Helende arkitektur er godt for fysisk og psykisk trivsel på hospitaler og plejehjem

Arkitektoniske elementer som lyd, lys, farver, kunst, personligt rum samt udsigt til det grønne er effektive virkemidler inden for helende arkitektur. Virkemidler, som er med til at øge psykisk og fysisk velvære på hospitaler og plejehjem.

Visualisering af helende arkitektur på et hospital

Visualisering af helende arkitektur design for Dansk Center for Partikelterapi, LINK Arkitektur. Et godt eksempel på, hvordan naturen kan føres ind det kliniske miljø.

 

Helende arkitektur er en del af forskningsfeltet evidensbaseret design

Der er i de senere årtier opstået en tiltagende bevidsthed om, at de fysiske rammer har en betydelig indflydelse på helingsprocessen for patienter.

Arbejde med helende arkitektur benyttes i dag til at forbedre patienters, pårørendes og  sygehuspersonales velbefindende, forbedre patienters helingsproces, reducere stress og øge sikkerhed i hospitalsmiljøet.

Helende arkitektur er en del af forskningsfeltet evidensbaseret design, hvor der lægges vægt på pålidelige data som grundlag for den arkitektonisk helende designproces.

Evidensbaseret design vedrører ikke kun arkitektur, men omfatter også elementer som økonomi, logistik, sikkerhed, kvalitet af patientplejen og personalets tilfredshed.

Eksempel på angel på helende arkitektur i patientstue på hospital

Da hospitalet blev betragtet som en behandlingsmaskine

Mange ældre danske hospitaler er designet som behandlingsmaskiner med fokus på tekniske og medicinske kompetencer. Her er der praktiske og anonyme overflader, mens  velværet for de mennesker hospitalet betjener ikke har været i fokus.

Helende arkitektur – et opgør med anonym og institutionspræget hospitalsdesign og arkitektur

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 Arkitektoniske rammer om fysisk aktivitet i psykiatrien, der giver inspiration til nyindretning af eksisterende rum. Heri beskrives det, hvorledes hospitaler traditionelt er bygget som store maskiner, der primært har fokus på tekniske og medicinske kompetencer. I disse bygninger er der sjældent gjort overvejelser omkring indretningens påvirkning på patienternes velbefindende. Derfor er hospitalsmiljøer ofte anonyme, tekniske og institutionsprægede.

Det kommende Odense Universitets Hospital med masser af udsigt til det grønne

Nye hospitaler har udsigt til det grønne

I nutidens sygehuse er der stort fokus på patienternes velbefindende under opholdet. Det kommer bl.a. til udtryk i det nye sygehus, som Odense Universitets Hospital åbner i 2025. Her er der enestuer med masser af lys og luft og udsigt til grønne omgivelser. www.nytouh.dk

Veldesignede omgivelser kan reducere indlæggelsestiden

Center for Health Design i Californien arbejder man systematisk med forskning indenfor hospitalsdesign som led i den terapeutiske strategi. Flere af deres undersøgelser viser, hvordan veldesignede omgivelser kan forkorte patienternes indlæggelse. Man kan reducere stress hos både patienter og ansatte ved at gøre hospitaler mere behagelige, komfortable og understøttende.

 

Hvad er helende arkitektur?

Helende arkitektur er læren om de fysiske rammers betydning for patienters heling, samt arkitekturens betydning for velværeoptimering og stressreducering for patienter, personale og pårørende. Principper for helende arkitektur er tænkt ind i de fleste nyere danske sygehusbyggerier. Helende arkitektur er en del af forskningsfeltet evidensbaseret design, hvor der lægges vægt på data som grundlag for den arkitektonisk helende designproces.

 

Helende arkitektur fokuserer på at gøre hospitalsopholdet til en tryg og behagelig oplevelse

Tendensen går mod at se hospitalet som et hotel og tilbyde nogle af de samme bekvemmeligheder, der gør et hotelophold til en tryg og behagelig oplevelse. Mange steder arbejdes der målrettet på at tilføre sygehuset et strejf af hjemlighed, og finde ud af hvad der signalerer nærhed og tryghed, og samtidig rummer høj faglighed og professionalisme.

I nutidens design af sygehuse er der således større fokus på patientens velbefindende med eksempelvis:

  • Enestuer der er standard.
  • Udsigt til det grønne.
  • Teknikpaneler, der er gemt væk.
  • Fokus på tryghedsskabende kunst og udsmykning.

… ikke bare for pænhedens skyld, men ud fra en erkendelse om, at tryghedsskabende  indretning understøtter patientens fysiske og psykiske velvære, og dermed understøtter heling og helbredelse.

Akustik billeder på hospital

Sonovisions tryghedsskabende akustikbilleder på fødeafdelingen på Odense Universitetshospital kombinerer flere elementer inden for helende arkitektur, da de både fungerer som positiv distraktion og bidrager til en bedre akustik.

Helende arkitektur skal fokusere på “positive distraktioner”

Positive distraktioner er defineret som faktorer i det omgivende miljø, som: fremkalder positive følelser, tiltrækker opmærksomhed og medvirker til at blokere for bekymrede tanker. De positive distraktioner kan optræde i form af kunstnerisk udsmykning, behagelig lyd, stimulerende lyssætning og fremme af hjemlighed. Læs mere positive distraktioner

 

Ring til os: 70 25 55 52

 

Evidensbaseret kunst – tryghedsskabende kunst

Evidensbaseret kunst er et særskilt forskningsfelt under forskningsområdet helende arkitektur. Vi kalder det i dagligdagen for helende kunst eller tryghedsskabende kunst. Det er især inden for dette område, at Sonovision er aktiv med forskning, brugerundersøgelser og bruger- og behovsfokuseret indretning og udsmykning i hospitaler, plejehjem og bosteder – Læs mere om evidensbaseret kunst / tryghedskabende kunst

 


 

Vigtige danske publikationer om helende arkitektur…

 

Bogen "Sansernes Hospital" om helende arkitektur af Lars Heslet Kim Dirckinck-Holmfeld

Bogen “Sansernes Hospital”, 2007

I bogen Sansernes Hospital fra 2007 har overlæge på Rigshospitalet Lars Heslet sammen arkitekten Kim Dirckinck-Holmfeld sammenfattet viden om evidensbaseret design inden for hospitalssektoren.

De to forfattere beskriver på baggrund af forskningsartikler, hvordan stimulerende omgivelser kan fremme helingsprocessen, således at

  • Antallet af hospitalsinfektioner falder.
  • Stress forebygges og immunforsvaret styrkes.
  • Indlæggelsestider afkortes.
  • Personalets stress reduceres og antallet af medicineringsfejl nedbringes.
  • Antallet af patientklager falder.
  • Glæden ved arbejdsmiljøet stiger.

Sansernes Hospital har været inspirerende for efterfølgende publikationer omkring helende arkitektur

Rapporten om Helende Arkitektur Design på hospitaler - Aalborg Universitet

Rapporten “Helende arkitektur”, 2009

Forskningsprojektet Helende Arkitektur, er et videnskabeligt litteraturstudie fra 2009. Her undersøges de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder også arkitekturens betydning for stressreducering og optimering af velvære for patienter, pårørende og personale.

Her er præsenteret forskningsresultater, som kan relateres til forskningsmetoden evidensbaseret design, og som har relevans for den rumlige og arkitektoniske udformning af hospitalsbyggeri.

Rapporten har en metodisk opdeling af emneområder, som

Rapporten er banebrydende, og har været en stor inspirationskilde for de senere års danske sygehusbyggerier. Du kan finde hele arbejdsgruppens rapport på: Aalborg Universitets hjemmeside

Rapporten med Region Hovedstadens anbefalinger til helende arkitektur på hospitaler

 

Realdania og Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde bygget syv nye kræftrådgivningscentre tæt på hospitalernes kræftafdelinger. Husene er bygget efter principper om helende arkitektur. Læs mere om Projekt Livsrum og download rapporten, som ligger til grund for projektet.


 

Kilder og inspiration…

 

 


 

Flere Sonovision artikler om helende arkitektur…

 

Patient kigger ud ad vinduet på hospital

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Et amerikansk forskningsprojekt har vist, at udsigt til natur kan afkorte indlæggelsestiden og nedbringe forbruget af smertestillende medicin.

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Æstetik og støj på hospitalet - Neurologisk afdeling

Om æstetik og støj på neurologisk afdeling

Patienter med neurologiske symptomer er særligt følsomme over for sanseindtryk. Derfor prøvede man på Roskilde Hospital at indrette små æstetiske, hjemlige miljøer og undersøgt hvilken betydning det har for patienterne. Ubehag ved støj viste sig at være et fremherskende problem.

Om æstetik og støj på neurologisk afdeling

Forskning i hjemlighed og æstetik på SUH

I Projekt Hospitality bliver der arbejdet med hjemliggørelse og tryghed på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Lyddæmpende skærmvægge med naturmotiver og akustikbilleder fra Sonovision indgår i undersøgelsen.

Forskning i hjemlighed og æstetik på SUH

Et akustikbillede med bøgeskov, der fungerer som positiv distraktor

Positive distraktioner afleder opmærksomheden

En positiv distraktion er en faktor i det omgivende miljø, som: fremkalder positive følelser, tiltrækker opmærksomhed og medvirker til at blokere for bekymrede tanker.

Positive distraktioner

Patient der vælger kunst på Odense Universitets Hospital

Sonovision forsker i tryghedsskabende kunst

Sonovision har bidraget til forskning i tryghedsskabende kunst til plejehjem, hospitaler, bosteder og klinikker. Vi har været initiativtagere til flere undersøgelser omkring borgeres præferencer omkring kunst og brugerinddragelse.

Hvilken kunst vælger patienter?

Potteplanter / stueplanter / indendørs planter på hospital

Forsøg med forbedring af venteområder på hospitaler

Forsøg med forbedring af venteområder på OUH

Analyser af venteområder på syv forskellige afdelinger, og forsøg på at give patienter og pårørende en bedre oplevelse gennem forbedring af indretning.

Livet mellem stuerne


 

Eksempler på Sonovisions tryghedsskabende projekter…

 

Eksempler på tryghedsskabende kunst på hospitaler

Sonovision tryghedsskabende indretning på plejehjem

top