En brugerundersøgelse: Hvad gør kunst på hospitaler?

Sociolog Anette Stenslund gennemførte i 2016 i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum en større undersøgelse, der sætter fokus på brugernes opfattelse af ny kunst på fem hospitaler i Danmark.

Kunst i venteværelse/venteområde på Aabenraa Sygehus

Anette Stenslund har fra september til november 2016 interviewet 400 brugere om deres oplevelser med udvalgte kunstprojekter på fem danske hospitaler. Ovenstående foto er fra Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

 

Fem videoer med interview af patienter og personale illustrerer stor spændvidde i valg af kunst på hospitaler

I forbindelse med KØS’ store forsknings- og udstillingsprojekt er der lavet en spændende film med patienters og personales udtalelser vedrørende fem forskellige kunstværker. Herunder finder man en video for hvert af de fem kunstværker.

 

 

Ane Mette Ruges “Kyriatider” på Sygehus Sønderjylland

Interviews med patienter, pårørende og hospitalsansatte på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa i og omkring billedkunstner Ane Mette Ruges værk Karyatider, som er opført i sygehusets indgangsområde i 2015.

På søjlerne er afbilledet helt almindelige mennesker, patienter og personale, som har deres daglige gang på sygehuset. Af de fem videobeskrevne kunstværker på denne side, er dette værk nok det, der tydeligst og utvetydigt rammer ind under begrebet positive distraktioner og tiltrækker opmærksomhed og fremkalder positive følelser.

De interviewede opfatter i vid udstrækning kunstnerens farvevalg som ikke-hospitalsagtigt, hjemligt.

 

 

Poul Gernes udsmykning og farvesætning på Herlev Hospital

Interviews med patienter, pårørende og ansatte på Herlev Hospital i og omkring billedkunstner Poul Gernes udsmykning og farvesætning af hospitalet opført i perioden 1968 til 1976.

Gernes arbejdede angiveligt i sin farvestrategi med at farver både kan udfordre og chokere. Farverne kunne for ham have en positiv indvirkning og skabe oplevelse og underholdning.

De interviewede har i tråd hermed ret forskellige oplevelser af farvesætningen. Mads, som er tynget af smerte efter en operation, oplever den gule farve som “hård”, hvorimod Mette, som nyindlagt, beskriver den gule far som “varm, blød og blid”.

 

 

Kunstnerduoen Ultra Grøns skib og kompas på Hvidovre Hospital

I videoen er der interview med patienter, pårørende og ansatte på Hvidovre Hospital omkring kunstnergruppen Ultra Grøns værk SIW, som er installeret i 2012.

Patienter i dialyseafdelingen har gennem vinduet udsigt til en sejlbåd, som gerne skal åbne for samtaler og invitere ud på mentale rejser, der kan føre brugerne væk fra sygehusets virkelighed.

Sociologen må i sin undersøgelse konstatere, at de patienter, hun interviewer, ikke i særlig høj grad hæfter sig ved sejlbådsinstallationen eller nævner den, når der spørges til afdelingens miljø.

 

 

Kirstine Roepstorffs værk Gong på Aarhus Universitetshospital

Interviews med patienter, pårørende og ansatte på Aarhus Universitetshospital, Skejby omkring billedkunstner Kirstine Roepstorffs spektakulære værk Gong, som er installeret på hhv. Dokk1 og hospitalet. Nybagte forældre kan via en app udløse et gong på den kolossale rørklokke i kulturhuset langt derfra.

 

 

Henriette Borgs tapeter på Gentofte Hospital

Interview med patienter, pårørende og hospitalsansatte på Gentofte Hospital omkring billedkunstner Henriette Borgs tapeter, som er opført i hospitalets medicinske sengestuer i 2013.

Tapeterne er et eksempel på, at naturelementer og udsigt til natur inddrages i indretning af sengestuerne. Flere patienter påskønner de stiliserede naturmotiver, som fylder hele vægge.

Motiverne kan give anledning til gode minder, men enkelte delirøse patienter har dog haft problemer med at se ubehagelige “ting i tapetet, der ikke findes”.

De fleste patienter nyder blot, at tapeternes naturmotiver bringer naturen ind på hospitalet og har en beroligende effekt

 

 

 

Må hospitalskunst godt have kant? - Tanker om kunst som udfordring vs. kunst som lindring

 

Hospitalskunst - kunst som udfordring og kunst som lindring

Ovenstående fem videoer beskriver hospitalskunst i vidt forskellige genrer. Iintentionerne med værkerne kan fint sammenfattes under KØS’ bud på en fællesnævner for nutidens kunststrategier på hospitaler:

“Kunsten skal humanisere hospitalssektoren og etablere en menneskelig skala ved for eksempel at skabe hjemlige, trygge og afstressende rammer, parallelt med at den godt må have kant; en skærpende effekt, der gør miljøet tankevækkende, udfordrende og stimulerende. Kunsten skal kunne tilbyde distraktion, refleksion og oplevelser, samtidigt med at den ikke må være for nærgående.”

Her hos Sonovision afviger vi fra disse ambitioner med en lidt anden tilgang til hospitalskunst. Vi lægger i vores kunststrategi mere vægt på egenskaber som hjemlighed samt trygge og afstressende rammer. Vi undgår i vores motivvalg egenskaber som kant og flertydighed, som er karakteristiske for moderne kunst. Vores valg af motiver baserer sig således vidt muligt på forskning i patienters præferencer for kunst.

Læs mere om Sonovisions tilgang til valg af motiver under akustikbilleder med naturmotiver til hospitaler og plejehjem

 

 


 

Hospitalskunst, sygehuskunst og kunststrategier

Fem anderledes ideer til kunststrategier på sygehuse

Sonovision fremlægger fem udfordrende ideer til, hvordan sygehusenes kunstudvalg kan få mere kunstnerisk udsmykning for færre penge, samt udvælge kunst, der baserer sig på evidens og understøtter patientens helingsproces.

Helende arkitektur på et hospital

Helende arkitektur er godt for psykisk og fysisk trivsel på hospitaler og plejehjem

Helende arkitektur handler om de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder arkitekturens betydning for trivsel og velvære for patienter, pårørende og personale.

 

Bestil udstillingskataloget til “Hvad gør kunst på hospitaler”

Kataloget til “Hvad gør kunst på hospitaler” er en god og grundig beskrivelse af de kunstværker, der blev vist på udstillingen på KØS. Men størstedelen af bogen er faktisk også

en rigtig spændende videnskabelig indføring i ny hospitalskunst. Artiklerne har dels en sociologisk og en dels kunstfaglig vinkling – den kan varmt anbefales. Bestil den ved henvendelse til KØS

 

top