Find inspiration til indretning af venteområder på sygehuse og i klinikker med afsæt i viden

På denne side finder du henvisning til artikler, vi har skrevet, om indretning af venteområder på hospitaler og klinikker.

Her er naturen bragt ind med et støjdæmpende landskabsmotiv og stueplanter. Levende planter er sjældent velkomne i hospitalsmiljøer, men man kommer også langt med kunstige planter.

 

Hvor mange venteområder er der på OUH?

Optællinger har vist, at der alene på OUH findes 160 traditionelle venterum fordelt på gange og opholdsrum. Men i virkeligheden er der mange flere rum, hvor patienter venter. Tænk bare på de mange behandler- og observationsrum, der findes. Eller hvad med patientstuen i psykiatrisk akutmodtagelse, som jo også er en slags venterum. Det er alle disse forskellige steder Sonovision forholder sig til med tryghedsskabende indretning.

 

Syv forsøg med venteområder på OUH

Viden om venteområder – Der blev på OUH gennemført grundige analyser af syv forskellige venteområder. Herefter gjorde man forsøg med at give patienter og pårørende en bedre oplevelse gennem forbedring af indretningen.

 

Æstetik og støj på hospitalet

Arbejde med æstetik og støj på neurologisk afdeling

Patienter med neurologiske symptomer er særligt følsomme over for sanseindtryk. Derfor har man på Roskilde Sygehus prøvet at indrette små æstetiske og hjemlige miljøer og derefter undersøgt, hvilken betydning det har for patienterne.

 

Tryghedsskabende kunst byder velkommen i psykiatrien

Sonovisions kunstneriske udsmykning bidrager til ro og balance i psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød. Her har personalet de senere år har haft stigende opmærksomhed på omgivelsernes betydning for patientforløbet.

 

Naturkunst i behandlerrummet på kræftafdelingen

I dette lille behandlerrum, hvor patienter nogle gange sidder flere timer i træk, har vi ophængt støjdæmpende billeder med motiver fra fynsk natur.

 

Patienters oplevelse af observationsrummet på hjertemedicinsk

Observationsrum er også en slags venterum, hvor patienterne ofte sidder i lang tid. På Vejle Sygehus har man gennemført en undersøgelse af patienternes ønsker til rummet.

 

Sygehuskunst på operationsgang på Nordsjællands Hospital

Naturbilleder beroliger patienter der venter på operationsgangen

Naturbilleder, der kan ses fra skrå vinkler, har gjort ventetiden nemmere for patienter, der ligger på operationsgangen på Hillerød Sygehus.

 

Drømmerejsen på fødegangen

I ventestuen på fødegangen i Odense skal de vordende mødre forsøge at slappe af og finde fokus. Sonovisions motiver gør stuen ‘mindre sygehusagtig’, og sender kvinderne ud på en drømmerejse.

 

Naturen ind i lægens venteværelse

I Sonovision baserer vi vores arbejde på evidens, æstetik og egne undersøgelser. Vi har hos Lægerne på Klosterbakken gennemført en undersøgelse af, hvad der sker, når man fører naturen ind i lægens venteværelse.

 

Blomster og stueplanter understøtter bevisligt et bedre patientforløb

Er der egentlig evidens for, at stueplanter og afskårne blomster har en gavnlig indflydelse på patientforløbet? Vi fandt et spændende randomiseret studie, som påviste, at blomster og stueplanter hjælper til hurtigere heling og mindre medicinforbrug.

 

Hospitalskunst - Patient vælger kunst på sengestuen

Hvilke billedmotiver valgte 130 patienter?

Sonovision har været initiativtagere til en større undersøgelse af, hvilken kunst patienter vælger, hvis de får muligheden. Undersøgelsen tog udgangspunkt i patientstuer, men erfaringerne kan nemt overføres til venteområder.

 

Helende arkitektur

Arbejde med helende arkitektur og gennemtænkt interiør

Sonovision kombinerer viden om det tryghedsskabende motiv med æstetik og dæmpning af støj. Valg af kunstnerisk udsmykning og skabelse af et godt lydmiljø er en del af det overordnede begreb helende arkitektur.

 

Webinar om tryghedsskabende indretning af venteområder

Et webinar om, hvordan vi med enkle og gennemprøvede midler kan gøre hospitalers venteområder til mere behagelige steder at opholde sig for patienter, pårørende og personale.

 

 

Produktfakta

Fakta om Sonovisions skærmvægge og akustikbilleder til pleje- og behandlingsmiljøer.

  • Sonovisions tryghedsskabende motiver er udvalgt efter evidensbaserede kriterier. De tiltrækker opmærksomhed på en positiv måde, fremmer samtalen og bidrager til bedre orientering i rummet.
  • Lærrederne har en meget smuk billedgengivelse, er 100 % refleksfri og falmer ikke i direkte sollys.
  • Mulighed for ekstra sikring af ophæng i kritiske miljøer.
  • Meget høj støjdæmpningsfaktor.
  • Tåler vask op til 90 grader og alle former for Wet Wipe desinficering samt bestråling fra UV desinficeringsrobotter.
  • Brandklasse A/B.
  • Rammerne er fremstillet i aluminium produceret på grøn strøm med lavt CO2 udslip.
  • Vi tilbyder genbestillingssikkerhed og 100 % recycling af udtjente produkter.

Læs mere om produktegenskaber

top