Helende arkitektur er godt for psykisk og fysisk trivsel på hospitaler og plejehjem

Arkitektoniske elementer som lyd, lys, farver og kunst samt muligheden for at kunne føle sig privat plus mange andre ting kan være med til at øge den psykiske og fysiske velvære på hospitaler og plejehjem. På denne side finder flere af vores inspirationskilder.

Visualisering af helende arkitektur på et hospital

Visualisering af helende arkitektur design for Dansk Center for Partikelterapi, LINK Arkitektur

 

Helende arkitektur = Evidensbaseret design

Helende arkitektur kaldes i forskningssprog for evidensbaseret design. Evidensbaseret design er et forskningsområde, hvor der lægges vægt på at benytte pålidelige data som grundlag for den arkitektoniske designproces. Metoden benyttes til at forbedre patienters og sygehuspersonalets velbefindende, forbedre patienternes helingsproces, reducere stress og øge sikkerheden i hospitalsmiljøet.

 

Eksempel på angel på helende arkitektur i patientstue på hospital

Mange danske hospitaler er blevet designet som behandlingsmaskiner, der har fokus på tekniske og medicinske kompetencer. Man har designet praktiske og anonyme overflader og nedprioriteret velværet for de mennesker hospitalet betjener.

 

Helende arkitektur er et opgør med anonym og institutionspræget design og arkitektur

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 Arkitektoniske rammer om fysisk aktivitet i psykiatrien, der giver inspiration til nyindretning af eksisterende rum. Heri beskrives det, hvorledes hospitaler traditionelt er bygget som store maskiner, der primært har fokus på tekniske og medicinske kompetencer. I disse bygninger er der sjældent gjort mange overvejelser omkring indretningens påvirkning af patienternes velbefindende. Derfor er hospitalsmiljøer ofte anonyme, tekniske og institutionsprægede.

 

Ddet kommende Odense Universitets Hospital med masser af grønt omkring

Fremtidens hospital med udsigt til grønt – I fremtidens sygehuse vil der være større fokus på patienternes velbefindende og positive distraktioner. Det kommer bl.a. til udtryk i det nye sygehus, som Odense Universitets Hospital har projekteret. Her vil der være enestuer med masser af lys og luft og udsigt til grønne omgivelser. www.nytouh.dk

 

Veldesignede omgivelser kan afkorte indlæggelsestiden

Center for Health Design i Californien arbejder man intensivt med forskning indenfor hospitalsdesign som led i den terapeutiske strategi. Flere af deres undersøgelser viser, at veldesignede omgivelser kan forkorte patienternes indlæggelse. Man kan reducere stress hos både patienter og ansatte ved at gøre hospitaler mere behagelige, komfortable og understøttende.

 

Hvad er helende arkitektur?

Helende arkitektur, også kaldet evidensbaseret design, er læren om de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder arkitekturens betydning for velværeoptimering og stressreducering for patienter, personale og pårørende. Helende arkitektur er i dag i større eller mindre grad tænkt ind i de fleste nyere danske sygehusbyggerier.

 

Hospitalet skal være en tryg og behagelig oplevelse

Tendensen går derfor mod at se hospitalet som et hotel og tilbyde nogle af de samme bekvemmeligheder, der gør et hotelophold til en tryg og behagelig oplevelse. Flere steder arbejdes der målrettet på at give sygehuset hjemlighed, og finde ud af hvad der signalerer nærhed og tryghed, og samtidig rummer høj faglighed og professionalisme.

Helende arkitektur skal terapeutisk understøtte helbredelsen

I fremtidens design af sygehuse vil der være større fokus på velbefindende gennem f.eks.

 • Enestuer
 • Udsigt til det grønne.
 • Teknikpaneler, der er gemt væk.
 • Tryghedsskabende udsmykning.

Det gøres ikke bare for pænhedens skyld, men med udgangspunkt i, at omgivelserne kan være terapeutisk understøttende for patienternes helbredelse.

 

Helende arkitektur i form af lindrende kunst på fødeafdelingen på Odense Universitetshospital

Sonovisions tryghedsskabende akustikbilleder på fødeafdelingen på Odense Universitetshospital kombinerer flere elementer inden for helende arkitektur, da de både fungerer som positiv distraktion og bidrager til en bedre akustik.

 

Helende arkitektur skal fokusere på “positive distraktioner”

Positive distraktioner er defineret som faktorer i det omgivende miljø, som: fremkalder positive følelser, tiltrækker opmærksomhed og medvirker til at blokere for bekymrede tanker. De positive distraktioner kan optræde i form af kunstnerisk udsmykning, behagelig lyd, stimulerende lyssætning og fremme af hjemlighed. Læs mere positive distraktioner

 


Vigtige danske publikationer om helende arkitektur

 

Bogen "Sansernes Hospital" om helende arkitektur af Lars Heslet Kim Dirckinck-Holmfeld

Bogen “Sansernes Hospital”, 2007

I bogen Sansernes Hospital fra 2007 har overlæge på Rigshospitalet Lars Heslet sammen arkitekten Kim Dirckinck-Holmfeld sammenfattet viden om evidensbaseret design inden for hospitalssektoren.

De to forfattere beskriver på baggrund af forskningsartikler, hvordan stimulerende omgivelser kan fremme helingsprocessen, således at

 • Antallet af hospitalsinfektioner falder.
 • Stress forebygges og immunforsvaret styrkes.
 • Indlæggelsestider afkortes.
 • Personalets stress reduceres og antallet af medicineringsfejl nedbringes.
 • Antallet af patientklager falder.
 • Glæden ved arbejdsmiljøet stiger.

Sansernes Hospital har været inspirerende for efterfølgende publikationer omkring helende arkitektur

Rapporten om Helende Arkitektur Design på hospitaler - Aalborg Universitet

Rapporten “Helende arkitektur”, 2009

Forskningsprojektet Helende Arkitektur, er et videnskabeligt litteraturstudie fra 2009. Her undersøges de fysiske rammers betydning for patienters heling, herunder også arkitekturens betydning for stressreducering og optimering af velvære for patienter, pårørende og personale.

Her er præsenteret forskningsresultater, som kan relateres til forskningsmetoden evidensbaseret design, og som har relevans for den rumlige og arkitektoniske udformning af hospitalsbyggeri.

Rapporten har en metodisk opdeling af emneområder, som

 • Lys
 • Kunst
 • Lyd
 • Luft
 • Bevægelse
 • Personligt rum
 • Uderum
 • Hygiejne
 • Skader og fejl

Rapporten er banebrydende, og har været en stor inspirationskilde for de senere års danske sygehusbyggerier.


Kilder og inspiration


Flere artikler om helende arkitektur…

Patient kigger ud ad vinduet på hospital

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Et amerikansk forskningsprojekt har vist, at udsigt til natur kan afkorte indlæggelsestiden og nedbringe forbruget af smertestillende medicin.

Udsigt til natur forkorter indlæggelsestiden

Æstetik og støj på hospitalet - Neurologisk afdeling

Om æstetik og støj på neurologisk afdeling

Patienter med neurologiske symptomer er særligt følsomme over for sanseindtryk. Derfor prøvede man på Roskilde Hospital at indrette små æstetiske, hjemlige miljøer og undersøgt hvilken betydning det har for patienterne. Ubehag ved støj viste sig at være et fremherskende problem.

Om æstetik og støj på neurologisk afdeling

Forskning i hjemlighed og æstetik på SUH

I Projekt Hospitality bliver der arbejdet med hjemliggørelse og tryghed på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Lyddæmpende skærmvægge med naturmotiver og akustikbilleder fra Sonovision indgår i undersøgelsen.

Forskning i hjemlighed og æstetik på SUH

Et akustikbillede med bøgeskov, der fungerer som positiv distraktor

Positive distraktioner afleder opmærksomheden

En positiv distraktion er en faktor i det omgivende miljø, som: fremkalder positive følelser, tiltrækker opmærksomhed og medvirker til at blokere for bekymrede tanker.

Positive distraktioner

Patient der vælger kunst på Odense Universitets Hospital

Potteplanter / stueplanter / indendørs planter på hospital

top