Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur

Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur fra 2010 er nok noget af det bedste, der er udgivet om emnet på dansk. Her gennemgås på en let forståelig måde hvad, helende arkitektur dækker over. Arbejdsgruppen bag rapporten leverer ni anbefalinger til indsatsområder.

Region Hovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur

Ensengsstue med behagelig belysning og et strejf af hjemlighed med smagfulde møbler. Apparatur er for en stor del gemt bag paneler.

 

Gennemgang af de 9 anbefalede indsatsområder for helende arkitektur på sygehuse

Rapportens liste med indsatsområder for den helende arkitektur er interessant i Sonovision sammenhæng. For vores kernekompetencer griber ind i hele fire af de ni anbefalede indsatsområder!

Vi har nedenfor grupperet de ni indsatsområder med vores indsatsområder placeret øverst samt en kort kommentar til hver af disse:

 

1. Kunst

 • Skabe visuelle distraktioner og oplevelser for patient, pårørende og ansatte.

Sonovision: Vi har i mere end 10 år arbejdet med forskning og produktudvikling inden for tryghedsskabende kunst.

 

2. God akustik

 • Mindske støjgener og derved stress hos patienter og personale.
 • Muliggøre effektiv kommunikation.

Sonovision: Vores akustikbilleder og skærmvægge dæmper støj på hospitaler og plejehjem med en høj støjdæmpningsfaktor og egenskaber afprøvet hos Force Technology.

 

3. Positiv adspredelse og kontakt til natur/uderum

 • Skabe distraktioner og oplevelser for patient og pårørende

Sonovision: Vores landskabsmotiver fra hele Danmark er udvalgt på baggrund af evidensbaserede kriterier med vægt på at kunne virke som positive distraktioner, der tiltrækker patienternes opmærksomhed, fremmer positive tanker og afleder fra negative tanker.

 

4. God infrastruktur og effektiv way-finding

 • Skabe ro i ankomstsituationen for patient og pårørende.
 • Gøre det nemt at komme til og finde rundt på hospitalet.
 • Undgå at påføre patient og pårørende yderligere stress.

Sonovision: Vores billeder anvendes ofte som wayfinding elementer. De tiltrækker sig opmærksomhed på en positiv måde, så man derved hæfter sig ved motivet og lettere kan finde tilbage til samme sted.

 

5. Ensengsstuer – med eget bad og toilet

 • Bevare patientens ret til privatliv og give mulighed for private samtaler og familiebesøg.
 • Give patienten ro, uforstyrret søvn og mindske stressfaktorer, så man derved understøtter en hurtigere restituering.
 • Give patienten egenkontrol (bl.a. over lys, lyd, udluftning og socialt samvær).
 • Understøtte en bedre kommunikation med plejepersonale.
 • Mindske infektionsrisiko og antal patientflytninger.

 

6. Udtryk i arkitektur og design som understøtter funktionen

 • Medvirke til at patienten føler sig tryg og sikker på at modtage den rette behandling.
 • Skabe overblik.

 

7. Sikkerhed for patienten – design og udstyr som nedsætter skader

 • Mindske risiko for fald.
 • Mindske risiko for infektioner.
 • Sikker dispensering og administration af medicin.
 • Sikker identifikation af patienter.
 • Reducere indlæggelsestid grundet skader som patienten pådrager sig på hospitalet
 • Nemt overblik over patientens tilstand for plejepersonale.

 

8. Godt indeklima

 • Mindske luftbåren smitte.
 • Nedsætte træthed og gener ved dårlig luft for patienter og personale.

 

9. Gode lysforhold som understøtter funktion

 • Opretholde døgnrytme for patienten
 • Mindske fejlmedicinering og fejljournalisering

 

 

 

Region Hovedstadens definition på Helende arkitektur

Helende arkitektur er idéen om, at arkitekturen påvirker menneskers velvære, og at arkitekturen kan medvirke til at fremme en helingsproces hos det enkelte menneske. Både patientens, personalets og de pårørendes oplevelse af rum og arkitektur er en del af begrebet.

Den grundlæggende tanke er, at den arkitektoniske udformning udtrykt i dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lyd og muligheden for at være privat og tryg kan understøtte den fysiske og psykiske heling.

 

Download Region Hovedstadens anbefalinger for helende arkitektur (pdf)

 

 


 

Læs mere om Helende Arkitektur

 

top