er blevet til med henblik på, at de skal fungere som positiv distraktion i hospitalsmiljøet. Dermed menes, at billederne på en positiv måde skal tiltrække opmærksomhed, og aflede fra negative tanker. Hos Sonovision betyder det blandt andet, at vores motiver er udvalgt ud fra principper for evidensbaseret kunst, og at vores lærreder giver en klar og smuk billedgengivelse helt uden generende reflekser.

 

(*) Levet tid vs. klokketid på operationsgangen – tiden som subjektivt begreb

Kunne du tænke dig at læse hele Birgitte Steentoft Zilmers studie om Ventetid uden for comfortzonen – En kvalitativ interviewundersøgelse af patienters oplevelse af præoperativ ventetid på operationsdagen, kan du benytte linket herunder.

Birgitte har i sit speciale beskrevet patienternes oplevelse af levet tid på operationsgangen som modsætning til den objektive klokketid. Altså det, at patienten fx kan føle at hun har ventet i meget lang tid, selvom det ‘kun’ varede en halv time.

Hvordan oplever patienten tiden som subjektivt begreb i ventetiden?

  • Hvordan oplever patienten det fysiske rum i ventetiden?
  • Hvordan oplever patienten sin egen krop i ventetiden?
  • Hvordan oplever patienten sig selv og relationen med andre i ventetiden? Sygeplejersker, portører, læger, servicemedarbejdere og andre patienter).
  • Hvordan oplever patienten de materielle genstande i ventetiden?

Undersøgelsens fund repræsenteres af følgende tre identificerede fælles meningsbærende temaer:

  • Når anerkendelse medfører en meningsfuld ventetid.
  • Rummets begrænsninger som base for rastløshed og nervøsitet.
  • Når passivitet indebærer en længere ventetid.

 

Download “Ventetid uden for komfortzonen” her

 


Kunst og hygiejne på hospitaler

Sonovisions billeder tåler alle typer desinfektion

Sonovisions akustikbilleder med tryghedsskabende motiver tåler desinfektion med Wet Wipes desinfektionsklude med hhv. triamin, ethanol og klor. Kunst skal tåle kritik og desinfektion

top