Billeder som pejlemærker for personer med demens

Vores evne til at finde vej forværres typisk op i årene, og er specielt vanskelig for personer med demens. I denne artikel kigger vi på, hvordan man kan benytte billedudsmykning som pejlemærker.

Pejlemærker i form af markante billeder understøtter wayfinding for demente

Billeder brugt som markante pejlemærker skal på en positiv måde fange brugerens opmærksomhed. Størrelse, tydelige motiver og klare farver er nogle af virkemidlerne. Desuden er det for folk med demens vigtigt at kunne sætte ord på indholdet af motivet.

 

Forskning: Hvordan kan pejlemærker understøtte wayfinding for personer med demens

Vi har nærlæst forskningsartiklen Creating a Supportive Environment using Cues for Wayfinding in Dementia, hvor forfatterne gennemgår og sammenfatter evidens omkring pejlemærker, der bidrager til wayfinding i byggede miljøer for ældre voksne med og uden demens. Artiklen er blevet til på baggrund litteratursøgning blandt udgivelser i perioden 2000 til 2015. Inklusionskriterier har været artikler, som indeholdt noget om eksempelvis demens, Alzheimers, wayfinding og pejlemærker. Eksklusionskriterier har været andre typer signaler, såsom auditive og tekstuelle. Undersøgelser, der primært handlede om skiltning er også ekskluderet. De fundne undersøgelser omfattede både virtual reality tests og tests i det levede miljø.

 

Egenskaber ved pejlemærker, der gør dem egnede til wayfinding

Sammenfattende finder forskerne bag undersøgelsen, at farve og genkendelighed er vigtige faktorer, der skal fokuseres på for at give personer med demens bedre mulighed for at finde vej. Flere undersøgelser har vist, at farve er en vigtig egenskab for identifikation og erindring i miljøer. Derudover har genkendelighed i form af betydning for personen og personens mulighed for at sætte ord på pejlemærket vist sig at hjælpe personer i wayfinding.

En undersøgelse viste således, at følgende karakteristika ved pejlemærker gør dem nyttige til stedindlæring.

  • karakteristiske motiver
  • klare og tydelige motiver
  • motiver med stærke farver
  • velkendte motiver (lette at identificere og navngive)
  • store billedformater

Derudover er det vigtigt, at pejlemærker placeres ved vigtige ‘beslutningssteder’ (fx gange, der krydser hinanden eller slutter) for at forbedre wayfinding. Ligeledes er det vigtigt, at have fokus på belysning. Hvis pejlemærket, fx et billede, er særskilt belyst med en spotpære, vil det naturligvis gøre det meget nemmere for personer med demensudfordringer, at hæfte sig vil pejlemærket.

 

Wayfinding design på et plejehjem eller sygehus

Sonovisions to- og tredelte billeder benyttes som markante pejlemærker i hospitaler og plejehjem. Motiverne vækker genkendelse og glæde. Sonovisions er derudover støjdæmpende, og er der med til at skabe et bedre lydmiljø.

 

 


 

Kilde

 

top