Tryghedsskabende kunst, der fremmer velvære, trivsel og heling

Sonovision samler, bearbejder og formidler viden om, hvilke typer kunst, der virker fremmende på velvære, trivsel og heling i hospitaler, plejehjem, hospicer, klinikker og bosteder. På denne side linker vi til en række artikler om vores egen og andres forskning inden for evidensbaseret kunst.

Hvad er evidensbaseret kunst?

Hospitalskunst og naturmotiver: Læs om forskning i hvordan kunst og naturmotiver kan mindske smerteopfattelse og nervøsitet hos patienter. Få indsigt i hvordan naturmotiver kan fremme heling og trivsel på hospitalet.

Læs mere
 

Forskning i evidensbaseret kunst på OUH

Hvilken type kunst vælger patienter?

En Sonovision undersøgelse på OUH viste, at selvvalgt kunst i væsentlig grad bidrager til patienternes oplevelse af velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen. Særligt fotografiske motiver med natur blev valgt, da disse blev forbundet med hjemlighed og tryghed og gav patienterne et frirum fra sygdom og indlæggelse.

Læs mere
 

Billeder som pejlemærker for personer med demens

Forskning viser, at visse typer billeder kan hjælpe personer med demens til at finde vej. Effektive pejlemærker skal have klare farver og genkendelige motiver, være placeret ved beslutningssteder og have tilstrækkelig belysning. Størrelse og tydelighed er også vigtige.

Læs mere
 

Valg af naturkunst - En forskningsbaseret guide

En forskningsbaseret guide til valg af kunst med naturmotiver Der er i de senere år forsket en del i begrebet helende eller evidensbaseret kunst, herunder hvilke motiver patienter på sygehuse selv foretrækker. Det er vores erfaring, at de samme kriterier er gode at tage udgangspunkt i, når man skal vælge kunst til plejehjem.   Motiv, […]

Læs mere
 

Omkostninger ved forskellige typer kunst i psykiatrien

Måling af omkostninger ved forskellige typer kunst i psykiatrien – et amerikansk studie Et abstrakt impressionistisk maleri af Jackson Pollock på Museum of Modern Art i New York – Amerikansk undersøgelse indikerer at den type billeder kan være dyre at hænge op på et psykiatrisk hospital.   Et kontrolleret forsøg med ophængning af forskellige typer […]

Læs mere
 

Naturkunst dæmper aggressioner i psykiatrien

Naturkunst dæmper stress og aggression i psykiatrien Sonovision tryghedsskabende kunst i patientstue i psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød   Forskning i dæmpning af stress og aggressioner i psykiatriske miljøer Roger Ulrich m.fl. udgav i 2018 en artikel om, hvordan gennem arkitektur og design kan reducere stress og aggressioner i psykiatriske miljøer (*). Artiklen indeholder en lang […]

Læs mere
 

Samtidskunst på hospitaler - Et debatindlæg

Samtidskunst på hospitaler – Er det altid godt for patienten Et debatindlæg – Er vi for ukritiske omkring valg af kunst til hospitalsmiljøer, og hvordan harmonerer valg af samtidskunst med nyere tids forskning i hvilken kunst, der virker positivt på helingsprocessen? Karsten Andersen, opdateret marts 2020 Farverig nonfigurativ hospitalskunst på Herlev Hospital udført af kunstneren […]

Læs mere
 

Kunststrategi på OUH Ærø

Kunst og heling - Ideer til en kunststrategi

Vælg en strategi for sygehuskunst der understøtter patienternes helingsproces Inspiration til sygehusenes kunstudvalg De nye sygehuse har fået beskåret deres budgetter, og må skære hårdt i projekterne. Det har også sat sygehusenes kunstbudgetter under pres. Vi giver her fem bud på, hvordan kunstudvalgene kan:få mere kunstnerisk udsmykning for færre penge, og samtidigt: Få kunstnerisk udsmykning, […]

Læs mere
 

Brugerundersøgelse: Hvad gør kunst på hospitaler?

En brugerundersøgelse: Hvad gør kunst på hospitaler? Sociolog Anette Stenslund gennemførte i 2016 i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum en større undersøgelse, der sætter fokus på brugernes opfattelse af ny kunst på fem hospitaler i Danmark. Anette Stenslund har fra september til november 2016 interviewet 400 brugere om deres oplevelser […]

Læs mere
 

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen forsker i kunst og velvære

Forskning i tryghedsskabende kunst på bosteder

Tryghedsskabende kunst og brugerinvolvering på fynske bosteder Sonovision fik i 2022 en større donation fra Kulturregion Fyns pulje for Kultur & Sundhed. Projektet inddrog foruden beboere på bostederne også fynske naturfotografer og studerende på SDU.   I videoen fortæller beboere på Veteranhjem Odense og Cand Scient San Hannah Tinggaard om deres oplevelser af at være […]

Læs mere
 

En guide til valg af kunst i hospicer

Evidensbaseret guide til valg af kunst i hospicer Denne artikel er blevet til på basis af artiklen ”Nurses’ Use of Art in Hospice Settings”, som blev udgivet på Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2008. Maura Farrell Miller og Kate Kravits satte sig i 2008 for at undersøge tilgængelig forskningslitteratur mhp.at kunne vejlede sygeplejersker i […]

Læs mere
 
top